OCHRANA KLIMATU

Fosilní paliva a ochrana klimatu
Uhlíková logika

Předmluva

Abychom zabránili nebezpečným klimatickým změnám, bude třeba omezit v průběhu příštího století jak tempo, tak rozsah klimatických změn na úroveň, kterou mohou přírodní a lidské systémy snést, aniž by byly významně poškozeny. Následující zpráva se zabývá dopady využívání fosilních paliv. Předkládá "uhlíkový rozpočet" pro příští století, který je třeba brát v potaz, má-li lidské společenství nebezpečné klimatické změně zabránit.

Ukazuje se, že abychom se nebezpečným změnám vyhnuli, můžeme spálit jen malou část celkového množství ropy, uhlí a plynu, které bylo už nalezeno. Jen samotné zásoby fosilních paliv, které jsou nyní považovány za ekonomicky vytěžitelné (tedy i když nebereme ohled na eventuální technologický pokrok), totiž mnohonásobně překračují přípustnou výši onoho "uhlíkového rozpočtu".

Existují rozmanité názory na to, jak citlivé je klima vůči lidským zásahům a jaký rozsah změn může být považován za nepřijatelný či nebezpečný.

Porovnání "uhlíkového rozpočtu" s nástinem možných zdrojů energie pro budoucnost nicméně naznačuje, že cíl zabránit nebezpečným změnám je jak technicky, tak i ekonomicky schůdný.

W. L. Hare
Climate Policy Director
Greenpeace International