Euroatom Greenpeace logo
Skupina nevládních organizací z celé Evropy žádá Evropskou unii, aby zrušila dohodu Euroatom

Více než stovka nevládních organizací z 29 zemí Evropy vyzvala Evropskou unii, aby ukončila 45 let starou smlouvu EU známou pod názvem Euroatom, která je zaměřená na propagaci jaderného průmyslu. Zástupci organizací, mezi něž patří i Greenpeace, zveřejnili deklaraci, jež popisuje smlouvu Euroatom z roku 1957 jako neaktuální, nedemokratickou a preferující jadernou energii před všemi ostatními energetickými zdroji.

Ze současných 15 členských států EU jich 7 nikdy nezahájilo výrobu jaderné energie a další 4 státy se rozhodly přestat ji používat. Jen 4 z členských států chtějí i nadále počítat s atomovou energií. Evropské veřejné mínění však výjimečný status jaderné energie mezi ostatními energetickými zdroji nepodporuje.

Navzdory těmto skutečnostem zůstává dohoda Euroatom nezměněna a nadále zvýhodňuje jaderný průmysl navzdory principům trvale udržitelného rozvoje.

Dohodu Euroatom ustanovilo Evropské společenství 25. března 1957. Dohoda vznikla na podporu rozvoje jaderného průmyslu v době, kdy byla jaderná technologie poprvé využita ke komerčním účelům a byla považována za „základní zdroj pro rozvoj a průmyslu [....], který přispěje k blahobytu obyvatelstva.“

Řada států Evropské unie však postupně od využívání jaderné energie odstoupila ( Německo, Španělsko, Holandsko, Švédsko a Itálie). Řada zemí EU nikdy žádnou jadernou elektrárnu nepostavila (Lucembursko, Rakousko, Dánsko, Irsko, Portugalsko a Řecko). Posledním příkladem je Británie, kde bylo prostřednictvím dokumentu Energetická koncepce (Energy White Paper) rozhodnuto:
- dosáhnout redukce emisí CO2 o 60 % do roku 2050 na základě zvýšení úspor energie a rozvoje její výroby z obnovitelných zdrojů,
- postupně snížit další podpory britskému jadernému průmyslu.


Tisková zpráva Friends of the Earth:

Stovka nevládních organizací požaduje: zrušte Euroatom!

3. března 2003 - Více než stovka nevládních organizací z 29 zemí Evropy vyzvala tento týden Úmluvu o budoucnosti Evropy (Convention on the Future of Europe), aby ukončila 45 let starou smlouvu EU známou pod názvem Euroatom, která je zaměřená na propagaci jaderného průmyslu. Zástupci sdružení předali členům úmluvy deklaraci popisující smlouvu Euroatom z roku 1957 jako neaktuální, nedemokratickou a preferující jadernou energii před všemi ostatními energetickými možnostmi.

Občanská sdružení žádají ukončení Euroatomu – poslední speciálně vymezující smlouvy EU – jako součást procesu přípravy nové Evropské ústavy.

Zrušení Euroatomu ukončí nepřijatelnou situaci, ve které jsou státy EU nuceny podporovat jadernou energii proti své vůli.

Většina států buďto nevyrábí, nebo nechává dobíhat výrobu jaderné energie kvůli obavám z dopadu na zdraví obyvatel, z bezpečnostních a ekonomických důvodů a kvůli problémům s uložením jaderného odpadu.

Konec Euroatomu by nicméně neznamenal závazek ukončit výrobu jaderné energie v jednotlivých státech. Místo toho usiluje deklarace o novou Evropskou ústavu, která bude odrážet „převažující názory evropských občanů dnes“ a v jejímž rámci budou všechny energetické možnosti mít „stejné šance, což bude založené na plném zahrnutí všech externalit“.

„Euroatom je neaktuální, nedemokratický a zaujatý,“ řekl Mark Johnston, evropský koordinátor jaderné kampaně Friends of the Earth. „Tato smlouva patří minulosti a měla být dávno zrušena“. Rozšiřující se EU potřebuje energetickou strategii zaměřenou na rozvoj obnovitelných zdrojů energie, nikoliv speciální výhody pro zdiskreditovaný jaderný sektor. Úmluva a mezivládní konference nabízí jedinečnou příležitost zbavit se Euroatomu. Neudělat to by mohlo znamenat, že nová ústava bude oslepena jaderným dědictvím, které nikdo nechce.


Text deklarace:

Euroatom: Je čas na změnu

Občanská společnost požaduje zrušení smlouvy z roku 1957, na jejímž podkladě vzniklo Evropské společenství pro atomovou energii.

V současné době probíhá debata o budoucnosti Evropy. V roce 2004 evropští státníci uzavřou novou politickou dohodu pro rozšířenou Evropskou unii. Nyní je správný čas modernizovat evropské zakládající smlouvy. Nová ústava musí odrážet převládající hodnoty dnešních občanů, nikoliv hodnoty, které pochází z předchozí éry. Od dob Římských smluv z roku 1957 došlo ve světě k mnohým změnám. Ze dvou smluv, které byly uzavřeny v tomto roce, byla Smlouva o evropském hospodářském společenství (Treaty on the European Economic Community) mnohokrát revidována, tak aby odrážela měnící se okolnosti, avšak Smlouva o společenství pro atomovou energii (Treaty on the Atomic Energy Community) - známá pod názvem Euroatom - zůstává beze změn.

Smlouva Euroatom nikdy nevyprší. To je ve velkém kontrastu například se smlouvou o uhlí a oceli z roku 1952, která vypršela v roce 2002 a zanechala Euroatom jako jedinou samostatnou smlouvu vztahující se na oblast energetiky. Hlavní „úlohou“ Euroatomu je propagovat „rychlý rozvoj a růst jaderného průmyslu“ (článek 1). Navzdory dlouhodobému úsilí liberalizovat evropské energetické trhy si žádný jiný způsob výroby energie nezachovává takový speciální status. To je situace, která nemůže dále pokračovat.

Ze současných 15 členských států EU jich 7 nikdy nezahájilo výrobu jaderné energie a další 4 státy se rozhodly přestat ji používat. Jen čtyři z členských států chtějí i nadále počítat s atomovou energií. Evropské veřejné mínění však výjimečný status jaderné energie mezi ostatními energetickými zdroji nepodporuje.

Skupina nevládních organizací a občanských sdružení požadujících ukončení Euroatomu představuje velký a reprezentativní vzorek evropské občanské společnosti (1) a žádá politické představitele v Úmluvě o budoucnosti Evropy a v jiných evropských institucích o přijetí následujících bodů:

1. Smouva Euroatom musí ztratit svůj speciální „nejvyšší status“, čímž skončí její propagace jaderného průmyslu, včetně výhod jako třeba při získávání úvěrů. Všechny způsoby výroby energie dostanou v budoucnu stejnou šanci, která bude založená na plném začlenění externalit.

2. Proto úmluva musí předložit nadcházející mezivládní konferenci, že Smlouva Euroatom v současné podobě končí a že témata spojená s jadernou bezpečností budou řešena prostřednictvím obecných smluv nebo v nové ústavě.

3. Každá nová, revidovaná nebo rozšířená evropská smlouva týkající se sektoru jaderné energetiky by se měla týkat výhradně zajištění veřejného zdraví a bezpečnosti, ochrany životního prostředí a fyzické bezpečnosti jaderných materiálů.

4. Nová evropská ústavní dohoda zajistí záruky, že všechna rozhodnutí ovlivňující energetické záležitosti budou přijata pod principy demokratické odpovědnosti a kontroly, především při společném rozhodování s Evropským parlamentem. Musí existovat veřejná kontrola skrze otevřené a průhledné procedury a včasný přístup k informacím.

5. Každá nová, revidovaná nebo rozšířená evropská smlouva týkající se energetického sektoru zahrnuje principy trvale udržitelného rozvoje jako hlavní cíl a proto musí věnovat speciální pozornost energeticky efektivním a obnovitelným zdrojům energie.

6. Evropská komise musí zastavit všechny návrhy, jejichž cílem je posilování dohody Euroatom, dokud nenastanou výše uvedené změny.


Další informace:

(1) Tisková zpráva, deklarace a seznam organizací v angličině viz:
http://www.foeeurope.org/press/2003/MJ_03_March_declaration.htm

 

Další informace

1. Tisková zpráva Friends of the Earth „Stovka občanských sdružení požaduje: zrušte Euroatom!“, 3. březen 2003 (česky).

2. Text deklarace „Euroatom: Je čas na změnu“

Odkazy

Smlouva Euroatom