Vybraní výrobci potravin a jejich postoj ke geneticky manipulovaným (GM) potravinám

Informace o pozicích jednotlivých firem je založena na jejich oficiálním vyjádření v dopisech zaslaných Greenpeace ČR. Greenpeace zveřejněním tohoto seznamu, který není kompletní a nezahrnuje všechny výrobce potravin vČR, nepřebírá odpovědnost za pravdivost údajů ve vyjádřeních jednotlivých firem. Informace pro tento list byly získány od prosince 1999 do března 2000. Greenpeace uvítá jakékoliv další informace.

Výrobce

Adresa

Některé vybrané výrobky na českém trhu

Současná pozice ohledně GM potravin

Použití geneticky modifikovaných surovin při výrobě potravin

Označování GM potravin

Datum

Chio Bohemia a.s.

Chio Bohemia a.s.
Malšice 267
Malšice
391 75

tel: 0361/ 317494

 • Chio chips
 • Vstupní suroviny pocházejí od konvenčně pěstovaných plodin.
 • V zájmu firmy je, aby docházelo koddělování konvenčních a GMO plodin.
 • Vyrábí a prodává pouze geneticky nemanipulované potraviny. Snahou je tento trend udržet. Nemají však certifikáty o tom, že potraviny pocházejí z konvenčně pěstovaných surovin.
 • Podporují označování GM potravin. Uvítali by povinnost pro dodavatele označovat oleje pocházející zgeneticky modifikovaných surovin.

  leden 2000

  Danone a.s.

  Danone a.s.
  Palác Karlín
  Thámova 11/183
  Praha 8
  186 21
  tel: 02/ 72001111
  02/ 61321111

  • Jogurt Bio - bifidus aktiv
  • Danette
  • Jogurt Prince
  • Zakysaná smetana
  • Telka
  • Zlaté oplatky
  • Zlaté dezertní piškoty
  • Vitalinea
  • Fidorka
  • Hello cookies
  • Tatranky
  • Smolíček
  • V souladu spozicí koncernu DANONE se jak Danone a.s. Benešov, tak Danone čokoládovny a.s. (Opavia) rozhodli spotřebitelům nabízet geneticky neupravené potraviny. Podle legislativy EU akceptují náhodné příměsi GMO do 1 %.
 • Danone a.s. se rozhodla nabídnout spotřebiteli výrobky neobsahující suroviny pocházející zgeneticky modifikované sóji nebo kukuřice. Danone údajně zavedla zásobovací systém vylučující GMO.
 • Z odpovědi není zřejmé.

  prosinec 1999 (Danone čokoládov-ny),

  leden 2000 (Danone a.s., Benešov - mléčné výrobky)


  Výrobce

  Adresa

  Některé vybrané výrobky na českém trhu

  Současná pozice ohledně GM potravin

  Použití geneticky modifikovaných surovin při výrobě potravin

  Označování GM potravin

  Datum

  Delta Pekárny a. s.

  Delta Pekárny a. s.
  Bohunická 24
  Brno
  625 00

  • pečivo
  • Z odpovědi není zřejmé. Nemají certifikát od všech dodavatelů, kde je předpoklad geneticky modifikovaných surovin, ale vbudoucnu o tom uvažují.
  • Jsou údajně hlídáni zahraničními partnery, aby nakupovali suroviny geneticky nemodifikované.
 • Z odpovědi není zřejmé. Údajně nezpracovávají GMO suroviny, ale nežádají o certifikáty.
 • Neuvedli.

  únor 2000

  Emco s.r.o.

  Emco spol. s r. o.
  Žirovnická 2389
  Praha 10
  100 00

  tel: 02/ 67182102

  • Capuccino bez kofeinu
  • Horká čokoláda
  • Műsli
  • Corny
  • Čoky – kakaový nápoj
  • Schoko mac
  • Plněné polštářky
  • Finea light
  • Firma zatím nezpracovávala ani neobchodovala sGM potravinami. Do budoucna zpracování ani uvádění na trh nepřipravují ani o tom neuvažují.
 • Údajně nezpracovává ani neobchoduje sgeneticky manipulovanými potravinami.
 • Po dodavatelích důsledně požaduje deklaraci, že jimi dodávané suroviny a produkty nejsou geneticky manipulované. Doložili kopiemi certifikátů.
 • Z odpovědi není zřejmé.

  prosinec 2000

  Ferrero s.r.o.

  Ferrero Česká s. r. o.
  Waschingtonova 17
  Praha 1
  110 00

  • Tic Tac
  • Kinder surprise
  • Raffaelo
  • Ferrero Rocher
  • Kinder Pingui
  • Nenabízí spotřebiteli GM potraviny.
  • Řídí se zákony EU
 • Údajně nepoužívá suroviny ani přísady zgeneticky manipulovaných potravin.
 • Zodpovědi není zřejmé.

  březen 2000


  Výrobce

  Adresa

  Některé vybrané výrobky na českém trhu

  Současná pozice ohledně GM potravin

  Použití geneticky modifikovaných surovin při výrobě potravin

  Označování GM potravin

  Datum

  Nestle Čokoládovny a.s.

  Nestlé Čokoládovny a. s.
  Mezi vodami 27
  Praha 4
  143 20

  tel: 02/ 61321111

  • Miňonky
  • Granko
  • Studentská pečeť
  • Lentilky
  • Kit kat
  • Műsli
  • Rumové pralinky
  • Margot
  • Hašlerky
  • Regulačními orgány schválené geneticky modifikované potraviny jsou stejně tak bezpečné jako ty, které jsou odvozeny ztradičních plodin.
  • Na trzích, kde spotřebitelé GM potraviny odmítají, poskytuje Nestle geneticky nemodifikované potraviny.
 • Výrobky společnosti Nestlé Čokoládovny, a.s. nejsou vyráběny zgeneticky modifikovaných surovin.
 • Není však jasné, zda i potraviny vyráběné firmou Nestlé vzahraničí a dovážené na český trh jsou geneticky neupravené.
 • Údajně označuje výrobky, které obsahují složku odvozenou zgeneticky modifikovaných surovin podle pravidel EU.

  leden 2000

  Nestlé Food s.r.o.

  Nestlé food s.r.o.
  Čelakovského sady 4
  Praha 1
  110 00

  tel: 02/ 24942621

  • Corn flakes
  • Gold flakes
  • Cini minis
  • Zlatý bujón
  • Bujox
  • Polévky
  • Bramborová kaše Maggi
  • Amore Mio - omáčka na špagety
  • Regulačními orgány schválené geneticky modifikované potraviny jsou stejně tak bezpečné jako ty, které jsou odvozeny ztradičních plodin.
  • Na trzích, kde spotřebitelé GM potraviny odmítají, poskytuje Nestle geneticky nemodifikované potraviny.
 • Nestle Food, s.r.o. vČeské republice nevyrábí žádné výrobky kojenecké a dětské výživy.
 • Nestle Food, s.r.o. uvádí na trh vČR výrobky kojenecké výživy a dětské kaše vyráběné vzemích EU. Tyto výrobky neobsahují geneticky modifikované organismy.
 • Údajně označuje výrobky, které obsahují složku odvozenou zgeneticky modifikovaných surovin podle pravidel EU.

  březen 2000

  Odkolek

  Odkolek a. s.
  Ke Klíčovu 1
  Praha 9
  190 02

  tel: 02/ 66311174

  • pečivo
  • Firma nevyrábí potraviny zGMO. Nemá však možnost provádět kontrolní analýzy na GMO.
  • Nepředpokládá, že by vyráběla GM potraviny vbudoucnosti.
 • Firma nevyrábí potraviny zGMO. Přiložila část obchodní smlouvy jejich dodavatelské firmy Emka s.r.o., která vyžaduje od svých dodavatelů pouze geneticky nemodifikované suroviny.
 • Podporují označování GM potravin.

  únor 2000


  Výrobce

  Adresa

  Některé vybrané výrobky na českém trhu

  Současná pozice ohledně GM potravin

  Použití geneticky modifikovaných surovin při výrobě potravin

  Označování GM potravin

  Datum

  Olma

  Olma Olomouc
  Pavelkova 18
  P.O. BOX 34
  Olomouc 2
  772 11

  • Dezert – Olma
  • Zlatá Haná
  • Firemní politika není postavená na potravinách geneticky neupravených (GM-free). Podle názoru Olmy veřejnost není ještě dostatečně informovaná o tomto problému a takováto informace (GMO-free) působí na laika zastrašujícím dojmem. Nepočítají s tím, že by vbudoucnosti vyráběli GM potraviny.
 • Vědomě nevyrábí ani nedodává, nicméně nemá od všech certifikát, GMO-free nelze zaručit.
 • Budou označovat potraviny podle přesného znění zákona.

  leden 2000

  Ovita Nutricia

  Nutricia
  Pod višňovkou 21
  Praha 4
  140 00

  tel: 049/ 5050828

  • Hami – polévky
  • Milupa – mléčné kaše
  • Hamilon hajaja
  • Hami – masozeleninový příkrm
  • Firma podporuje oddělování tradičních zdrojů surovin od geneticky modifikovaných surovin, aby bylo možné poskytnout spotřebiteli volbu.
  • Neplánují vsoučasnosti prodej GM potravin.
 • Výrobky obsahují pouze ingredience, které nejsou GM původu. Mohou to údajně zaručit vytvořeným certifikovaným řetězcem ”Zachované identity”, který pravidelně auditují.
 • Podporují označování potravin obsahujících GMO.

  březen 2000

  Promt

  Promt a. s.
  Olomoucká 38
  Opava
  746 01

  tel: 069/ 6975975

  • masné výrobky
  • Nemohou zaujmout jednoznačné stanovisko, chybí dostatek jednoznačných argumentů kdané problematice.
 • Z odpovědi není zřejmé. Nejsou sto doložit, že drůbež, kterou zpracovávají není krmená spodílem GMO. Vlastní mísírna krmiv má deklarováno, že nepoužívá GM suroviny.
 • Z odpovědi není zřejmé. Již dnes mají problém, jak vměstnat do prostoru na obalu předepsané údaje. Pokud dojde kpovinnému označování, budou spíše řešit problém, jak GMO vyloučit zpoužívání.

  únor 2000


  Výrobce

  Adresa

  Některé vybrané výrobky na českém trhu

  Současná pozice ohledně GM potravin

  Použití geneticky modifikovaných surovin při výrobě potravin

  Označování GM potravin

  Datum

  Setuza a.s.

  Setuza a. s.
  Žukova 100
  Ústí nad Labem
  401 29

  tel: 047/ 5292291

  • Diana
  • Ceres soft
  • Alfa plus
  • Stella extra
  • Setuza má zájem na tom, aby zpracovávala suroviny získané výhradně ze zdrojů, které nejsou geneticky manipulovány.
  • Setuza nemá zájem na výrobě a prodeji potravin obsahujících GMO nebo produkty ani vbudoucnosti.
 • Setuza a.s. nevyrábí a neprodává potraviny obsahující GMO nebo produkty.
 • V případě nakupovaného sójového oleje se údajně nejedná o olej vyrobený zgeneticky modifikované sóji.
 • Podporují označování GMO potravin.

  únor 2000

  Unilever spol. s r. o.

  Unilever ČR
  Thámova 18
  Praha 8
  180 00

  tel: 02/ 24071111

  • Magnum
  • Cornetto
  • Nogger
  • Vienetta
  • Twister
  • Rama
  • Hera
  • Flora-jedlý tuk
  • Perla
  • Podporují jak odpovědné užívání poznatků moderních biotechnologií, tak právo spotřebitelů vědět, co naše potraviny obsahují.
  • Snaží se zajistit, aby na trhu byly nadále kdispozici produkty pěstované tradičním způsobem.
 • V místní výrobě používají surovin, které nejsou geneticky modifikovány.
 • Unilever vČeské republice nevyrábí ani neprodává žádné geneticky modifikované potraviny.
 • Podporují označování GMO ve shodě se standardy platnými vEU.

  únor 2000 (není uvedeno přesné datum)

  Vitana

  Vitana, a. s.
  Byšice
  277 32

  tel: 206/ 610111

  • Polévky
  • Masox
  • Bramborová kaše smlékem - sušená
  • Dort bez pečení
  • Bábovka
  • Křupeto
  • Mezi zásady firemní politiky mateřského koncernu (Vitana je součástí norského koncernu Rieber and Son) patří vyloučení geneticky modifikovaných potravin/surovin zvýrobního a distribučního procesu.
 • Není zcela zřejmé. Vsoučasné době Vitana oslovila dodavatele a požaduje certifikát o tom, že suroviny nejsou geneticky modifikované.
 • Do budoucna budou odebírat pouze od dodavatelů, kteří budou moci zajistit, že jejich dodávky neobsahují GMO.
 • Z odpovědi není zřejmé.

  prosinec

  1999
  Výrobci, kteří neodpověděli na naše otázky ohledně geneticky manipulovaných potravin:

  Výrobce

  Adresa

  Některé vybrané výrobky na českém trhu

  Deva a.s.

  Deva a. s.,
  Generála Klapálka 519,
  Nové Město n. M.,
  549 01,

  tel:441/ 470252.

  • Ben - ovocný dezert
  • Deva – masozeleninový příkrm

  Inpeko s.r.o.

  Inpeko s. r. o.,
  Janáčkova 11,
  Ústí nad Labem,
  400 07,

  tel:047/ 5306219

  • pečivo
  • lahůdky

  Maron s.r.o.

  Maron, spol. s r. o.,
  K prádlu 5,
  Horní Suchá,
  735 35,

  tel:069/ 6425510

  • Tučnáček – mražený krém
  • Baf – vodová zmrzlina
  • Manoreta – mražený krém
  • Dort Maron – mražený krém

  Milo

  MILO Olomouc,
  Šantova 14,
  Olomouc,
  772 00,

  tel:068/ 5621111

  • Lukana

  Pekárny a cukrárny Náchod a.s.

  Pekárny a cukrárny Náchod a. s.,
  Plhovská 87,
  Náchod,
  547 34,

  tel:0441/ 433098

  • pečivo
  • cukrovinky

  Pekárny a cukrárny Šumperk a.s.

  Pekárny a cukrárny Šumperk a. s.,
  ČSA 49,
  Šumperk,
  787 61,

  tel:0649/ 214949

  • pečivo
  • cukrovinky

  Pekast s.r.o.

  Pekast spol. s r.o.,
  Vrbenská 10,
  České Budějovice,
  370 06,

  tel:038/ 7412715

  • pečivo

  Pribina s.r.o.

  Pribina, s. r. o.,
  Hesov,
  Přibyslav,
  582 22,

  tel:0451/ 484821

  • Hermelín
  • Pribináček
  • Lux – tavený sýr

  ZPĚT