Expedition: Amazon 2001 Greenpeace logo
Expedition masthead picture bar Expedition masthead picture bar
   Amazonie a její lidé hrozba a řešení expedice co můžete udělat vy
Ohrožená Amazonie

Světové pralesy mizí znepokojujícím tempem. Ze všech původních pralesů je amazonský deštný prales největší a co se týče množství živých druhů také nejrozmanitější. Amazonie je též domovem 20 milionů lidé včetně 400 různých přírodních národů. Budoucnost Amazonie záleží na tom, jakou budoucnost připravíme těm, kdo mají v pralese svůj domov.

Vezmeme-li v úvahu obrovský rozsah těžby a každoroční požáry, které Amazonii devastují posledních 30 let, je možná překvapující, že 85 procent původního deštného pralesa zůstává zatím stále ještě nedotčeno. Avšak jen za minulý rok padlo za oběť ilegálnímu kácení, požárům, těžbě a mýcení za účelem získání půdy 20 000 čtverečních kilometrů pralesa.

Jedno z největších nebezpečí, kterému dnes amazonský deštný prales čelí, je ilegální a destruktivní těžba vzácného dřeva.

Hnán snahou o levnou dodávku mahagonu a dalších topických dřev doma i v zahraničí, představuje ilegální obchod dřevem hlavní faktor při ničení pralesa. Samotná brazilská vláda odhaduje, že celých 80 procent veškeré těžby dřeva v Amazonii je ilegální. Ze dřeva, které se v Amazonii vytěží, je navíc celých 70 procent zničeno na pilách a drtičkách, kde končí jako nepoužitelný odpad nebo piliny

Avšak těžba dřeva je jen začátek. Vybudováním cest a silnic do nitra pralesů otevírá dřevařský průmysl dveře další exploataci. Ruku v ruce s ním pokračuje mýcení pralesa pro získání půdy pro zemědělské účely, lov, fuel wood gathering a těžbu nerostů.

V posledních deseti letech se v Brazílii učinil k ochraně Amazonie jen malý pokrok. V lednu vláda dokonce oznámila plán, jehož realizace by přišla na 40 miliard dolarů, a který by velké části pralesa proměnil v dálnice, území, na něž by byly uděleny dřevařské koncese a oblasti průmyslového rozvoje.

Vědci předpovídají, že tento plán, nazývaný "Avança Brasil" (Zlepšená Brazílie), povede ke zničení a ztrátě 33 až 42 procent brazilské části amazonského deštného pralesa. Dokonce i kdyby brazilská vláda a průmysl sehnaly pouze část prostředků nutných pro uskutečnění tohoto megalomanského projektu, dává návrh tušit, jaký je současný přístup vlády k ohroženému pralesu, národům i zvířatům, které v něm žijí.

Jak se těžařské firmy posouvají dále a dále do nitra pralesů, ohrožuje tento tlak samotnou existenci mnoha národů a původních kultur. Je nasnadě, že mnoho těchto kultur, zvířat i rostlinných druhů může být navždy ztraceno.

Ačkoliv brazilský zákon deklaruje úplnou ochranu teritorií původních národů, zatím pouze polovina území těchto indiánských kmenů byla vyznačena. Indiáni kmene Deni již 20 let čekají, až jejich uzemí bude řádně ohraničeno.

Jejich země je nyní ohrožena ilegální těžbou, takže Deniové vzali kontrolu nad demarkačním procesem do vlastních rukou. V září a říjnu 2001 Deniové podniknou fyzické ohraničení svého území. Avšak mnoho dalších původních národů zůstává i nadále ohroženo.

Podívejte se, jak řešení mohou pomoci chránit Amazonský prales v Brazílii.

Global picture

Deštné pralesy jsou kriticky ohroženy.
Mnoho rostlin, zvířat i kultur původních národů, jenž žijí v pralesích, je nyní ohroženo. Ale záleží i na nás. Jestliže nyní donutíme světové vlády k akci, budeme mít poslední šanci zachránit naše původní deštné pralesy a život, který je na nich závislý. více>

 

 

Virtual Tour
Blokáda 1
Blokáda 2

Amazonské pralesy umírají
[článek v Magazínu Greenpeace - léto 1999]