Home > Cyberakce > Svobodu pro Rainbow Warrior

Vítězství! Rainbow Warrior svobodný

Na této stránce jsme Vás žádali o pomoc, neboť naše vlajková loď Greenpeace Rainbow Warrior, byla zadržována ve Španělsku kvůli akci na záchranu deštných pralesů.

Akci jsme ukončili, protože Rainbow Warrior byl propuštěn na svobodu v pátek 4. července. Díky všem, kteří poslali dopis nebo e-mail španělské vládě. Bylo vás přes 30 000!

 

Níže uvedený text tu necháváme už jen pro Vaši informaci.

Dopis od posádky vlajkové lodi Greenpeace Rainbow Warrior

Týden za týdnem jsme sledovali lodi přijíždějící do Španělska s nákladem dřeva z afrických pralesů. Ačkoliv šlo o dřevo, které zjevně pochází z destruktivní, a velmi často také ilegální těžby, španělská vláda nedělala nic. Minulý pátek, dne 13. června, se k nám přidali španělští aktivisté a společně jsme bránili vjezdu jedné z těchto lodí do přístavu ve Valencii.

Během našeho pokojného protestu byla paluba naší lodi obsazena několika desítkami příslušníků policejního komanda. Loď je od té doby zadržována. Španělská vláda, ve snaze umlčet náš protest, požaduje nyní 300 tisíc Euro za propuštění lodi na svobodu – což je pokuta větší, než jakou kdy zaplatila jakákoliv loď ve Španělsku.

S vaší pomocí se budeme dál snažit chránit původní světové pralesy, než budou zničeny hrabivostí několika málo dřevařských společností a samolibostí tupostí zemí, které toto dřevo importují.

Řekněte španělskému ministru veřejných prací a dopravy a generálnímu manažerovi obchodního námořnictva, aby nechali loď Rainbow Warrior odplout, aby mohl i nadále konat svou práci.

Poslat dopis zde:

Na následující stránce se vám objeví anglický text, jehož překlad jste právě dočetli. Odtud můžete poslat dopis. Níže si můžete přečíst překlad našeho návrhu dopisu, který je v originále ve španělštině:

Návrh dopisu:

Mr. López Sors,
Director General de la Marina Mercante
c/ Ruiz de Alcarón, 1
28071 - Madrid, Spain

Mr. Álvarez Cascos,
Ministro de Fomento
Nuevos Ministerios. Paseo de la Castellana, 67
28071 - Madrid, Spain


Vážený pane,

rádi bychom vyjádřili naše hluboké znepokojení týkající se nedávného zadržení vlajkové lodi Greenpeace Rainbow Warrior. K zadržení došlo ve chvíli, kdy se loď účastnila globální kampaně za záchranu deštných pralesů před ilegální a destruktivní těžbou dřeva.

Dne 13. června 2003 se loď účastnila nenásilného protestu, jehož cílem bylo odhalit a veřejně odsoudit pokračující destrukci původních afrických pralesů tím, že bude bránit nákladní lodi Honour vstupu do přístavu po dobu delší než 20 hodin.

Poté, co bylo dřevo složeno v přístavu ve Valencii, objevili členové kampaně Greenpeace za záchranu pralesů, kteří zde prováděli inspekci, že dřevo patří společnosti TTS (Transformation Tropicale du Sud). Tato společnost přestupovala lesní zákon v Kamerunu.

V reakci na tuto nenásilnou akci, zahájil generální manažer obchodního námořnictva pod jurisdikcí španělského ministerstva dopravy a veřejných prací úřední postup proti odplutí Rainbow Warrior a požaduje pokutu ve výši 300 tisíc, než dovolí lodi opustit přístav ve Valencii.

Máme za to, že tato opatření španělské vlády proti Rainbow Warrior jsou nepřiměřená, protože záměrem Greenpeace – jak jsme přesvědčeni – bylo použít pokojné taktiky k odhalení ničení životního prostředí, v tomto případě ničení posledních deštných pralesů v Kamerunu. Pro srovnání, podle týmu expertů financovaných Světovým svazem pro ochranu přírody a Britským úřadem pro mezinárodní rozvoj, byla nechvalně proslulá Kamerunská těžařská firma Hazim pokutována částkou 235 tisíc Euro za své ilegální aktivity v hodnotě 26 milionů Euro.

Z těchto důvodů Vás žádáme, abyste zastavil další řízení proti Rainbow Warrior, tak, aby loď mohla pokračovat ve své práci při odhalování ničení posledních světových deštných pralesů a rolí těch společností a zemí, které jsou za těžbu a obchod s tímto dřevem odpovědné.

Se srdečným pozdravem

Jméno Příjmení

Poslat tento dopis