Milí čtenáři,

velmi bychom si přáli zprostředkovat vám pomocí našeho magazínu co nejvíce informací o tom, jak a na čem Greenpeace zrovna pracuje. Pokaždé nám však zbude spousta příběhů a střípků, které se na 16 stránek prostě nevejdou.

V březnu například naši britští kolegové odebírali vzorky u závodu na přepracování vyhořelého jaderného paliva v Sellafieldu. Ukázalo se, že holubi žijící v této oblasti jsou natolik kontaminováni, že se z nich stal doslova létající radioaktivní odpad. Hodnoty zamoření jsou přitom tak vysoké, že místní úřady musely lidem zakázat se holubů dotýkat.

V dubnu zase vyšlo najevo, že geneticky manipulovaná kukuřice zabíjí užitečné druhy hmyzu. Jde o tutéž kukuřici, proti jejímuž dovozu do České republiky Greenpeace protestovalo už v prosinci 1996. Kukuřice byla genetickou manipulací vybavena schopností produkovat insekticidy. Tyto jedovaté látky měly zabíjet "škodlivý" hmyz, který normálně na kukuřici parazituje. Nyní se však ukazuje, že obětí plodiny se stávají i hmyzí predátoři, kteří za normálních okolností škůdce zabíjejí a pomáhají tak v přírodě udržovat přirozenou rovnováhu.

K protestům proti genetickým manipulacím se svým královským způsobem nedávno přihlásil i sám princ Charles. Dne 8. června v deníku The Times apeloval na vědce, aby si přestali hrát na Boha a zahrávat si s potravinami. Prohlásil, že není možné znát dlouhodobé následky výroby a používání geneticky pozměněných plodin, a poukázal na člověkem vyrobenou katastrofu - Creutzfeld-Jacobsovu nemoc šílených krav, jakožto příklad "levného" řešení problémů výživy. Princ zdůraznil, že genetické inženýrství přivádí člověka do říše, která náleží Bohu a jen Bohu a vznesl etickou otázku, zda kromě určitých vysoce prospěšných a specifických použití v medicíně, máme vůbec právo experimentovat a obchodovat se stavebními kameny života? "Žijeme ve věku práva - a zdá se, že nadešel čas přiznat nějaká práva i našemu stvořiteli," domnívá se princ Charles.

Dne 14. května vypukl obrovský požár v podniku Linde Frigera v Berouně, při němž unikaly do ovzduší škodlivé látky. Rozhodli jsme se podrobněji se případem zabývat a proto již několik dní po požáru jsme na místě odebírali vzorky pro analýzu. Vyzvali jsme též úřady, aby vyšetřily skutečný rozsah znečištění. Vzhledem k materiálům, které zde hořely a naměřeným koncentracím fosgenu a chlóru je vysoce pravděpodobné, že při požáru vznikaly i toxické persistentní látky - především dioxiny a polyaromatické uhlovodíky. Výsledek našeho snažení? Okresní hygienik nařídil změřit kontaminaci v obytné zástavbě a navrhnout případná asanační opatření.

Další vzorky nebezpečných toxických látek jsme odebírali na nezajištěné skládce ve vojenském prostoru Milovice. DDT a PCB - postrach moderní chemie - jsou zde uloženy po tunách ve zrezivělých sudech. Povedený majitel spalovny je sem navezl za úplatu z celé republiky a pak se ztratil. Dnes se k smrtelně nebezpečným chemikáliím nikdo nehlásí a déšť je pomalu smývá do půdy. Občas si na skládce hrají děti. Uděláme co bude v našich silách, aby byly jedy co nejdříve zlikvidovány.

Na konci května vyplula z Hong Kongu loď Arctic Sunrise na expedici Greenpeace do Arktidy. Posádka bude dokumentovat tání ledovců a vlivy klimatických změn na zdejší jedinečnou přírodu. Příběh můžete sledovat na našich internetových stránkách.

A safra, teď si vzpomínám, že jsme minule slibovali uveřejňovat na tomhle místě jenom samé dobré zprávy. Inu, posuďte sami, co je dobrá zpráva; v každém případě si přejeme, aby Vám náš magazín i nadále dodával odvahu a naději.

Krásné léto Vám za Greenpeace přeje 
 Václav Vašků

Zpět - OBSAH