Patří PVC kačenky
mezi ohrožené druhy?

Zdeňka Bubeníková

"Dětské hračky z měkčeného PVC budou v Evropské unii s největší pravděpodobností brzy zakázány." (Emma Bonino, evropská komisařka pro ochranu spotřebitelů)

Nedávno se v Bruselu sešla Komise Evropské unie, aby projednala oficiální žádost španělské vlády na zákaz prodeje hraček z PVC, ve kterých jsou jako změkčovadla použity ftaláty. Zákaz by měl mít platnost ve všech zemích EU. K této žádosti se připojila i Evropská organizace spotřebitelů. V Německu, Holandsku, Belgii a Dánsku doporučili ministři zdravotnictví neprodávat takové hračky z měkčeného PVC, u nichž se předpokládá, že by je děti mohli vkládat do úst. V Rakousku od 1. června platí zákaz dětských hraček, pro jejichž výrobu byly použity ftaláty jako změkčovadla. Co se vlastně stalo? Proč o hračkách z měkčeného PVC najednou mluví ministři i politici? Je to vše jen důsledek kampaně Greenpeace?

Krysy mají z hraček rakovinu
Aktivita států Evopské unie prudce vzrostla v únoru 1998, kdy Vědecká komise pro toxikologii, ekotoxikologii a životní prostředí EU vydala o celé věci dlouho očekávané prohlášení, že ftaláty (DEHP a DINP), které jsou jedny z nejpoužívanějších změkčovadel, skutečně zavdávají důvod ke znepokojení. DINP je toxická látka způsobující poškození jater, ledvin a jiných orgánů, DEHP zase vyvolává u testovaných krys rakovinu.
Rychlý spád událostí se však snaží zastavit hračkářská průmyslová lobby. Ta nyní obviňuje kompetentní orgány, že na chudáky PVC kačenky "podnikají lov", a že kačenkám, které označují jako "ohrožený druh" prý nyní hrozí "úplné vyhynutí". Argumentují přitom pěti generacemi dětí na celém světě, které si hrály s měkčenými PVC hračkami, a u nichž prý neexistuje žádný důkaz nepříznivých efektů.
Jiný názor má však evropská komisařka pro ochranu spotřebitelů Emma Bonino. Ta nedávno vyslala varovný signál celému hračkářskému půmyslu: "Jestliže tu existují reálné obavy opírající se o toxikologické studie, které ukazují škodlivost měkčených PVC hraček, pak je lepší být opatrný a chránit zranitelnou skupinu kojenců a batolat."

Hygienik mlčí
Informační kampaň proti měkčeným PVC hračkám Greenpeace zahájilo v září 1997 poté, co několik nezávislých laboratoří na celém světě prokázalo, že zdraví kojenců a batolat by mohlo být ohroženo chemickými látkami známými jako ftaláty.
Ve stejnou dobu na kampani začala pracovat i česká pobočka. Ve spolupráci s deníkem Mladá fronta DNES jsme zadali testování hraček nakoupených na našem trhu. To provedla akreditovaná laboratoř ve Zlíně. Výsledky potvrdily, že i z našich hraček se uvolnují vyšší množství ftalátů než je přípustné (Test MF DNES, 10. prosince 1997, Magazín Greenpeace 1/98).
Po těchto výsledcích následovalo dlouhé korespondování s Ministerstvem zdravotnictví. Opakovaně jsme se obraceli na MUDr. Jiřího Vytlačila, hlavního hygienika ČR, aby využil svých kompetencí a přijal kroky, které by pomohly prodeji rizikových hraček zamezit. Navrhovali jsme, aby hlavní hygienik vydal alespoň stručné prohlášení, že si je vědom určitého rizika, které hračky z měkčeného PVC představují a vyzval prodejce, aby tyto hračky dětem nenabízeli.
Přes všechny naše apely však ministerstvo zdravotnictví stále mlčí. Týden po naší velikonoční akci, kdy jsme darovali hlavnímu hygienikovi obří vajíčko (z něhož se nakonec vyklubala legrační plyšová kačenka) nás kompetentní zástupci státní správy konečně přijali. Jaké však bylo naše zklamání, když jsme se dozvěděli, že ministerstvo hraje vyčkávací hru.
Přece nemůžeme mít přísnější zákony než v EU, sdělila nám MUDr. Foltýnová ředitelka odboru hygieny, epidemiologie a mikrobiologie. Hlavní hygienik prý žádné prohlášení vydávat nehodlá, protože není patrné, že by veřejnost o tuto záležitost projevila větší zájem. Ke Dni matek jsme proto ministryni zdravotnictví Zuzaně Roithové předali petici proti používání měkčeného PVC na výrobu dětských hraček, která byla podepsána 2182 občany naší republiky. Doufáme, že hlavní hygienik se nyní k věci konečně vyjádří. Čím déle budeme čekat, tím více rodičů bude kupovat svým nejmenším hračky z měkčeného PVC, aniž si uvědomí, že je tím mohou ohrozit.

Co můžete udělat vy?

Sledujte pečlivě etikety kupovaných hraček.
Nekupujte neoznačené hračky. Podle Nařízení vlády 171/1997 je každý prodejce povinen označit z jakého materiálu je hračka vyrobena (pro výrobky z PVC platí označení: VINYL nebo písmeno V, PVC, nebo symbol "3" v trojúhelníku).
Vyhledávejte a kupujte hračky vyrobené z bezpečných, zdraví neohrožujících, alternativních materiálů.
Pomozte nám v kampani proti PVC hračkám: Pošlete hlavnímu hygienikovi dopis s výzvou, aby se žádné dětské hračky nevyráběly z měkčeného PVC, neboť obsahují nebezpečné chemické látky - ftaláty, které děti cucáním nebo žvýkáním mohou vstřebat do svého organismu.

Dopisy posílejte na adresu:
MUDr. Jiří Vytlačil
Hlavní hygienik ČR
Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2

Zpět - OBSAH