Novinky projektu Fénix:

Karlovice míří za Sluncem
Tomáš Nenička


V půli dubna jsme do světa s radostí oznámili, že v Karlovicích na Bruntálsku padl náš projekt Fénix na úrodnou půdu. Do této obce zdevastované loňskými povodněmi se totiž snažíme přivést obnovitelné zdroje energie. Po mateřské školce, ve které už od února ohřívají dětem vodu sluneční kolektory, zahájil nyní starosta Milan Glombíček přípravy na vznik další "sluneční stavby". Tou se stane Domov klidného stáří, který by měl být hotov již uprostřed tohoto léta.

Co je Projekt Fénix?

Iniciativa Greenpeace, která si klade za cíl přispět k tomu, aby obnova Moravy po loňských povodních probíhala s ohledem na principy trvale udržitelného života. Konkrétně nám jde o to, aby nově stavěné a rekonstruované domy byly dobře zateplené a používaly obnovitelné zdroje energie (slunce, biomasa).
Cílem projektu Fénix je nastartovat trend, který by ukazoval cestu do 3. tisíciletí.

Co můžete udělat vy?

Zajímejte se o možnosti úspor a obnovitelných zdrojů energie u vás v bytě, domě nebo na chalupě.
Žijete-li v obci, poraďte se se svým starostou, zda by nebylo možné uvažovat o instalaci solárních kolektorů na veřejné budovy (školku, domov důchodců, radnici).
Podpořte Greenpeace v jejich projektu Fénix.

Šestnáct slunečních kolektorů na střeše spolu se dvěma tepelnými čerpadly zde ušetří přibližně 70 % elektřiny na vytápění. Náklady na celý topný systém ve výši kolem dvou milionů korun zaplatí obec, jež si přitom pomůže výtěžkem z povodňových sbírek. "V Domově klidného stáří budou bydlet hlavně důchodci a ti penězi příliš neoplývají. Chtěli jsme jim trochu ušetřit náklady na otop," vysvětluje svoji iniciativu starosta Glombíček.

Přesně tohohle jsme chtěli projektem Fénix docílit - ukázat cestu k ekologické obnově obcí zničených loňskými povodněmi, najít první ná-sledovatele a nastartovat trend. Pokud v Karlovicích chuť ke spolupráci vydrží, pokusíme se najít cestu k teplu z místních obnovitelných zdrojů celé obci.

Zatímco Karlovice míří za Sluncem, v obci Leština na Šumpersku jsme museli projekt Fénix s velkou lítostí předčasně ukončit. Přestože návrh vytápění obce pomocí kotelny na slámu (s příznivou cenou tepla) byl připraven a řada našich spolupracovníků byla ochotna podílet se na jeho realizaci, obec naši nabízenou ruku nakonec nepřijala. A to přesto, že se nám podařilo získat příslib šesti milionů korun finanční podpory ze zahraničí. Nenašel se tu bohužel nikdo typu starosty Glombíčka, kdo by sáhl po nabízené příležitosti. Navíc se obec zmítala ve vzájemných rozbrojích a nedůvěře. Držíce se pravdy, že nikomu nelze pomoci proti jeho vůli, nakonec jsme své snažení v Leštině vzdali.

Ztrátou času a energie však leštinský projekt rozhodně nebyl. Potvrdily se dvě důležité věci: Jednak projekt teoreticky prokázal, že vytápět obec biomasou může být velice výhodné. Za druhé naše iniciativa velmi názorně ukázala, že klíčem k úspěchu není ani tak odborná a finanční pomoc zvenčí, ale spíš vůle a snaha místních lidí angažovat se ve veřejný prospěch. Doufáme, že tahle zkušenost pomůže jiným vyvarovat se stejných chyb.

A na závěr jedna dobrá zpráva: Podařilo se nám dosáhnout toho, že ministr životního prostředí Martin Bursík začátkem června schválil uvolnění 1,5 miliónu korun z povodňového konta SFŽP na další solární domy.

Zpět - OBSAH