1/2000


Geneticky manipulované ryby ohrožují stavy volně žijících ryb

Montreal/Praha, 20. ledna 1999 - Geneticky manipulované ryby představují vážnou hrozbu pro rybí populaci, uvádí se ve zprávě, kterou dnes zveřejnila mezinárodní ekologická organizace Greenpeace. Ryby geneticky modifikované tak, aby se urychlil jejich růst, by mohly rozšířit cizí DNA na volně žijící druhy a zapříčinit tak zánik celých populací. Podle Greenpeace tato skutečnost zdůrazňuje nutnost přijetí přísnějších pravidel pro kontrolu komerčního uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí

"Obchodní využití geneticky modifikovaných ryb je na dohled a někteří lidé teprve teď začínají chápat s tím spojená rizika," prohlásil Michael Khoo z Greenpeace. Kdyby dnes někdo vypustil geneticky modifikované ryby volně do moře, následky by mohly být katastrofální. "Delegace ze 140 zemí, které dnes v Montrealu zahajují jednání konference nazvané Biosafety Protocol (Protokol o biologické bezpečnosti), by tuto zprávu měly pečlivě prostudovat a vyvodit z ní patřičné závěry," uvedl Khoo.

Vývoj geneticky modifikovaných ryb pro komerční účely se zaměřil na to, aby ryby rostly rychleji a dosahovaly větší váhy. Toto urychlování růstu by mohlo mít velmi závažné důsledky, pokud by se rozšířilo mezi volně žijící rybí populaci. Podle počítačových modelů, prováděných na Purdue University v USA (1) byla vloni potvrzena obava, že i malé množství geneticky modifikovaných ryb by vyhladilo velké populace volně žijících ryb. Větší geneticky modifikovaná ryba totiž přitahuje více samce a rychle rozšiřuje své vlastnosti v celé populaci. Potomci takových ryb však mají zmenšenou schopnost se rozmnožovat, čímž se zhoršuje zdravotní stav celé populace.

Tato zpráva byla vydána v Montrealu, kde dnes začalo poslední kolo jednání Protokolu o biologické bezpečnosti. Jednání, které by mělo probíhat do 28. ledna se pokusí přijmout pravidla pro přenos geneticky modifikovaných organismů mezi různými druhy, která se stanou součástí Úmluvy o biologické rozmanitosti OSN. Během předcházejícího kola jednání, které proběhlo minulý rok v Kolumbijské Cartageně se nepodařilo dosáhnout dohody.

"Spojené státy dosud torpédovaly každý pokus o dosažení kvalitního Protokolu o biologické bezpečnosti, který by byl schopen ochraňovat životní prostředí před genetickým znečištěním," řekl Michael Khoo.

"Zástupci vlád, kteří se dnes sešli v Montrealu, mají poslední šanci nalézt kompromis. Důrazně je žádáme, aby tuto šanci nepromarnili. Za úspěch jednání jsou odpovědné zejména průmyslové země jako státy Evropské unie. K nim by se měla přidat i Česká republika," uvedl Dr. Čestmír Hrdinka, který je přítomen na jednáních v Montrealu za organizaci Greenpeace.


Další informace:
Dr. Čestmír Hrdinka, Montreal
mobil: 00-1-416 828 5095

Václav Vašků
tel.: 02/2431 9667
mobil: 0603/414 739

e-mail: vvasku@diala.greenpeace.org
internet: www.greenpeace.cz


Poznámka pro redakce:
(1) Muir WM, Howard RD (1999) Possible ecological risks of transgenic organism release when transgenes affect mating success: sexual selection and the Trojan gene hypothesis. PNAS 96:13853-13856

Více informací k Protokolu o biologické bezpečnosti lze nalézt na českých internetových stránkách Greenpeace: www.greenpeace.cz/action/geneng/index.htm

Zpráva Greenpeace "Geneticky modifikované ryby: Plavání proti proudu důvodů" je k dispozici na internetových stránkách Greenpeace: www.greenpeace.org

Tisk. zprávy