2/2000


Protokol o biologické bezpečnosti: Historický krok v boji proti ničení životního prostředí geneticky modifikovanými organismy

Montreal/Praha, 29. ledna 2000 - Greenpeace blahopřálo 50 ministrům životního prostředí a asi 130 vládním delegacím k přijetí mezinárodního Protokolu o biologické bezpečnosti (Biosafety Protocol), který má zajišťovat kontrolu nad obchodem s geneticky modifikovanými organismy (GMO). "Jde o historický krok směrem k účinnější ochraně životního prostředí a spotřebitelů před nebezpečími, která plynou z genetických manipulací," prohlásil Benedikt Haerlin z Greenpeace. "Protokol, který byl v Montrealu přijat, položil základy k budoucím pevnějším dohodám, které budou chránit životní prostředí před GMO."

Greenpeace vítá fakt, že společný zájem začíná převládat. "Tyto minimální bezpečnostní standardy musí být zavedeny ihned. Žádáme všechny země, aby ratifikovaly tuto dohodu tak, aby vešla v platnost nejpozději k desátému výročí Summitu Zeme v Rio de Janeiru v roce 2002," řekl Hearlin. "Dokud protokol nevejde v platnost, veškerý export geneticky modifikovaných organismů by měl být zakázán."

Protokol o biologické bezpečnosti byl přijat po sérii obtížných jednání komplikovaných obstrukcemi ze strany malé skupiny zemí exportujících GMO, jmenovitě USA, Kanady, Argentiny a jejich podporovatelů, Austrálie, Chile a Uruguaye. "Jsme rádi, že se USA a zemím tzv. Miamské skupiny vedené Kanadou nepodařilo vnutit světu tuto nevyzkoušenou a riskantní technologii," zdůraznil Haerlin.

Ve snaze zabránit přijetí Protokolu se však Miamské skupině nakonec podařilo odstranit požadavek povinného značení potravin s obsahem GMO. "Jedná se o podlou snahu obelhat spotřebitele a dovážející země," uvedl Haerlin. "Jsme přesvědčeni, že tato zamlžovací taktika nebude fungovat." Budoucnost GMO bude podle Greenpeace záviset nejenom na mezinárodní a národních legislativách, ale také na spotřebitelích. "Trh s geneticky manipulovanými potravinami se hroutí. Lidé se jim vyhýbají stejně, jako se vyhýbali houbám po Černobylu," vysvětlil Haerlin. "Jsme přesvědčeni, že spotřebitelé v této bitvě nakonec zvítězí."

Václav Vašků,
tiskový mluvčí Greenpeace ČR


Další informace:
tel.: 02/24 31 96 67
fax : 02311 22 89

 

Více informací k Protokolu o biologiocké bezpečnosti lze nalézt na internetových stránkách Greenpeace: www.greenpeace.cz/action/geneng/index.htm

Další informace a ilustrační fotografie k problematice GMO jsme schopni poslat také elektronicky na e-mailovou adresu redakce.

Tisk. zprávy