6/2000

Greenpeace upozorňuje na nebezpečí genetických manipulací

Praha, 15. března 2000 - Ekologická organizace Greenpeace dnes na Karlově mostě v Praze upozornila na nebezpečí spojená s vypouštěním geneticky manipulovaných organismů do přírody. Průvod dvou desítek aktivistů v maskách donesl před Parlament ČR obrovské písmeno X jako symbol nepřirozených a riskantních zásahů člověka do přírody. Poté zde zástupci Greenpeace předali připomínky k zákonu o tzv. geneticky modifikovaných organismech (GMO), který dnes projednávají poslanci výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

"Genetické manipulace jsou největším experimentem s přírodou, jaký kdy člověk podnikal," prohlásil Dr. Čestmír Hrdinka z Greenpeace. "Požadujeme, aby naši zákonodárci přijali takový zákon, který omezí rizika, že geneticky manipulované organizmy poškodí přírodu nebo zdraví lidí."

GMO jsou úplně nové organismy, které vznikly pomocí metod genetického inženýrství - způsobem, který by v přírodě normálně nebyl možný. Jejich největší nebezpečí spočívá v tom, že mohou narušit křehkou přírodní rovnováhu a poškodit ekosystémy. Pokud se GMO dostanou do volné přírody, nelze vyloučit riziko, že způsobí vyhubení celých živočišných nebo rostlinných druhů.

Přestože u nás doposud právní úprava ohledně GMO neexistuje, tyto manipulované organismy se v České republice uvolňují do prostředí již několik let. Ministerstvo životního prostředí například povolilo pokusy s pěstováním geneticky manipulované řepky olejné, kukuřice, cukrové řepy a pšenice. V minulosti byl vydán souhlas k pokusnému pěstování manipulovaných plodin pro firmy Monsanto, Novartis Seeds, Pioneer Saaten a AgrEvo (1). "Ministerstvo povolilo dokonce i pokusné pěstování tzv. Bt-kukuřice firmy Monsanto, u níž vyšlo najevo, že zabíjí neškodného motýla monarchu stěhovavého," uvedl Hrdinka

Organizace Greenpeace již v roce 1996 upozorňovala na skutečnost, že v oblasti genetických manipulací panuje v České republice téměř naprosté právní vakuum. To umožňuje některým firmám dovážet k nám prakticky bez jakékoliv kontroly geneticky manipulovanou kukuřici nebo sóju jako krmivo pro dobytek. Na českém trhu byly již objeveny i potraviny vyrobené z geneticky modifikovaných surovin.

"Greenpeace se staví proti těm aplikacím genetického inženýrství, při nichž dochází k úniku geneticky manipulovaných organismů do životního prostředí," zdůraznil Hrdinka a dodal, že v současné době jde především o pěstování geneticky manipulovaných plodin. "Obrovské nebezpečí s sebou ale nese také sestrojování geneticky manipulovaných ryb. Pokud by taková ryba unikla do volné přírody, mohlo by to způsobit katastrofu," varoval Hrdinka.

Václav Vašků,
tiskový mluvčí Greenpeace ČR


Další informace:
Ing. Čestmír Hrdinka
tel.: 02/24 31 96 67
e-mail: chrdinka@diala.greenpeace.org

Poznámka:
(1) Viz souhlasná rozhodnutí s provedením zkoušek GM plodin vydaná Ministerstvem životního prostředí v letech 1997 až 1999.


Tisk. zprávy