7/2000

Greenpeace požaduje, aby zákon o geneticky modifikovaných organismech umožňoval účast veřejnosti

Praha, 4. dubna 2000 - Ekologická organizace Greenpeace dnes upozornila na závažné nedostatky vládního návrhu zákona o geneticky modifikovaných organismech (GMO). Greenpeace mj. kritizuje, že zákon se nevztahuje na výrobky z geneticky modifikovaných organismů a nestanovuje odpovědnost za škody, které tyto organismy mohou způsobit. Zákon se snaží zavést kategorii tzv. bezpečných GMO, ačkoliv dlouhodobé působení těchto organismů na přírodu není prozkoumáno. Navíc parlamentní výbor pro evropskou integraci navrhl vyškrtnout ze zákona pasáž umožňují účast veřejnosti při povolování GMO do životního prostředí (1).

"Účast veřejnosti na rozhodování je jedním ze základních předpokladů demokracie. Návrh vyloučit veřejnost z procesu povolování GMO, jak to požaduje parlamentní výbor pro evropskou integraci, je zcela v rozporu s principy Evropské unie a je tudíž protievropský a protidemokratický," uvedl na dnešní tiskové konferenci v Praze Dr. Čestmír Hrdinka z Greenpeace. "Veřejnost přece musí mít právo vyjádřit se k tomu, jestli bude povoleno vypouštět do řek geneticky manipulované ryby," zdůraznil Hrdinka.

GMO jsou úplně nové organismy, které vznikly pomocí metod genetického inženýrství - způsobem, který by v přírodě normálně nebyl možný. Jejich největší nebezpečí spočívá v tom, že mohou narušit křehkou přírodní rovnováhu a poškodit ekosystémy (2, 3). Pokud se GMO dostanou do volné přírody, nelze vyloučit riziko, že způsobí vyhubení celých živočišných nebo rostlinných druhů (4). Zcela nedostatečně jsou prozkoumány účinky těchto manipulovaných organismů a produktů z nich vyrobených na zdraví lidí.

Greenpeace kritizuje zejména skutečnost, že zákon se nevztahuje na všechny výrobky z geneticky modifikovaných organismů. Zatímco sleduje například geneticky modifikované zrní, jakmile se z takového zrní namele mouka, tato už z působnosti zákona vypadne. Podobně se zákon vztahuje na geneticky manipulované ovce nebo krávy, ale již ne na jejich mléko. Vládní návrh zákona tak zcela ignoruje fakt, že nebezpečné mohou být již i samotné produkty geneticky modifikovaných organismů. Toxické látky vznikající jako produkty metabolismu geneticky manipulovaných bakterií mohou být například zneužity k výrobě biologických zbraní.

"Stejně jako může geneticky manipulovaný mikroorganismus produkovat lidský inzulín, může produkovat také bílkovinu - toxickou látku, kterou lze snadno zneužít. Proto požadujeme, aby se zákon vztahoval i na produkty pocházející z GMO," prohlásil Hrdinka.

Greenpeace již více než tři roky upozorňuje, že v oblasti genetických manipulací u nás vládne téměř naprosté právní vakuum. Zákonem o GMO se má nyní zabývat Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR na svém dubnovém zasedání, které začíná právě dnes. "Poslanci musí přijmout takový zákon, který bude sloužit ochraně zdraví a životního prostředí a nikoliv ekonomickým zájmům několika nadnárodních biotechnologických společností," zdůraznil Hrdinka.

Václav Vašků,
tiskový mluvčí Greenpeace ČR


Další informace:
Dr. Čestmír Hrdinka
tel.: 02/24 31 96 67
fax: 02/311 22 89
e-mail: chrdinka@diala.greenpeace.org

Poznámka:
(1) Usnesení parlamentního výboru pro evropskou integraci ze dne 16. března 2000.

(2) Vědci z Cornellovy univerzity v USA zjistili, že pyl z geneticky manipulované tzv. Bt-kukuřice zabíjí neškodné motýly (viz. tisková zpráva Greenpeace z 9. července 1999).

(3) Zjistilo se, že cizí vnesené geny (transgeny) mohou přecházet na nemanipulované jedince. Byl například zjištěn přenos transgenů u řepky olejné, a kukuřice. V říjnu 1998 zveřejnila německá pobočka Greenpeace doklady o tom, že v jihozápadní části Badenska-Württemberska došlo k opylení mezi geneticky pozměněnou kukuřicí Novartis a obyčejnou kukuřicí na přilehlém poli. V případě odolnosti proti herbicidům (Roundup ready řepky) se může rezistence přenést na příbuzné plevely.

(4) Jde zejména o nebezpečí geneticky manipulovaných ryb. Dr. Muir a Dr. Howard Univerzity Pardue v USA, kteří prováděli výzkum s geneticky manipulovanými rybami, soudí, že pokud by taková ryba unikla do volné přírody, mohlo by to způsobit katastrofu (viz. studie Greenpeace "Geneticky manipulované ryby plavou proti proudu rozumu")

Tisk. zprávy