8/2000

Greenpeace vyrábí vlastní elektřinu ze Slunce

Praha, 6. dubna 2000 - Ekologická organizace Greenpeace dnes nainstalovala ve své pražské kanceláři solární fotovoltaický systém, který bude vyrábět ekologicky čistou elektřinu přímo ze slunečního záření a dodávat ji do veřejné elektrické sítě. Cílem této akce je vytvořit precedens, který umožní i dalším zájemcům instalovat na střechy svých domů malé solární elektrárny a připojovat je k síti. Greenpeace připojení své elektrárny - které je z hlediska platných českých předpisů zcela neobvyklým počinem - oznámilo rozvodným závodům - podniku Pražská energetika (PRE).

"Chceme prošlapat cestu těm, kteří přijdou po nás," prohlásil ing. Tomáš Nenička z Greenpeace. "Zatímco v sousedním Německu nebo Holandsku je připojování takovýchto fotovoltaických systémů k elektrické síti běžné, u nás jsme první, kdo se o něco takového pokouší. Přitom již v letošním roce by mělo být u nás k síti připojeno prvních 100 »solárních škol« (1)."

Fotovoltaika dnes patří mezi jedno z nejrychleji se rozvíjejících odvětví na světě. Mnohé státy její rozvoj velkoryse podporují. Prezident Clinton vyhlásil plán s názvem Milion solárních střech pro USA. Podobný program má nyní i Evropská unie. V sousedním Německu platí od 1. dubna zákon, podle kterého je povinnost vykupovat čistou elektřinu z fotovoltaických systémů za pevně stanovenou cenu 99 feniků za 1 kilowatthodinu (18,35,- Kč). Ani Česká republika nebude stát dlouho stranou. Už dnes se u nás rozbíhají první programy podpory fotovoltaické technologie.

Malá solární elektrárnička Greenpeace má zatím spíše symbolický výkon - za slunečného počasí bude dodávat do sítě 100 wattů. Skládá ze dvou fotovoltaických panelů o výkonu 50 W. K síti je připojena pomocí speciálního střídače, který zajišťuje kvalitu výstupního (střídavého) napětí 230 V a zároveň zajišťuje maximální bezpečnost. "Zvolili jsme ověřený typ, který se dnes běžně používá například v sousedním Německu nebo Nizozemí. Podobných střídačů se za rok vyrobí asi 25 tisíc kusů," uvedl Nenička.

Greenpeace upozorňuje, že rozvoji čisté solární elektřiny v České republice zatím hrozí kromě vysoké ceny i byrokratické obstrukce při připojování fotovoltaických systémů do sítě. Elektrárna Greenpeace je v tomto smyslu prvním systémem tohoto výkonu připojeným do elektrické sítě.

"Očekáváme, že pravidla se teprve budou tvořit. Složitost připojovací procedury ale nesmí být tím, co by zájemce o tuto skvělou a perspektivní technologii mělo odradit," uvedl Nenička a dodal, že v Holandsku si podobné systémy o výkonu řádově stovek wattů mohou zájemci nainstalovat a připojit do sítě bez jakéhokoliv předchozího povolování. "Chceme, aby podobně jednoduchá pravidla byla stanovena i v ČR," zdůraznil Nenička.

V České republice zatím funguje pouze jediná fotovoltaická elektrárna připojená k síti. Tu vlastní ČEZ a je umístěna na odlehlém místě v Beskydech. Druhý takový systém - solární fotovoltaická fasáda na hotelu Panorama v Praze - bude oficiálně uveden do provozu právě zítra. Greenpeace při této příležitosti představí mezinárodní studii renomované auditorské firmy KPMG, která se zabývá konkurenceschopností solární elektřiny.

Václav Vašků,
tiskový mluvčí Greenpeace ČR


Další informace:
Tomáš Nenička
tel.: 02/24 31 96 67
fax : 02311 22 89
e-mail: tnenicka@diala.greenpeace.org

 

K této tiskové zprávě jsou k dispozici fotografie, které můžeme na požádání poslat e-mailem.

Poznámka:
Greenpeace iniciovalo program 100 solárních škol v roce 2000, v jehož rámci budou se státní podporou instalovány první malé fotovoltaické systémy na střechách škol.

Tisk. zprávy