15/2000

Greenpeace požaduje úplné a nezkreslené označování geneticky manipulovaných organismů

Praha, 3. května 2000 - Česká pobočka mezinárodní ekologické organizace Greenpeace zahájila dnes v Praze na Náměstí míru podpisovou akci za úplné a nezkreslené označování geneticky manipulovaných (GM) potravin. Aktivisté Greenpeace rozdávali pohledy adresované poslancům Parlamentu s požadavkem, aby v novele zákona o potravinách poslanci prosadili označování GM potravin v souladu s legislativou Evropské unie. Greenpeace kritizuje především skutečnost, že na rozdíl od Evropské unie by se podle připravované novely nemusely označovat potraviny obsahující přídatné a aromatické látky vyrobené z geneticky manipulovaných organismů.

Podle současné legislativy zatím v České republice neexistuje žádná povinnost geneticky manipulované potraviny označovat. Tuto povinnost by měla stanovit až novela zákona o potravinách a tabákových výrobcích, kterou v současné době projednává Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR. Vládní návrh této novely však nebere v úvahu nařízení Evropské unie (1), které platí od 10. dubna 2000 a požaduje také označování potravin obsahujích přídatné a aromatické látky vyrobené z geneticky manipulovaných organismů.

"Požadujeme, aby byly označovány všechny geneticky manipulované potraviny bez jakékoliv výjimky," prohlásil Čestmír Hrdinka z Greenpeace a dodal, že pokud jsou geneticky manipulované potraviny tak bezpečné, jak tvrdí průmysl, neexistuje žádný důvod, proč by měly být značeny pouze některé."

Organizace Greenpeace je přesvědčena, že geneticky manipulované potraviny, stejně jako geneticky manipulované organismy z nichž se tyto potraviny vyrábějí, představují riziko pro životní prostředí a naše zdraví (2), (3). Proto je na celém světě odmítá stále více lidí. Roste také počet výrobců a supermarketů, kteří se rozhodli manipulované potraviny nevyrábět a neprodávat (4). Minulý týden dorazila do francouzského přístavu Saint-Nazaire brazilská loď vezoucí náklad 25 000 tun sóji z konvenční (geneticky nemanipulované) produkce. Francouzský supermarket Careffour chce mít totiž jistotu, že zvířata, jejichž maso prodává, nebyla krmena geneticky manipulovanou sójou.

Podle průzkumu veřejného mínění provedeného agenturou STEM v březnu 2000 si také 90 % české veřejnosti přeje zřetelné označování geneticky manipulovaných potravin (5). "Jsme přesvědčeni, že lidé si přejí úplné a nezkreslené označování všech geneticky manipulovaných potravin. Jen tak budou mít totiž spotřebitelé možnost sami si svobodně vybrat, zda chtějí tyto potraviny konzumovat či nikoliv," zdůraznil Hrdinka.

Václav Vašků,
tiskový mluvčí Greenpeace ČR


Další informace:
Dr. Čestmír Hrdinka
mobil: 0603/443 140
tel.: 02/24 31 96 67

 

(1) V květnu 1997 začalo v Evropské unii platit označování geneticky manipulovaných potravin (nařízení EU č. 258/97). To však bylo nedostatetčné a vztahovalo se pouze na některé potraviny. Nyní Evropská unie rozšířila označování geneticky modifikovaných potravin i na potraviny, které obsahují přídatné a aromatické látky získané z geneticky manipulovaných organismů (nařízení EU č. 50/2000). Toto nařízení bylo přijato 15. ledna 2000 a vstoupilo v platnost 10. dubna 2000.

(2) Vědci z Cornellovy univerzity v USA zjistili, že pyl z geneticky manipulované tzv. Bt-kukuřice zabíjí neškodné motýly (viz. tisková zpráva Greenpeace z 9. července 1999). Dr. Muir a Dr. Howard z Univerzity Pardue v USA prováděli výzkum s geneticky manipulovanými rybami a zjistili, že pokud by tyto manipulované ryby unikly do volné přírody, mohlo by to vést k vyhubení původní populace ryb (viz. studie Greenpeace "Geneticky manipulované ryby plavou proti proudu rozumu").

(3) Bylo zjištěno, že s přenesením genů z jedné plodiny na druhou může docházet i k přenosu alergie. Vložením genu z paraořechů do sóji došlo k přenosu paraořechové alergie na sóju. Dále existuje nebezpečí přenosu genů způsobujících rezistenci na antibiotika na patogenní bakterie s následným snížením účinnosti antibiotik. To je důvod, proč Britská lékařská asociace čítající více než 115 000 lékařů požaduje zákaz používaní těchto genů. (4) Pozice výrobců potravin ve vybraných zemích je možno nalézt na stránkách Greenpeace International: http://www.greenpeace.org/~geneng/reports/food/food004.htm

(5) Viz. tisková zpráva Greenpeace ČR z 9. března 2000.

Tisk. zprávy