16/2000

Na ilegální toxické skládce v Milovicích se hnuly ledy - časovaná bomba ale tiká dál!

Praha, 11. května 2000 - Více než 2000 tun vysoce toxického odpadu uloženého na ilegální skládce v Milovicích má již brzy přestat ohrožovat zdraví lidí a životní prostředí. Právě v těchto dnech svítá naděje, že dvouletá kampaň Greenpeace za likvidaci jedů bude korunována úspěchem. Toxické odpady, mezi nimiž převažují nebezpečné polychlorované bifenyly (PCB), kyanidy a DDT, mají být převezeny do zabezpečeného skladu. Greenpeace vítá, že situace se konečně začíná řešit, zároveň ale varuje, že jedy uložené v dávno prorezavělých sudech, jsou stále vystaveny větru a dešti a k vážné ekologické havárii může dojít prakticky kdykoliv.

Aktivisté Greenpeace v minulých dnech dokumentovali stav skládky a nalezli alarmující skutečnosti: "Sudy s vysoce toxickým odpadem jsou ve velmi špatném stavu. Nikdo nemůže zaručit, že nenadálý přívalový déšť neroznese jedy do širokého okolí, jako se to stalo v případě kyanidové havárie v Rumunsku. Máme-li zabránit ohrožení zdraví lidí, je třeba odpady urychleně přesunout na bezpečné místo," prohlásil vedoucí toxické kampaně Greenpeace MUDr. Miroslav Šuta.

Přednosta Okresního úřadu Nymburk Ing.Vladislav Šťastný při osobním jednání informoval Greenpeace, že na převezení jedů do zabezpečeného skladu již bylo vypsáno výběrové řízení. Na řešení havarijní situace se konečně našly 3 miliony korun v rozpočtu Ministerstva životního prostředí, dalších 500 tisíc korun uvolní Okresní úřad Nymburk. Podle sdělení přednosty Štastného by prostředky měly být využity na převezení nebezpečných odpadů kontaminovaných koncentrovanými PCB na bezpečné místo a na likvidaci odpadů obsahujících kyanidy a DDT. K účasti ve výběrovém řízení bylo vyzváno celkem 11 firem a uzávěrka nabídek byla stanovena na 29. května 2000.

Greenpeace upozorňuje na nebezpečnou skládku již od května1998. Tehdy vyšlo najevo, že přibližně dva tisíce tun odpadů s obsahem PCB (polychlorované bifenyly), PCE (perchlorethylen), DDT a kyanidů je bez jakéhokoliv zabezpečení uloženo na volném prostranství bývalé spalovny firmy PROEKO, k.s. Majitel spalovny sem za dosud nevyjasněných okolností dovezl vysoce toxické odpady z celé republiky za účelem zneškodnění, inkasoval peníze a poté zkrachoval (1).

V červnu1998 organizace Greenpeace odebrala na skládce první vzorky a začala jednat s ministerstvem životního prostředí a dalšími úřady. Analýza vzorků zeminy z míst, kde leží proděravělé sudy s toxickými látkami, ukázala, že limity polychlorovaných bifenylů (PCB) pro zeminu jsou zde překročeny více než tisíckrát (2). Právě tato skupina látek přitom způsobuje vážné zdravotní problémy.

"Polychlorované bifenyly jsou toxické látky s tzv. dioxinovým účinkem, které se hromadí v tukových tkáních lidí i zvířat. Dlouhodobá expozice těmto jedům vede k poškození imunitního, nervového a endokrinního systému (štítné žlázy) a reprodukčních funkcí (pohlavních žláz u mužů). PCB též mohou vyvolávat různé metabolické poruchy, srdeční a cévní choroby i nenádorová onemocnění jater," varoval MUDr. Šuta a dodal, že tyto jedy se již v extrémně nízkých koncentracích (1 mg/m3 vzduchu) vstřebávají i neporušenou pokožkou do krevního oběhu (3).

Greenpeace je znepokojeno tím, že stovky tun zeminy kontaminované PCB by měly i nadále ležet vystaveny větru a dešti, přičemž jejich osud by měl být závislý až na finančních prostředcích z rozpočtu na rok 2001. Proto Greenpeace navrhuje, aby veškeré dostupné finance byly přednostně určeny na okamžité odvezení všech nebezpečných odpadů (tedy i kontaminovaných půd) na bezpečné místo.

"Jestliže není dost prostředků na konečnou likvidaci skládky, je třeba učinit taková opatření, aby jedy co nejdříve přestaly ohrožovat zdraví lidí," zdůraznil MUDr. Šuta.

Václav Vašků,
tiskový mluvčí Greenpeace ČR


Další informace:
MUDr. Miroslav Šuta
tel.: 02/24 31 96 67, fax: 02/311 22 89
e-mail: miroslav.suta@cz.greenpeace.org

(1) Greenpeace podalo trestní oznámení za poškození životního prostředí. V současné době případ vyšetřuje policie ČR.

(2) Metodický pokyn odboru pro ekologické škody ministerstva životního prostředí České republiky - kritéria znečištění zemin a podzemní vody.

(3) Doc. J. Ruprich: Látky s dioxinovým efektem (PCDD, PCDF, PCB): Základní informace pro odbornou a laickou veřejnost, Státní zdravotní ústav - Centrum http://www.chprszu.cz/chemtox/chem/dioxin2.html

Poznámka pro redakce: Fotografie v kvalitě vhodné k otištění můžeme na požádání poslat také e-mailem.

Tisk. zprávy