18/2000

Greenpeace požaduje propuštění svých aktivistů

Praha, 12. května 2000 - Japonská policie již třetí den zadržuje čtyři horolezce Greenpeace, kteří na největší spalovnu odpadů v Tokiu pověsili transparent upozorňující na zdraví nebezpečné dioxiny (1). Česká pobočka Greenpeace se proto obrátila na japonské velvyslanectví v Praze se žádostí o okamžité propuštění aktivistů.

"Tvrdý zásah japonských úřadů vůči našim aktivistům, lodi Rainbow Warrior a japonské pobočce Greenpeace v Tokiu chápeme jako snahu umlčet nenásilný veřejný protest," prohlásil ředitel české pobočky Greenpeace Ing. Jiří Tutter a dodal, že aktivisté musí být okamžitě propuštěni.

Policejní akce následovala poté, co Greenpeace upozornilo na nebezpečné dioxiny uvolňované do ovzduší z japonských spaloven komunálního odpadu. Dne 9. května vyšplhali čtyři horolezci Greenpeace na nejvyšší komín spalovny odpadů na světě Toshima Ward v japonském Tokiu, aby protestovali proti bezohledné politice při nakládání s odpady v Japonsku. Ta má za následek nejvyšší emise prudce jedovatých dioxinů a furanů na světě. Aktivisté spustili z komína transparent prohlašující Tokio za světové hlavní město dioxinů. Krátce na to byli zatčeni.

Brzy poté provedla japonská policie další tvrdý zásah. Ve čtvrtek 11. května ráno vniklo v Tokijském přístavu více než 30 policistů na loď Rainbow Warrior patřící organizaci Greenpeace. Razie trvala více než 9 hodin a vyústila v konfiskaci majetku lodi. Japonská vláda přitom porušila mezinárodní právo tím, že odmítla během policejního vyšetřování holandskému konzulovi přístup k posádce lodi registrované pod holandskou vlajkou.

Ten samý den provedla japonská policie razii též v kanceláři japonské pobočky Greenpeace v Tokiu a zabavila zde letáky obsahující informace o problematice spaloven a toxických látek vypouštěných do životního prostředí.

"Japonské úřady se neobávají naší akce, ale toho, co chceme sdělit. To je zjevné podle toho, že policie zabavila informační materiály určené veřejnosti. Letáky totiž obsahovaly fakta o spalovnách emitujích do ovzduší dioxiny a další jedovaté látky, jež způsobují rakovinu a další važné zdravotní problémy," prohlásila Ayako Sekineová, vedoucí toxické kampaně Greenpeace v Japonsku.

Japonsko má nyní více než 2000 spaloven komunálního odpadu, které vážně ohrožují životní prostředí a zdraví lidí. Naproti tomu například ve Spojených státech amerických je v provozu méně než 200 takových zařízení.

Spalovny jsou známé tím, že ve svém bezprostředním okolí způsobují vyšší výskyt rakoviny a porodních poruch. Nezávislé studie v Japonsku informovaly o úmrtích novorozenců, které v oblastech okolo nebo po směru větru od spaloven výrazně převyšují průměr.

"Vědci identifikovali již více než 200 jedovatých nebo potenciálně jedovatých látek vznikajících při spalování pevného komunálního odpadu. Tyto látky se vyskytují ve zplodinách a popelu spaloven. K nejznámějším patří oxid uhelnatý těžké kovy, oxidy dusíku a vysoce jedovaté sloučeniny jako dioxiny a furany, které mohou způsobovat rakovinu, oslabení imunitního systému a neurologické poruchy," potvrdil MUDr. Miroslav Šuta, vedoucí toxické kampaně Greenpeace ČR.

Greenpeace požaduje okamžité propuštění všech 4 aktivistů Greenpeace. Podle některých informací mají být horolezci drženi ve vazbě bez obvinění minimálně ještě dalších 9 dní.

Václav Vašků,
tiskový mluvčí Greenpeace ČR

Další informace:
Ing Jiří Tutter, ředitel Greenpeace ČR
MUDr. Miroslav Šuta, vedoucí toxické kampaně

tel.: 02/24 31 96 67
mobil: 0603/414 739

internet:
http://www.greenpeace.org/~toxics/toxfreeasia/

 

Poznámka pro redakce:

(1) Čtyři horolezci Greenpeace jsou zadržováni od úterý 9. května. Jejich jména jsou Al (Velká Británie), Marleen (Belgie), Clement (Canada-Hong Kong) a Paul (Nizozemí)

Fotografie vyvěšování transparentu na spalovnu v Tokiu v kvalitě vhodné k otištění můžeme na požádání poslat také e-mailem.

Tisk. zprávy