21/2000

Toxická skládka v Milovicích stále ohrožuje zdraví, riziko se zvyšuje za slunečného počasí

Praha, 29. května 2000 - Na ilegální skládce toxického odpadu v Milovicích se povalují stovky tun toxických látek, které ohrožují zdraví lidí. Okresní úřad Nymburk dnes uzavře výběrové řízení na zabezpečení nejhorších jedů. Greenpeace ale upozorňuje, že za slunečného počasí se ze skládky mohou uvolňovat polychlorované bifenyly (PCB) a vyzývá proto k rychlému jednání.

"PCB jsou toxické látky s tzv. dioxinovým účinkem, které se hromadí v tukových tkáních lidí i zvířat. Jejich dlouhodobé působení vyvolává oslabení imunity, poruchy nervového systému, narušení funkcí štítné žlázy a pohlavních orgánů. PCB se také dostávají přes placentu do těla vyvíjejícho se plodu a mohou narušit jeho zdravý vývoj," varoval dnes MUDr. Miroslav Šuta, vedoucí toxické kampaně Greenpeace. "Obáváme se, že nebezpečné PCB se mohou ze skládky uvolňovat do blízkého okolí."

Na ilegální skládku, jež by se mohla stát příčinou vážné ekologické havárie, upozorňuje Greenpeace již více než dva roky. Tehdy ekologové ve spolupráci s místním novinářem objevili v bývalém vojenském prostoru Milovice-Mladá více než dva tisíce tun nebezpečných toxických látek, mezi nimiž převažují kyanidy, PCB a DDT. Jedy jsou zde uloženy v prorezavělých sudech a při dešti se mohou rozplavovat do okolí. Organizace Greenpeace zde v letech 1998 a 1999 odebrala vzorky a jejich analýzou mj. zjistila, že se na skládce nalézají i extrémně nebezpečné dioxiny. Greenpeace proto vyvolalo jednání mezi ministrem životního prostředí Milošem Kužvartem a přednostou okresního úřadu v Nymburce Vladislavem Šťastným o nutnosti okamžitého řešení tohoto problému.

Po dvou letech se konečně podařilo nalézt ve státním rozpočtu 3,5 mil. Kč na zahájení prací na likvidaci skládky. Okresní úřad v Nymburce má dnes uzavřít dvě výběrová řízení. Jedno z nich bylo vypsáno na převezení první části vysoce toxických odpadů (PCB, DDT a kyanidů) do zabezpečeného skladu. Druhá veřejná zakázka je na zneškodnění části odpadů obsahujících DDT a kyanidy. K účasti bylo vyzváno celkem 11 firem. První jedy by se měly začít převážet na bezpečné místo již v průběhu června.

Greenpeace ale varuje, že jedy jsou v posledních dnech vystaveny intenzivnímu působení slunce, což má za následek vypařování PCB do ovzduší. Zahraniční zkušenosti přitom ukazují, že koncentrace PCB v ovzduší nad skládkou mohou dosahovat až tisíckrát větších hodnot než ve znečištěném ovzduší průmyslových měst. Nedávno publikované studie také dokazují, že PCB se za teplého počasí vypařuje a posléze kondenzuje na jiném místě (1).

"Tento jev, kterému se v celosvětovém měřítku říká globální destilace, má na svědomí znečištění tak odlehlých krajin, jako jsou Arktida nebo Antarktida," vysvětlil Šuta. "Vítr prostě roznáší jedy do okolí a když se pak ochladí, toxické látky se tam srážejí a usazují. Takováto destilace ale může probíhat i v lokálním měřítku."

Riziko polychlorovaných bifenylů spočívá mj. v tom, že tyto látky jsou člověku nebezpečné už v mikroskopických množstvích. PCB se navíc díky své rozpustnosti v tucích vstřebávají i neporušenou pokožkou do lidského těla (2).

"Jenom pro představu, loňskou aféru s s belgickými kuřaty kontaminovanými PCB a dioxiny způsobilo asi 50 kg PCB znečištěných pouhým gramem dioxinů. Na skládce v Milovicích je přitom podle našich odhadů jen v sudech s kontaminovanými oleji asi 5800 kg PCB a zhruba 40 gramů dioxinů," upřesnil Šuta.

Greenpeace je znepokojeno tím, že Okresní úřad Nymburk hodlá stovky tun zeminy kontaminované PCB i nadále ponechat na pospas povětrnostním vlivům. Jejich další osud by měl být závislý až na finančních prostředcích z rozpočtu na rok 2001.

"Máme-li zabránit ohrožení zdraví lidí, je třeba jedy alespoň přesunout na bezpečné místo," zůraznil Šuta. Greenpeace proto navrhuje, aby veškeré dostupné finance byly přednostně použity na co nejrychlejší zabezpečení všech odpadů (tedy i kontaminovaných půd). "Jakmile budou nebezpečné odpady ve speciálních kontejnerech, mohou tam případně počkat na likvidaci do roku 2001," uzavřel Šuta.

Václav Vašků,
tiskový mluvčí Greenpeace ČR

Další informace:
MUDr. Miroslav Šuta
tel.: 02/24 31 96 67
fax: 02/311 22 89

e-mail: miroslav.suta@cz.greenpeace.org

Poznámka pro redakce:

(1) Watanabe S., Laovokul W., Boonyatumanondh R. Tabucanon M. a Ohgaki S., 1996 Concentrations amd composition of PCB congeners in the air around stored used capacitors containing PCB insulator in oil in suburb of Bangkok, Thailand.

(2) J. Ruprich: Látky s dioxinovým efektem (PCDD, PCDF, PCB): Základní informace pro odbornou a laickou veřejnost, SZÚ - Centrum hygieny potravinových řetězců v Brně, 25.2.2000 (http://www.chpr.szu.cz/chemtox/chem/dioxin2.html)

Tisk. zprávy