22/2000

Greenpeace varuje: Hračky z PVC obsahující nebezpečné ftaláty se budou prodávat i na Den dětí!

Praha, 31. května 2000 - Evropská unie dospěla k závěru, že hračky z PVC obsahující ftaláty ohrožují zdraví dětí, a proto je zakázala (1). V České republice se však tyto nebezpečné hračky budou prodávat i během zítřejšího Mezinárodního dne dětí. Celosvětové úsilí ekologické organizace Greenpeace o zákaz těchto nebezpečných hraček z PVC se však již brzy projeví i v České republice. Hlavní hygienik ČR totiž v minulých dnech informoval Greenpeace, že se konečně připravuje vyhláška zakazující prodej alespoň některých hraček z PVC pro děti do věku 3 let (2).

Ftaláty jsou nebezpečné chemikálie které se z hraček z měkčeného PVC uvolňují, zejména pokud je děti žvýkají nebo cucají. Nedávné vědecké výzkumy však prokázaly spojitost ftalátů s poškozením jater a ledvin, výskytem některých druhů rakoviny a rizikem narušení hormonálního systému.

"Hračky z PVC představují úplně zbytečné riziko, kterému se děti nemohou bránit. Greenpeace na toto riziko upozorňuje již několik let. Přesto i během letošního Dne dětí budou nic netušící rodiče kupovat v obchodech svým dětem hračky, které mohou ohrozit jejich zdraví," varoval MUDr. Miroslav Šuta, vedoucí toxické kampaně Greenpeace.

Organizace Greenpeace zahájila kampaň za zákaz nebezpečných hraček z PVC již v roce 1997. Předchozí hlavní hygienik MUDr. Jiří Vytlačil však žádosti a varování Greenpeace soustavně odmítal a na podněty znepokojených rodičů či zdravotníků reagoval arogantními dopisy. MUDr. Vytlačil ignoroval nejen zahraniční studie upozorňující na riziko poškození zdraví, ale dokonce i naléhavý zákaz vydaný Komisí EU dne 7. prosince 1999 (1).

Přístup státní správy k tomuto problému se změnil až s příchodem nového ministra zdravotnictví, který vyměnil hlavního hygienika. Nový hlavní hygienik MUDr. Michael Vít informoval Greenpeace, že připravovaná vyhláška zakáže prodej těch hraček (pro děti do tří let), které obsahují některý ze šesti nejnebezpečnějších ftalátů a "jsou určeny ke vkládání do úst". Ostatní rizikové hračky z PVC mají být označeny pouze varovným nápisem.

"Oceňujeme, že MUDr. Vít vzal riziko ohrožení zdraví dětí vážně. Doufáme ale, že příprava vyhlášky nebude trvat dlouho. Členské státy Evropské unie měly v prosinci 1999 pouze 10 dnů na to, aby rozhodnutí Komise EU o naléhavém zákazu nebezpečných hraček uvedly do praxe," připomněl Šuta.

Greenpeace navíc považuje opatření navržená ve vyhlášce MZd za nedostatečná: "Jak mají rodiče vysvětlit svému 18-ti měsíčnímu batoleti, že některé své hračky cucat a okusovat smí a jiné ne, protože "nejsou určeny pro vkládání do úst"? Povinností hygienické služby přece musí být zamezovat ohrožení zdraví a ne pouze varovat rodiče, že hračky zakoupené v běžném obchodě jsou nebezpečné!" zdůraznil Šuta a dodal, že podle názoru Greenpeace musí být všechny rizikové hračky z PVC měkčené nebezpečnými ftaláty co nejrychleji zakázány.

K podobnému závěru jako Greenpeace došel před několika dny i Výbor pro životní prostředí Evropského parlamentu. Ten v drtivém poměru 45 ku 3 hlasům odsouhlasil doporučení, které navrhuje úplný zákaz všech hraček a předmětů pro děti do 3 let obsahujících jakékoli ftaláty. Varovnými nápisy by měly být označeny všechny hračky a předměty určené pro děti ve věku 3-6 let, a to jak na obalu, tak na vlastním výrobku. V průběhu června se bude tento návrh projednávat na plenární schůzi Evropského parlamentu.

Václav Vašků,
tiskový mluvčí Greenpeace ČR


Další informace:
MUDr. Miroslav Šuta
tel.: 02/24 31 96 67
fax: 02/311 22 89

e-mail: miroslav.suta@cz.greenpeace.org

Poznámka pro redakce:

(1) Rozhodnutí Evropské komise 1999/815/EEC

(2) Nově připravovaná vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR (MZd) podle sdělení hlavního hygienika, MUDr. Víta navrhuje zákaz "hraček a předmětů určených k péči o děti, které jsou určeny k tomu, aby je děti do věku tří let vkládaly do úst, vyrobených z měkčeného PVC obsahujícího více než 0,1 hmotnostního procenta" jednoho ze šesti nejnebezpečnějších ftalátů. Ostatní hračky a výrobky "které mohou být ... s ohledem na duševní a fyzické schopnosti dítě vkládány do úst" mají být podle hlavního hygienika označeny pouze varováním. Jeho navržený text zní "Varování - nevkládat do úst na delší dobu, mohou se uvolňovat ftaláty nebezpečné pro dětské zdraví".

Ilustrační fotografie a video ve formátu Betacam na požádání v kanceláři Greenpeace

Tisk. zprávy