23/2000

Greenpeace varuje: Hračky z PVC obsahující nebezpečné ftaláty se budou prodávat i na Den dětí!

Praha, 2. června 2000 - Česká pobočka Greenpeace dnes znovu upozornila, že elektrárenská společnost ČEZ vyváží elektřinu do zahraničí za cenu přinejmenším o 200 korun/MWh nižší, než jsou její výrobní náklady. Tento dumpingový vývoz poškozuje domácí spotřebitele. Greenpeace dnes zpochybnilo i jediný údajný důkaz ČEZu, jež má potvrzovat, že vývozy elektřiny do zahraničí nejsou dumpingem.

"Dumpingový vývoz elektřiny pod cenou poškozuje domácí spotřebitele v České republice," prohlásil Jan Haverkamp z Greenpeace. "Ti totiž musí z vlastní kapsy dotovat "levnou elektřinu" pro odběratele ze zahraničí. České firmy tak vlastně nedobrovolně podporují své zahraniční konkurenty, čímž snižují svoji vlastní konkurenceschopnost."

Veškerá podezření z dumpingu ČEZ doposud odmítal s poukazem, že má k dispozici věrohodný důkaz, který nařčení vyvrací. Tímto důkazem je podle tiskového mluvčího ČEZu Ladislava Kříže dopis rakouského ministerstva hospodářství, který údajně potvrzuje, že vývoz ČEZu není dumpingový a společnost tudíž smí vyvážet elektřinu do Rakouska (viz. např. zpráva ČTK z 25. května 2000).

"Všechno nasvědčuje tomu, že Křížovo tvrzení o údajném důkazu je falešné," uvedl Haverkamp. "Rakousko totiž ČEZu potvrdilo import pouze 30 megawatthodin, což je naprosto zanedbatelné množství elektřiny. Žádáme proto ČEZ, aby svůj důkaz zveřejnil."

Greenpeace v Rakousku a rakouský Parlament již interpelovali v této věci své ministerstvo hospodářství (1). Odpověď rakouského ministerstva hospodářství mluví zcela jednoznačně: ČEZ skutečně požádal v lednu 2000 rakouské úřady o povolení vyvézt v průběhu čtyř dní do Rakouska 30 megawatthodin (MWh) elektrické energie. Povolení k dovozu elektřiny bylo vydáno na základě ujištění ČEZu, že dovážený proud bude pocházet z přebytečné kapacity vodních elektráren (2).

Tato skutečnost je mimochodem předmětem kritiky rakouské pobočky Greenpeace, která se domnívá, že proud nepocházel z vodních elektráren, nýbrž z jaderné elektrárny Dukovany. Dovoz elektřiny z jaderných elektráren je totiž v Rakousku zakázán zákonem (3).

"ČEZ se nyní zoufale snaží zakrýt skutečné pozadí své exportní politiky. Greenpeace dnes proto požádalo předsedu představenstva ČEZ Theodora Dvořáka, aby byl dopis rakouského ministerstva zveřejněn," informoval Haverkamp.

Podle všech dostupných informací ČEZ již nyní vyváží do zahraničí více elektřiny, než kolik by vyráběl Temelín po svém spuštění. Většina exportované elektřiny přitom směřuje do sousedního Německa (4).

"Jestliže chce ČEZ spustit nebezpečný Temelín jen proto, aby všechnu jeho elektřinu mohl pod cenou vyvážet do Německa, je to holé šílenství," zdůraznil Haverkamp.

Václav Vašků,
tiskový mluvčí Greenpeace ČR


Další informace:
Václav Vašků,
mobil: 0603/414 739
tel.: 02/24 31 96 67

Jan Haverkamp (anglicky, německy),
mobil: 0604/257 822

Poznámka pro redakce:

(1) Otázky rakouského parlamentu rakouskému ministerstvu hospodářství týkající se importu elektřiny z České republiky: http://www.parlinkom.gv.at/pd/pm/XXI/J/texte/004/J00408_.html

(2) Odpověď rakouského ministerstva hospodářství Parlamentu: http://www.parlinkom.gv.at/pd/pm/XXI/AB/his/004/AB00444_.html

(3) Rakouský zákon EIWOG, par. 13. http://www.bmwa.gv.at/positionen/elwogtxt.doc

(4) Radko Pavlovec a kol., Zpráva o exportu společnosti ČEZ a.s. - Podezření z cenového dumpingu, květen 2000 http://www.temelin.cz/dumping/

Tisk. zprávy