24/2000

Bude Česká republika vyvážet všechnu elektřinu z Temelína pod cenou do Německa?

Temelín, 7. června 2000 - Přes dvacet aktivistů Greenpeace z České republiky, Slovenska, Německa, Holandska a Rakouska dnes protestovalo před jadernou elektrárnou Temelín proti tomu, že ČEZ vyváží elektřinu pod cenou do zahraničí. Aktivisté pověsili na dva stožáry vysokého vedení transparenty s nápisem "STOP DUMPING" a "STOP TEMELÍN". Mezi ně pak do pole umístili obrovský nápis "VÝVOZ POD CENOU". Cílem akce bylo upozornit českou veřejnost, že veškerá elektřina z Temelína půjde na export, přičemž většina bude pravděpodobně pod cenou prodávána do Německa.

"Jestliže má být nebezpečný Temelín spuštěn jen proto, aby Česká republika mohla všechnu jeho elektřinu vyvážet pod cenou do Německa, je to holé šílenství," prohlásil Jan Haverkamp z Greenpeace.

Dostavba Temelína byla v minulých letech vždy zdůvodňována hrozícím nedostatkem elektřiny. V současné době však má Česká republika elektřiny tak obrovský nadbytek, že ČEZ musí velkou část produkce vyvážet pod cenou do Německa. Už nyní se do zahraničí vyváží více elektřiny, než kolik by měl Temelín jednou vyrábět (1).

Greenpeace již několikrát upozornilo, že jde o dumping, protože ČEZ vyváží elektřinu za méně než 600 Kč za megawatthodinu - to jest přinejmenším o 200 Kč levněji, než za kolik tuto elektřinu sám vyrábí (2). Výnosy z exportu elektřiny ani nekryjí náklady na její výrobu a další služby, jako je záloha, dispečink a přenos. Vývoz elektřiny je tedy křížově dotován z plateb tuzemských spotřebitelů (3).

"Spotřebitelé v České republice dotují z vlastní kapsy vývoz levné elektřiny do Německa a Itálie," upozornil Haverkamp a dodal, že české firmy tak vlastně nedobrovolně podporují své konkurenty v zahraničí.

Jestliže bude Temelín spuštěn, bude muset být jeho elektřina vyvážena do zahraničí hluboko pod cenou. V podkladech mezinárodní komise expertů, která měla vloni pro vládu posoudit rentabilitu Temelína, bylo uvedeno, že Temelín je schopen vyrábět elektřinu za 760 Kč/MWh. (Do této ceny přitom nebyly započteny tzv. utopené náklady - to jest peníze, které již byly do Temelína v minulosti investovány). Každou megawatthodinu z Temelína by tedy ČEZ musel vyvážet se ztrátou více než 200 korun (4) (5).

"Zastavit výstavbu Temelína by stále ještě bylo levnější, než uvést elektrárnu za těchto podmínek do provozu," prohlásil Haverkamp. "Dokud do reaktoru není zavezeno palivo a elektrárna není kontaminována radioaktivitou, je stále ještě možné mnoho peněz ušetřit."

Václav Vašků,
tiskový mluvčí Greenpeace ČR


Další informace:
Václav Vašků,
mobil: 0603/414 739
tel.: 02/24 31 96 67

Jan Haverkamp (anglicky, německy),
mobil: 0604/257 822

Poznámka pro redakce:

(1) Podle oficiálních vyhlášení plánuje ČEZ letos vyvézt 9 až 12 terawatthodin, což je celá čtvrtina produkce a téměř 20 procent celkové spotřeby ČR. Temelín by měl v 2003 vyrábět 11,5 terawatthodin.

(2) Společnost ČEZ uvedla, že v roce 1999 vyvezla 5675 GWh elektřiny a získala za ně 3771 miliard korun. Průměrná vývozní cena tedy byla 660 Kč za jednu megawatthodinu (0,66 haléřů za kilowatthodinu). Průměrná výrobní cena elektřiny je však podle nejnovější analýzy Ministerstva průmyslu a obchodu 864 Kč/MWh.

(3) Aktuální cenová hladina, za kterou ČEZ elektřinu vyvážel v lednu 2000, se pohybovala kolem 530 Kč/MWh, což je pouze polovina ceny pokrývající náklady na její výrobu.

(4) Ve zprávě ČEZu s názvem Dostavba JETE z roku 1998 je uvedeno dokonce číslo 992 Kč/MWh.

(5) Radko Pavlovec a kol., Zpráva o exportu společnosti ČEZ a.s. - Podezření z cenového dumpingu, květen 2000. http://www.temelin.cz/dumping/

Fotografie a video ve formátu Mini DV na požádání v kanceláři Greenpeace

Tisk. zprávy