34/2000

Závady v Temelíně by mohly ohrozit jeho bezpečnost

Praha, 12. července 2000 - Greenpeace na dnešní tiskové konferenci zveřejnilo další interní materiály ČEZu, které poukazují na závažné problémy týkající se bezpečnosti jaderné elektrárny Temelín. Jedním z nich je i poškození víka tlakové nádoby reaktoru, ke kterému došlo patrně při tzv. horkých zkouškách.

„Na dosedací ploše víka reaktoru jsou poměrně rozsáhlé otlačeniny. Existuje obava, že prohlubováním těchto otlaků by mohla být ohrožena těsnící schopnost dělící roviny reaktoru,“ prohlásil Jan Haverkamp z Greenpeace.

Greenpeace se v minulých dnech několikrát obrátilo na Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) s tím, že má závažné informace týkající se bezpečnosti Temelína. Přestože SÚJB jakožto nejvyšší orgán státního dozoru má bdít nad jadernou bezpečností, do dnešního dne si žádné informace ani dokumenty od Greenpeace nevyžádal.

„Několikrát jsme se řídících pracovníků SÚJB ptali, zda mají informace o závadách, které by mohly ohrozit těsnost dělicí roviny tlakové nádoby reaktoru a vždycky nám odpověděli že ne. To může znamenat jediné: Buďto nám SÚJB zatajuje pravdu, nebo žádné informace skutečně nemá a pak je sám obelháván ze strany ČEZu. Obojí je varovný signál, že na bezpečnost Temelína se v této chvíli nelze spolehnout,“ zdůraznil Haverkamp.

Greenpeace dnes požádalo SÚJB, aby pozastavil platnost povolení k zavážení paliva a nevydával povolení k jeho aktivaci, dokud nebudou všechna bezpečnostní rizika řádně prošetřena a veřejně objasněna. K tomu by měli být přizváni i nezávislí zahraniční odborníci.

„Jestliže ČEZ zatajuje Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost informace týkající se jaderné bezpečnosti, neměl by SÚJB v žádném případě vydat povolení k nastartování jaderné reakce,“ prohlásil Haverkamp a dodal že opačný postup by byl hazardováním se životy lidí.

Václav Vašků
tiskový mluvčí Greenpeace ČR


Další informace:
Václav Vašků
mobil: 0603/443 140
tel.: 02/24 31 96 67

Jiří Tutter
mobil: 0603/443 140

Jan Haverkamp (anglicky, německy)
mobil: 0604/257 822
tel.: 02/24 31 96 67

internet:
http://www.greenpeace.cz/action/temel.htm

Tisk. zprávy