35/2000

Greenpeace spustilo „jaderný poplach“ kvůli Temelínu !

Praha, 13. července 2000 - Obrovskou nafukovací věží a spuštěním sirény „jaderného poplachu“ protestovalo dnes 40 aktivistů Greenpeace z pěti zemí před Státním úřadem pro jadernou bezpečnost (SÚJB) proti pokračujícímu zavážení paliva do jaderné elektrárny Temelín.

„Žádáme Státní úřad pro jadernou bezpečnost, aby pozastavil platnost svého povolení k zavážení paliva do Temelína, dokud se neprošetří všechny informace o bezpečnostních rizicích, které se objevily v minulých dnech,“ prohlásil Jan Haverkamp z Greenpeace.

Organizaci Greenpeace se podařilo získat interní materiály, které identifikují závažné problémy související s bezpečností jaderné elektrárny Temelín. Mezi nejkritičtější z nich patří závady na tlakové nádobě reaktoru 1. bloku, které se objevily po tzv. horkých zkouškách. Greenpeace se obrátilo na zahraniční experty v oboru jaderných zařízení se žádostí o konzultaci. Všichni dotazovaní experti se shodli v tom, že jde o závažné problémy, které si vyžadují hlubší odborné posouzení.

Greenpeace se proto v minulých dnech několikrát obrátilo na Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) s tím, že má závažné informace týkající se bezpečnosti Temelína. Přestože SÚJB jakožto nejvyšší orgán státního dozoru má bdít nad jadernou bezpečností, do dnešního dne si žádné informace ani dokumenty od Greenpeace nevyžádal.

Greenpeace je znepokojeno informacemi o nedodělcích, provizoriích a neprovedených zkouškách, které v poslední době přicházejí od samotných jaderných inženýrů pracujících v Temelíně. Všechny tyto zprávy bohužel není možné objektivně posoudit, protože ČEZ a.s. označil všechny stránky příslušných zpráv poskytovaných SÚJB jako „obchodní tajemství“.

Greenpeace žádá, aby SÚJB v maximální možné míře zpřístupnil veřejnosti všechny materiály týkající se bezpečnostních problémů zveřejněných v posledních dnech.

„Chceme, aby SÚJB písemně požádal ČEZ o odtajnění všech závěrečných zpráv, které byly podkladem pro vydání povolení k zavážení paliva,“ zdůraznil Haverkamp. Organizace Greenpeace je přesvědčena, že SÚJB vydal povolení k zavážení paliva do Temelína, aniž řádně zvážil všechny dostupné informace týkající se jaderné bezpečnosti.

„Lepší dnes spustit planý jaderný poplach, než jednou čelit skutečné jaderné havárii,“ připomněl Haverkamp.

Václav Vašků tiskový
mluvčí Greenpeace ČR


Další informace:

Václav Vašků
mobil: 0603/443 140

Jan Haverkamp (anglicky, německy)
mobil: 0604/257 822

 

Tisk. zprávy