41/2000

Komise EU vydala podnět k akci proti PVC

Praha, 27. července 2000 - Greenpeace vítá dlouho očekávané zveřejnění tzv. Zelené zprávy Komise Evropské unie (EU) o ekologických problémech PVC (1) jakožto důležitý krok směřující k účinné akci proti mnoha ekologickým nebezpečím plynoucím z PVC. Greenpeace požaduje okamžitý zákaz spalovaní PVC a kompletní náhradu PVC jinými materiály. Taková náhrada by plně odpovídala strategii EU o nakládání s odpady, protože neexistuje bezpečný způsob likvidace PVC a recyklace problém nevyřeší (2). „Je na čase, aby i Česká republika přestala ignorovat ekologická a zdravotní rizika spojená s PVC,“ komentoval vydání zprávy MUDr. Miroslav Šuta z Greenpeace ČR.

„Jsme rádi, že Evropská komise bere ekologické problémy spojené s PVC vážně a hodlá proti nim zasáhnout,“ prohlásil Axel Singelhofen, expert Greenpeace International na problematiku toxických látek. „Důkazy proti PVC uvedené v Zelené zprávě jsou zdrcující - dá se z nich učinit jediný závěr: Pryč s PVC!“

Zelená zpráva vyhodnocuje různé ekologické a zdravotní problémy vztahující se zejména k nakládání s odpady z PVC (3) a předkládá různé návrhy, jak tyto dopady snížit. Počátkem roku 2001 bude zahájena veřejná diskuse, jejímž cílem je vytvořit komplexní strategii EU ve věci ekologických dopadů způsobovaných PVC. „Zpráva názorně demonstruje, že ať už se vybere jakýkoli způsob likvidace odpadů z PVC, životní prostředí bude vždy trpět,“ zdůraznil Axel Singelhofen. „Vyzýváme Komisi EU, aby soustředila svou příští strategii na rychlou a kompletní náhradu PVC.“

Zelená zpráva uvádí, že pokud bude pokračovat současný trend nakládání s PVC, zvýší se v Evropě během příštích 20 let celkové množství spalovaného PVC na čtyřnásobek, tedy ze 0,6 mil. tun na 2,5 mil. tun ročně! I kdyby bylo recyklováno maximum PVC, celkové množství spalovaných odpadů z PVC by se snížilo pouze nevýznamně.

Dokument Komise EU odhaluje, že spalovaní PVC vede k vzniku nesmírného množství nebezpečných odpadů - v mnoha případech odpadů paradoxně vzniká více, než přišlo do spalovny. Všechny kalkulované scénáře prokázaly, že pro životní prostředí je výhodnější PVC nespalovat. Dále zpráva zdůrazňuje, že spalování PVC je zvýhodňováno skrytými dotacemi, protože dodatečné náklady nutné ke speciálnímu čištění nejsou vztahovány jen k PVC, ale jsou rozpočítávány na veškerý spálený odpad.

„Spalování PVC je nejhorší možná forma nakládání s touto umělou hmotou, a to jak z pohledu ochrany ŽP, tak z ekonomického hlediska,“ uvedl Singelhofen. „Pokud co nejdříve nezakážeme spalování PVC, budeme brzy zaplaveni obrovským množstvím nebezpečných odpadů a jedovatých emisí.“

„Tato zpráva je po zákazu nebezpečných hraček z PVC měkčených ftaláty dalším logickým krokem Evropské unie,“ uvedl MUDr. Šuta z české pobočky Greenpeace. Bohužel čeští politici si tyto problémy buďto neuvědomují nebo jsou pod vlivem firem, které profitují z výroby a prodeje PVC. Jinak si lze těžko vysvětlit, že v českých obchodech se s posvěcením Hlavního hygienika (HH) ČR prodávají jinde již dávno zakázané nebezpečné hračky z PVC. Také zákaz obalů z PVC byl z iniciativy ministerstva životního prostředí a přes odpor ekologických organizací odložen z roku 2001 až na rok 2008.

„Doufáme, že havárie ve Spolaně Neratovice a současné kroky Evropské unie přimějí vládu a parlament k tomu, aby před problémy s PVC přestaly zavírat oči. Na podzim budou projednávány nové zákony o odpadech a o obalech, takže je šance na změnu k lepší. Věříme, že ministerstva životního prostředí a zdravotnictví a poslanci této šance využijí,“ uzavřel Šuta.


Další informace:

MUDr. Miroslav Šuta, (česky) koordinátor programu „Toxické látky a zdraví“ Greenpeace ČR, tel.: 02/24 31 96 67,
mobil: 0603/443 140,
fax: 02/311 22 89,

e-mail: miroslav.suta@cz.greenpeace.org

Axel Singhofen, (anglicky) Greenpeace International EU Toxics Advisor,
tel: +32-2-280 1987;
e-mail: Axel.Singhofen@diala.greenpeace.org

Matilda Bradshaw, (anglicky) Media Officer, Greenpeace International,
tel: +31-20-524 9545.

Tisk. zprávy