42/2000

Greenpeace se ptá inspekce životního prostředí: Kam mizí toxická skládka v Milovicích?

Praha, 7. srpna 2000 - Mezinárodní ekologická organizace Greenpeace se dnes obrátila na Českou inspekci životního prostředí (ČIŽP), aby prošetřila, kam jsou odváženy toxické odpady s vysokým obsahem polychlorovaných bifenylů (PCB) z ilegální toxické skládky v Milovicích. Okresní úřad (OkÚ) Nymburk, stejně jako firma EKOBO a.s., která vyhrála veřejnou zakázku na zabezpečení a uskladnění těchto nebezpečných odpadů, odmítají totiž poskytnout informace o tom, kde a jakým způsobem mají být tyto jedy uskladněny.

Poté, co Greenpeace více než dva roky upozorňovalo na ilegální toxickou skládku v Milovicích a žádalo její likvidaci, se v minulých dnech začaly z Milovic konečně odvážet sudy s odpady obsahujícími nebezpečné PCB. Greenpeace tuto skutečnost vítá, nicméně považuje skandální, že OkÚ Nymburk veřejnosti tají, kde a za jakých podmínek mají být sudy uloženy. Podle vedoucí referátu životního prostředí OkÚ, ing. Zdeňky Šímové, firma EKOBO a.s. považuje místo skladování za obchodní tajemství a nepřeje si jeho zveřejnění. Protože OkÚ i firma EKOBO a.s. odmítly informace poskytnout, rozhodla se organizace Greenpeace požádat dnes ČIŽP o prošetření, co se vlastně děje s odváženými sudy.

„Je naprosto neakceptovatelné, aby za obchodní tajemství bylo považováno místo a způsob uložení vysoce nebezpečných odpadů,“ prohlásil MUDr. Miroslav Šuta, vedoucí toxické kampaně Greenpeace „Jedná se o veřejnou zakázku a lidé mají právo vědět, co se s jedovatými odpady děje. Pokud OkÚ tyto informace tají, jedná podle našeho názoru v rozporu se zákonem,“ dodal Šuta.

Podle výpočtu Greenpeace obsahují převážené kontaminované oleje asi 5800 kg polychlorovaných bifenylů (PCB), což jsou velmi toxické látky s tzv. dioxinovým účinkem. Hromadí se v tukových tkáních lidí a vyvolávají oslabení imunity a poruchy nervového systému. Dále PCB narušují funkci štítné žlázy a pohlavních orgánů, dostávají se už přes placentu do těla vyvíjejícího se plodu a mohou narušit jeho zdravý vývoj. Vysoké koncentrace PCB byla nalezeny také v mateřském mléce.

„Proč tolik tajností? Pokud mají EKOBO a.s. a OkÚ Nymburk čisté svědomí, neexistuje žádný rozumný důvod zatajovat místo a způsob uskladnění tak nebezpečných odpadů,“ zdůraznil Šuta.


Další informace:
Václav Vašků
MUDr. Miroslav Šuta, Greenpeace, koordinátor projektu „Toxické látky a zdraví“
tel.: 02/24 31 96 67, mobil: 0603/443 140
e-mail: miroslav.suta@cz.greenpeace.org

Ing. Zdeňka Šímová, vedoucí referátu ŽP OkÚ Nymburk – tel.: 0325/501226
Ing. Vladislav Šťastný, přednosta Okresního úřadu Nymburk – tel.: 0325/512165, 501235
Oto Fibich, člen představenstva firmy EKOBO a.s., mobil: 0602/332065

Tisk. zprávy