45/2000

Greenpeace vyzývá vládu ČR, aby zabránila možné jaderné havárii:
Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) nepodává české vládě kompletní obrázek

Praha, 23 srpna, 2000 - Mezinárodní organizace Greenpeace získala nové informace o pravděpodobném poškození reaktorové nádoby, které by ve svém důsledku mohlo vést k vážné nehodě. Po problémech se špatným sklonem impulsního potrubí, je to další indicie, že Temelín není dostatečně bezpečný k provedení aktivace jaderného paliva. Greenpeace se proto obrátilo na členy vlády, aby se zasadili o odložení aktivace do doby, než bude provedena kontrola nezávislým týmem odborníků.

Podle informací, které má Greenpeace k dispozici, byla v roce 1994 část primárního chladícího okruhu chybně svařena s reaktorovou nádobou. Oprava byla údajně provedena nepovolenou metodou, bez dodržení nutných metodologických postupů a ve svém důsledku způsobila i poškození tlakové nádoby. Oprava probíhala v nočních hodinách, a patrně bez náležitých zkoušek a protokolů. Není vyloučeno, že dodavatel provedl opravu tajně, aniž o ni informoval ČEZ nebo Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB)! Odborníci v oblasti svařování potrubí, Jiří Folajtar a Norbert Meyer se shodují, že pokud bylo chladící potrubí odříznuto, pootočeno a znovu přivařeno ve stejném místě, jedná se o vysoce rizikovou situaci.

„Stejně jako včera německý ministr životního prostředí Jurgen Trittin, také Greenpeace vyzývá naši vládu, aby zabránila aktivaci paliva v Temelíně,“ prohlásil ředitel české pobočky Jiří Tutter. „Výsledky šetření německých expertů, stejně jako informace Greenpeace jasně ukazují, že Temelín není dostatečně bezpečný, aby mohlo dojít k aktivaci jaderného paliva,“ dodal Tutter.

Chybná oprava chladícího systému a možné poškození reaktorové nádoby je jen dalším problémem, na který Greenpeace upozornili stávající i bývalí zaměstnanci jaderné elektrárny Temelín nebo dodavatelských firem v minulosti. Další závažný problém představuje nainstalování impulsního potrubí, důležitého pro měřící a kontrolní systém, ve špatném sklonu. Podle nezávislého experta ing. Becka zůstávají s největší pravděpodobností v trubkách kilogramy nečistot, které budou spláchnuty do reaktorové nádoby. To by mohlo vést k vážné havárii podobné té v Jaslovských Bohunicích v jaderné elektrárně A1, k níž došlo v roce 1976.

„Máme pochybnosti o nezávislosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Pokoušeli jsem s ním spolupracovat, ale lidé v jeho vedení jsou k informacím z jiného zdroje než od ČEZ hluší,“ uvedl Jan Haverkamp, odborník Greenpeace na jadernou problematiku. „SÚJB by měl být nezávislým orgánem, o čemž máme vážné pochybnosti. Český právní systém, bohužel, neposkytuje žádný kontrolní nebo nápravný prostředek pro případy, kdy je nezávislost ohrožena. V případě Temelína by to mohlo vést až ke katastrofě,“ zdůraznil Haverkamp.


Další informace:
Jiří Tutter,ředitel:
+420 2 2431 9667, +420 603 443 140
Jan Haverkamp, vedoucí jaderného projektu:
+ 420 604 257822 (anglicky, německy)

Tisk. zprávy