46/2000

Greenpeace podává trestní oznámení na neznámého pachatele kvůli Temelínu:

Existuje důvodné podezření, že na Temelíně se v r. 1994 falšovaly doklady kritické z hlediska jaderné bezpečnosti

Praha, 28. srpna 2000 - Mezinárodní organizace Greenpeace dnes podala trestní oznámení na neznámého pachatele pro podezření z falšování dokumentů a obecné ohrožení. Jde o dokumenty zachycující montáž chladícího potrubí k reaktorové nádobě. Na nesprávně provedenou opravu, která není řádně zdokumentovaná a mohla by být kritická pro jadernou bezpečnost, upozornilo Greenpeace již minulý týden členy vlády i vedení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB). V této souvislosti se dnes Greenpeace rovněž obrátilo znovu na Miloše Zemana, aby jako předseda Bezpečnostní rady státu předložil celou věc na zítřejším jednání této rady a ta učinila nezbytná opatření.

Na základě podání Greenpeace z minulého týdne potvrdil SÚJB, že opravdu došlo k chybné montáži chladícího potrubí k reaktorové nádobě. Podle dopisu, který zaslala předsedkyně SÚJB ing. Dana Drábová Greenpeace, však došlo k opravě jiným způsobem, než o jakém hovoří informační zdroje Greenpeace. Podle SÚJB došlo k opravě povoleným postupem. Tento rozpor vede Greenpeace k podezření, že muselo ještě před inspekcí ze strany SÚJB dojít ke zfalšování dokumentů. Inspektoři SÚJB prý totiž nebyli přítomni celému průběhu opravy.

„Nemáme důvod nevěřit našim zdrojům a jsme přesvědčeni, že vyšetřením záležitosti se falšování dokumentů potvrdí. Vyzýváme premiéra jako předsedu bezpečnostní rady státu a SÚJB, aby v dané situaci zastavili veškeré práce vedoucí k aktivaci paliva,“ prohlásil ředitel české pobočky Greenpeace Jiří Tutter. „Aktivace paliva totiž může kvůli kontaminaci radioaktivitou znemožnit provést řádnou inspekci svárů," upřesnil Tutter.

Podle zdrojů Greenpeace nebylo možno při opravě montáže (navaření) chladícího potrubí k reaktorové nádobě odstranit okolní teplem ovlivněný materiál, jak to nařizují předpisy. Potrubí by totiž potom bylo příliš krátké. Podle odborníků hrozí takový postup podstatným zvýšením křehkosti materiálu, vznikem trhlin a následným utržením celého sváru. Vzhledem k tomu, že se jedná o hlavní potrubí v celém chladícím okruhu napojené přímo na reaktorovou nádobu, mohla by taková nehoda znamenat jadernou havárii s nedozírnými následky.

Celý proces nasvědčuje tomu, na co již delší dobu Greenpeace upozorňuje: Na JE Temelín dochází k mnoha neprůhledným procesům, které SÚJB nevidí nebo vidět nechce. SÚJB tak podle Greenpeace fakticky přestává plnit roli orgánu, jehož hlavním posláním je chránit obyvatele před jaderným nebezpečím.

„Občané by si měli v této chvíli uvědomit, že se jedná především o ně a měli by vyvinout tlak na premiéra a své volené zástupce a žádat vyšetření tohoto případu,“ doplnil Jan Haverkamp, vedoucí jaderného projektu u Greenpeace.


Další informace:
Jiří Tutter,ředitel:
+420 2 2431 9667, +420 603 443 140
Jan Haverkamp, vedoucí jaderného projektu:
+ 420 604 257822 (anglicky, německy)

Tisk. zprávy