47/2000

Greenpeace: Zrušte nebezpečnou chemii v centru města

Praha, 29. srpna 2000 - Mezinárodní ekologická organizace Greenpeace dnes vyzvala primátora Ústí nad Labem a ústeckou firmu Spolchemii, aby neodkladně zastavili nebezpečnou chlorovou výrobu nacházející se jen pár set metrů od centra města. Únik nebezpečného epichlorhydrinu je další ze série nehod, které chlorovou výrobu v Ústí nad Labem provázejí.

Greenpeace je přesvědčeno, že se úniky epichlorhydrinu a jiných nebezpečných látek mohou opakovat, přičemž nelze vyloučit ani rozsáhlou havárii ohrožující zdraví obyvatel města. Greenpeace opakovaně varovalo před možnými důsledky havárie chlorové výroby v ústecké Spolchemii, která se nachází nedaleko centra města. Začátek výroby nebezpečného epichlorhydrinu spadá do 60. let a i přes určitou modernizaci je výrobní zařízení velice zastaralé. Se stárnoucí technologií se riziko úniků jedovatých látek nebo jiné havárie neustále zvyšuje.

Spolchemie podle vyjádření mluvčího magistrátu porušila dohodu a město o úniku nebezpečného epichlorhydrinu neinformovala. „Doufáme, že pan primátor a městští zastupitelé konečně procitnou a pochopí, že lidské životy tisíců Ústečanů jsou důležitější, než pochybný zisk soukromé firmy,“ prohlásil Dr. Čestmír Hrdinka, ředitel kampaní české pobočky Greenpeace. „Věříme, že konečně přistoupí k logickému kroku a vytlačí velice rizikovou chlorovou chemii alespoň za brány města tak, jak to již v minulosti bylo navrženo.“

Chlorová chemie představuje i přes jistá opatření z posledních let vysokou zátěž pro okolní prostředí. Chlororganické sloučeniny pocházející z chlorové výroby se uvolňují do ovzduší a unikají s odpadními vodami do řeky Labe. Chlorová výroba v centru města však ohrožuje i samotné obyvatele Ústí nad Labem.

„Spolchemie musí s nebezpečnou výrobou téměř v centru města skončit . Za cynismus nejhrubšího zrna bychom považovali pokusy pokračovat v chlorové výrobě dalších 5 až 10 let. Přišel čas, aby firma skončila s „lakováním na zeleno“ a začala konečně skutečně jednat s ohledem na občany města a životní prostředí,“ zdůraznil Hrdinka.


Další informace:
Dr. Čestmír Hrdinka,
ředitel kampaní tel.: 02/24 31 96 67, fax: 02/311 22 89, mobil: 0603/443140 e-mail: chrdinka@cz.greenpeace.org

Tisk. zprávy