48/2000

Nejnebezpečnější toxické odpady z Milovic odvezeny

Praha, 1. září 2000 - Mezinárodní organizace Greenpeace zkontrolovala aktuální stav ilegální toxické skládky v Milovicích. Podstatná část nejnebezpečnějších toxických odpadů byla z Milovic odvezena. Odpady obsahující kyanidy a DDT převzala a zlikvidovala firma A.S.A. Více než 60 tun olejů s vysokou koncentrací polychlorovaných bifenylů (PCB) již na milovické skládce také není. Sudy obsahující podle expertiz Greenpeace asi 5800 kg toxických PCB a na 40 g velmi nebezpečných dioxinů byla pověřena zabezpečit, odvézt a uskladnit firma EKOBO a.s. Ta ale utajuje, co s nimi za peníze daňových poplatníků udělala a kde se odpady nacházejí.

„Považujeme za neuvěřitelné, že nejen veřejnost, ale ani odpovědné státní orgány stále neví, co se s tak nebezpečnými jedy děje a kde jsou,“ prohlásil MUDr. Miroslav Šuta, koordinátor toxické kampaně Greenpeace. „Proto jsme podali podnět České inspekci životního prostředí, která případ stále vyšetřuje.“

Na skládce v Milovicích se stále nachází asi 1 800 kg zeminy kontaminované PCB a nikterak nezabezpečený kontejner obsahující barely se zbytky toxických odpadů. Greenpeace i nadále usiluje o úplné odstranění skládky a bezpečnou likvidaci odvezených odpadů.


Další informace:
MUDr. Miroslav Šuta, koordinátor projektu „Toxické látky a zdraví“
Greenpeace ČR
tel.: 02/24 31 96 67,
fax: 02-311 22 89, mobil: 0603/443 140
e-mail: msuta@cz.greenpeace.org

Tisk. zprávy