49/2000

Grenpeace žádá o urychlené vyšetření možné závady na primárním okruhu Temelína

Praha, 8. září 2000 - Mezinárodní ekologická organizace Greenpeace dnes vyzvala k urychlenému vyšetření, zda při montáži potrubí hlavního cirkulačního okruhu temelínského reaktoru (tzv. primární okruh) nedošlo k chybě, která by mohla vyústit v jadernou havárii. Greenpeace se dnes obrátilo na okresního státního zástupce v Českých Budějovicích (1) a Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB), aby udělali vše co je v jejich silách a případ vyšetřili dříve, než dojde k aktivaci paliva, která jakékoliv další šetření prakticky znemožní.

„Máme vážné podezření, že v Temelíně došlo k nepovolenému způsobu svaření potrubí primárního okruhu s reaktorovou nádobou. Protože hlavní chladící okruh je jedním z nejzranitelnějších míst jaderné elektrárny, je třeba neprodleně provést expertízu svárů,“ prohlásil ředitel české pobočky Greenpeace Jiří Tutter a dodal, že pokud se toto podezření potvrdí, znamenalo by to vážné ohrožení bezpečnosti JE Temelín.

Greenpeace má poznatky o tom, že během prací na primárním okruhu JE Temelín v roce 1994 údajně došlo k chybné montáži potrubí na reaktorovou nádobu. Určitá část hlavního potrubí o průměru 850 milimetrů byla nejprve přivařena k reaktorové nádobě. Poté se ale zjistilo, že je chybně otočená o 180 stupňů (vzhůru nohama). Opravu nebylo možno provést povoleným způsobem podle svářečských norem. Ty totiž vyžadují, aby po rozřezání původního sváru byla odstraněna také vedlejší tzv. přechodová zóna a další tepelně ovlivněný materiál. Tím by ovšem došlo ke zkrácení potrubí a navíc to nedovolovala geometrie tlakové nádoby reaktoru. Oprava se proto údajně prováděla za použití nepovolených metod, tedy bez odstranění přechodových zón. Potrubí bylo v místě svarů odřezáno a po pootočení na stejném místě přivařeno znova.

„Pokud byl materiál v místě svarů dvakrát vystaven vysokým svářecím teplotám a navíc dvakrát žíhán, mohlo by postupně dojít k podstatnému zvýšení jeho křehkosti a ke vzniku trhlin. Experti na jadernou problematiku nám potvrdili, že v takovém případě by mohlo dojít i k úplnému utržení potrubí hlavního chladicího okruhu od reaktorové nádoby. To by znamenalo vážnou jadernou havárii a ohrožení obyvatel,“ zdůraznil Tutter.

Greenpeace se s touto informací obrátilo na nejvyšší inspekční orgán jaderného dozoru - Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Vedení SÚJB sice připustilo, že při montáži došlo k chybě, ale údajně jiným způsobem: Chyba prý vznikla pootočením jedné části potrubí již při jeho výrobě. Na tuto chybu se údajně přišlo ještě před přivařením potrubí k tlakové nádobě reaktoru, takže oprava mohla být provedena povoleným způsobem.

Vzhledem k tomu, že Greenpeace má svědectví očitých svědků, kteří tvrdí opak - totiž že k opravě skutečně došlo nepovoleným způsobem, rozhodla se organizace podat trestní oznámení na neznámého pachatele. Není totiž vyloučeno, že dokumentace o opravě, kterou má ČEZ a SÚJB k dispozici, byla záměrně zfalšována.

ČEZ namísto aby celou záležitost vyšetřil a vyvrátil tak pochybnosti, reagoval na věc podáním žaloby na organizaci Greenpeace a na jejího ředitele Jiřího Tuttera. ČEZ nyní požaduje po Greenpeace odškodné ve výši 5 milionů korun.

„Případ musí být prošetřen co nejdříve, aby se zamezilo případnému zahlazení stop. Požádali jsme dnes proto státního zástupce v Českých Budějovicích, aby byla provedena soudní expertíza svarů a inspekce veškerých dokumentů vztahujících se k tomuto případu,“ uvedl Tutter a dodal, že expertízu je nutno provést ještě před aktivací paliva.

Václav Vašků
tiskový mluvčí Greenpeace ČR


Další informace:
Václav Vašků, Jiří Tutter, Jan Haverkamp
tel.: 02/24 31 96 67

Poznámka pro redakce:
(1) Případ má na starosti Okresní státní zastupitelství v Českých Budějovicích, JUDr. Josef Richter a JUDr. Dana Koptičová.

Tisk. zprávy