50/2000

Greenpeace vyzývá vládu k odpovědnosti: Zabraňte aktivaci nebezpečného Temelína!

Praha, 13. září 2000 - Aktivisté Greenpeace dnes v Praze před úřadem vlády připomněli oběti světových jaderných havárií a apelovali na českou vládu, že právě ona ponese zodpovědnost za životy a zdraví lidí v případě jakékoliv nehody v Temelíně. Celkem 25 aktivistů ze 4 zemí se za výstražných zvuků jaderného poplachu položilo na zem, kde zůstali 30 minut ležet bez hnutí v tichém mementu. Transparent s názvy jaderných zařízení od britské Windscale (1957) přes ruský Černobyl (1986) až po japonskou Tokaimuru (1999) připomínal vážné havárie, při nichž došlo k ohrožení zdraví nebo ztrátám na lidských životech.

„Miloš Zeman a jeho vláda si musí uvědomit, že to budou oni, kdo ponesou zodpovědnost za zdraví a životy lidí, pokud dojde v Temelíně k jakékoliv nehodě,“ prohlásil ředitel české pobočky Greenpeace Jiří Tutter a dodal, že právě nyní by vláda měla zasáhnout a aktivaci Temelína zabránit. „Vláda na sebe musí vzít odpovědnost a nechat vyšetřit zprávy o závadách ohrožujících bezpečnost Temelína, které v minulých týdnech vypluly na povrch,“ zdůraznil Tutter.

Organizace Greenpeace již více než dva měsíce upozorňuje na vážné technické závady a problémy, které by mohly ohrozit bezpečný provoz Temelína a v nepříznivém případě vyústit ve vážnou havárii. Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) i ČEZ všechna podání Greenpeace doposud bagatelizovali s tím, že jde o nevýznamné, staré či dávno vyřešené problémy. Greenpeace však podalo trestní oznámení na neznámého pachatele, protože má indicie, že v Temelíně skutečně došlo k provedení oprav hlavního chladicího potrubí primárního okruhu nepovoleným způsobem a k falšování příslušných dokumentů.

Až do této doby se česká vláda snažila svalit odpovědnost za bezpečnost Temelína na jiné subjekty, jako například ČEZ a Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Vláda však bezpochyby nese nejvyšší stupeň odpovědnosti za tyto oblasti:

  • Vláda má odpovědnost za vedení ČEZu, který je vlastníkem Temelína. Český stát je totiž většinovým vlastníkem akcií ČEZu a vykonává v tomto podniku vlastnická práva prostřednictvím ministra průmyslu a obchodu.
  • Vláda je zodpovědná za úroveň bezpečnosti Temelína. Státní úřad pro jadernou bezpečnost, který je nejvyšším orgánem státní správy bdícím nad bezpečností jaderných elektráren, podléhá přímo vládě.
  • Vláda je zodpovědná za veřejné zdraví a bezpečnost obyvatel. Jestliže vláda nebude schopna zaručit bezpečnost Temelína, mohlo by to mít katastrofické následky pro celou populaci v České republice potažmo v Evropě. Vláda by měla užít všech legálních kroků, aby zajistila, že všechny bezpečnostní problémy v Temelíně budou vyřešeny ještě před jeho spuštěním.
  • Vláda je zodpovědná za zdravé životní prostředí. Jakákoliv nehoda v Temelíně by mohla mít vážné ekologické následky. Greenpeace apeluje na vládu, aby zajistila dokončení kompletního posouzení vlivu JE Temelín na životní prostředí (EIA) ještě před tím, než bude Temelín aktivován.
  • Vláda je zodpovědná za trvale udržitelné zásobování České republiky elektřinou. Až dosud vláda nebyla schopna předložit trvale udržitelnou energetickou politiku a stále sleduje zastaralou linii založenou na plýtvání energií. Temelín je součástí tohoto zastaralého vidění. Greenpeace žádá vládu, aby přijala udržitelnou, na budoucnost orientovanou energetickou politiku po vzoru vyspělých zemí, jako je například Německo, Dánsko, Holandsko, Rakousko nebo skandinávské země.
  • Vláda je odpovědná za právní stát. Greenpeace se domnívá, že během dostavby a testování Temelína byly porušovány předpisy. Greenpeace apeluje na vládu, aby dohlédla, že tyto nepořádky nebudou zameteny pod stůl.
  • Vláda je odpovědná za demokratický vývoj společnosti. V minulých letech byli lidé vyjadřující obavy o bezpečnost Temelína často zastrašováni. V poslední době šlo například o nepřiměřený policejní zásah proti Greenpeace 13. července a vyhrožování této organizaci soudem a požadavek odškodného ve výši 5 milionů korun ze strany ČEZ. Greenpeace žádá vládu, aby zajistila, že občané a organizace, ve kterých se občané sdružují, budou mít právo svobodně vyjadřovat své obavy bez zastrašování ze strany státu či průmyslu.

„Vláda nemůže stát stranou, jestliže existují vážné obavy o bezpečnost Temelína. Vláda by měla proces spouštění Temelína zastavit a vše vyšetřit, dokud není příliš pozdě,“ zdůraznil Jan Haverkamp, koordinátor jaderné kampaně Greenpeace.


Další informace:
Václav Vašků
mobil: 0603/414 739
Jan Haverkamp
(anglicky, německy)
mobil: 0604/257 822 tel.: 02/24 31 96 67

Tisk. zprávy