54/2000

Greenpeace požaduje označování geneticky manipulovaných potravin od roku 2001

Praha, 16. října 2000 - Při příležitosti dnešního světového Dne potravin vyzvala ekologická organizace Greenpeace Ministerstvo zemědělství, aby stanovilo povinnost označovat geneticky manipulované (GM) potraviny nejpozději od začátku příštího roku. Připravovaná vyhláška k novele zákona o potravinách počítá prozatím s povinností označovat tyto potraviny až od roku 2002. Greenpeace považuje záměr oddálit povinné značení o více než rok za skandální, protože již dnes se manipulované potraviny objevují na našem trhu.

„Spotřebitelé musí mít možnost volby sami si svobodně vybrat, zda chtějí geneticky manipulované potraviny konzumovat nebo ne,“ prohlásil Dr. Čestmír Hrdinka z Greenpeace. Podle průzkumu veřejného mínění provedeného agenturou STEM v březnu 2000 si zřetelné označování geneticky manipulovaných potravin přeje již 90 % české veřejnosti (1).

Parlament České republiky přijal v létě novelu zákona č. 306/2000 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích, která zavádí pojem potraviny nového typu. Mezi potraviny nového typu patří i geneticky manipulované potraviny. Značení těchto potravin řeší však zákon pouze částečně, přičemž nechává větší prostor připravované vyhlášce. Podle verze vyhlášky, která byla zaslána do meziresortního připomínkového řízení, by mělo být značení GM potravin povinné až od roku 2002.

„Návrh ministerstva je špatný. Pro příští rok počítá pouze s dobrovolným označováním GM potravin, přičemž závaznou povinnost označovat tyto potraviny budou mít výrobci až od roku 2002,“ uvedl Hrdinka a dodal, že je naivní očekávat, že bude někdo dobrovolně označovat GM potraviny dříve, než musí. „Spotřebitelům tak bude další rok odepírána možnost volby, zda si koupí potraviny přirozené nebo geneticky manipulované,“ zdůraznil Hrdinka.

V Evropské unii bylo přijato povinné označování GM potravin již v roce 1997, a to nařízením 258/97/ES, které se týká nových potravin a nových složek potravin. Nařízení EU č. 50/2000 označování GM potravin ještě zpřísnilo. Toto nařízení, které požaduje označovat i potraviny, které obsahují přídatné nebo aromatické látky vyrobené z geneticky manipulovaných organizmů, bylo přijato 10. ledna 2000 a vstoupilo v platnost o 90 dní později.

„Věříme, že ministerstvo zemědělství vyslyší přání většiny veřejnosti a stanoví povinné označování geneticky manipulovaných potravin již od příštího roku. Neexistuje jediný pádný důvod, proč by tomu tak nemělo být. I tak už máme oproti Evropské unii několikaleté zpoždění,“ připomněl Hrdinka.

Václav Vašků,
tiskový mluvčí Greenpeace ČR

Další informace:
Dr. Čestmír Hrdinka
tel.: 02/24 31 96 67
fax: 02/311 22 89
e-mail: chrdinka@diala.greenpeace.org

Poznámka:
(1) Viz. tisková zpráva Greenpeace z 9. března 2000

Tisk. zprávy