62/2000

Greenpeace na mezinárodní konferenci o bezpečnosti biotechnologií:
Geneticky manipulované organismy ohrožují přírodu!

Praha, 1. prosince 2000 - Na ohrožení přírody geneticky manipulovanými organismy (GMO) upozornili dnes aktivisté Greenpeace převlečení za motýly před zahájením mezinárodní konference o bezpečnosti biotechnologií v Průhonicích u Prahy. Aktivisté z České a Slovenské republiky vítali delegáty konference nápisy „Genetické manipulace ohrožují přírodu - zachraňte motýly" a „Stop GMO - Save butterflies".

„Přibývá důkazů, že geneticky manipulované organismy ohrožují přírodu. Proto nechceme, aby se tyto v laboratoři uměle vykonstruované organismy vypouštěly do životního prostředí," prohlásil Dr. Čestmír Hrdinka z Greenpeace.

Přestrojením za motýli chtěli aktivisté delegátům připomenout prokázanou skutečnost, že GMO - v tomto případě geneticky manipulovaná Bt-kukuřice - poškozují přírodu. Podle zjištění vědců z Cornellovy univerzity v USA totiž pyl z Bt-kukuřice zabíjí housenky oblíbeného amerického motýla monarchy stěhovavého (Danaus plexippus).

Greenpeace ve spolupráci s entomologem D. J. Stradlingem z univerzity v britském Exeteru vypracovalo seznam motýlů žijících v Evropě, kteří mohou být rovněž ohroženi. Patří k nim mj. i babočka kopřivová a otakárek fenyklový. Greenpeace při příležitosti konání konference představilo studii s názvem „Rozšiřování EU a GMO" (3), která se zabývá možnými důsledky uvolňování GMO v zemích střední a východní Evropy na proces jejich začleňování do Evropské unie.

Studie mj. upozorňuje, že ještě před vstupem do EU musí kandidátské země sladit svou legislativu s unií, kde dnes de facto platí moratorium na povolování jakýchkoliv nových GMO, přičemž i stávající povolení jsou napadána jednotlivými členskými zeměmi. Studie proto kandidátským zemím doporučuje nepovolovat žádné GMO před vstupem do EU.

„Země střední a východní Evropy si musí uvědomit, že pěstování GM plodin by jim přineslo pouze ekonomické problémy," varoval Hrdinka a dodal, že vzhledem k velkému odporu veřejnosti by GM potraviny z východu byly v Evropské unii stejně neprodejné.

„Pokud by byl do životního prostředí nebo na trh uveden geneticky manipulovaný organismus, který nemá povolení v Evropské unii, mohlo by to představovat vážný problém při našich jednáních o vstupu do Evropské unie," zdůraznil Hrdinka.

Václav Vašků,
tiskový mluvčí Greenpeace ČR

Další informace:
Dr. Čestmír Hrdinka, mobil: 0603/443 140

Poznámka:
Ve dnech 1 až 3. prosince se v kongresovém centru v Průhonicích koná konference s názvem : 6th Central and Eastern European Conference on International and regional Co-operation for Safety in Biotechnology. Garantem konference je Ministerstvo životního prostředí České republiky.

Zjištění vědců Cornellovy univerzity, že pyl z Bt-kukuřice zabíjí housenky motýla monarchy stěhovavého (Danaus plexippus), bylo publikovaném v časopise Nature v květnu 1999. K podobnému závěru došli i vědci z Iowské státní univerzity, kteří výzkum prováděli v polních podmínkách. Viz. Jesse a Obrycki: Field deposition of Bt transgenic corn pollen: lethal effects on the monarch butterfly byly publikovány v srpnovém čísle vědeckého časopisu Oecologia.

Studii s názvem EU Enlargement and Genetically Modified Organisms: Chasing a Moving Target, the implication of EU Accession for Eastern European Agriculture and Food Policy, kterou vydává organizace ANPED (The Northern Alliance for Sustainability), je možné získat v kanceláři Greenpeace a na internetových stránkách http://www.greenpeace.cz

Fotografie a video (DVCAM) z akce budou k dispozici

Tisk. zprávy