63/2000

Analýzy Greenpeace odhalily šokující skutečnost:
České máslo nejvíce kontaminované PCB ze všech 24 zkoumaných zemí

Praha, 6. prosince 2000 - Mezinárodní ekologická organizace Greenpeace dnes zveřejnila studii, která porovnává obsah nebezpečných toxických látek ve vzorcích másla zakoupených ve 24 zemích celého světa (1). Analýzy vzorků prokázaly, že české máslo je kontaminované nebezpečnými polychlorovanými bifenyly (PCB) a hexachlorbenzenem (HCB) vůbec nejvíce ze všech sledovaných zemí. Greenpeace zveřejnilo tuto studii u příležitosti celosvětové konference OSN, která začala tento týden v jihoafrickém Johannesburku a jedná o zákazu 12 nejnebezpečnějších perzistentních organických látek označovaných jako POPs.

Analýzy Greenpeace prokázaly v českém másle až 60krát více polychlorovaných bifenylů, než bylo nalezeno ve vzorcích z jiných zemí. Koncentrace nebezpečného hexachlorbenzenu (HCB) přesáhla 6 tisíc pg/gram tuku. Podobně kontaminované bylo už jen máslo v Číně a kupodivu také v sousedním Rakousku. Množství DDT nalezené v českém máslu bylo vůbec nejvyšší v Evropě (2).

"Polychlorované bifenyly jsou nebezpečné toxické látky, které se hromadí v tukových tkáních zvířat i lidí. Jejich dlouhodobé působení vyvolává mj. oslabení imunity, poruchy nervového systému, narušení funkcí štítné žlázy a pohlavních orgánů," prohlásil MUDr. Miroslav Šuta z Greenpeace a dodal, že vysoké koncentrace těchto látek jsou dnes nalézány také v mateřském mléce. "PCB pronikají placentou do těla vyvíjejícího se plodu a mohou narušit zdravý vývoj dítěte," varoval MUDr. Šuta.

Alarmující nálezy Greenpeace jsou v souladu i se zprávami Státního zdravotního ústavu (SZÚ), který dokumentuje významné zamoření českých potravin polychlorovanými bifenyly již od roku 1997. Analýza zdravotních rizik zpracovaná Centrem hygieny potravních řetězců SZÚ konstatuje, že jen zamoření potravin PCB u nás způsobí až 270 případů onemocnění rakovinou ročně (3).

Česká pobočka Greenpeace dnes apelovala na vládu, aby na konferenci OSN podpořila celosvětový zákaz PCB, DDT a dalších nebezpečných POPs. Zároveň Greenpeace vyzvalo vládu, aby připravila komplexní program likvidace POPs v ČR a zavedla systém kontroly, který zamezí prodeji kontaminovaných potravin zákazníkům.

Václav Vašků,
tiskový mluvčí Greenpeace ČR

Další informace:
MUDr. Miroslav Šuta,
koordinátor programu "Toxické látky a zdraví" Greenpeace ČR,
tel.: 02/ 2431 9667, fax: 02/ 311 22 89, mobil: 0603/443 140,
e-mail: miroslav.suta@cz.greenpeace.org

Dr. David Santillo,
Greenpeace Research Laboratories, University of Exeter
tel: +44-0-1392 263 782, 263 917, Fax: +44-0-1392 263 423 635,
e-mail: exeter.lab@diala.org

Doc. MVDr. Jiří Ruprich, CSc.,
vedoucí Centra hygieny potravinových řetězců SZÚ,
tel: 05/750251, fax: 05/41 21 17 64,
e-mail: jruprich@chpr.szu.cz

RNDr. Daniela Kolejková,
tisková mluvčí České zemědělské a potravinářské inspekce,
tel./fax: 05-43540226,
e-mail: kolejkova@czpi.cz

Poznámka:
(1) Zprávu vypracovala výzkumná laboratoř Greenpeace na Universitě v Exeteru. Vzorky másla z 24 zemí světa byly analyzovány akreditovanými laboratořemi ve Velké Británii. Viz.: D. Santillo, R.L. Stringer, P.A. Johnston: The global distribution of PCBs, organochlorine pesticides, PCDDs and PCDFs using butter as an integrative matrix, Greenpeace Research Laboratories, University of Exeter,
http://www.greenpeace.org/~toxics/reports/popsbutter.pdf
http://www.greenpeace.org/~toxics/reports/popsbutter.doc

(2) Laboratoř University v Lancasteru nalezla v českém másle 14 090 pg PCB/g tuku, což je asi 2-60krát více než ve vzorcích z jiných zemí. Koncentrace hexachlorbenzenu (HCB) v českém másle činila 6240 pg/g tuku. Podobně kontaminované bylo již jen máslo v Číně (6150 pg/g tuku) a Rakousku (5070 pg/g tuku). Vzorky z ostatních zemí obsahovaly zhruba 2-18x méně HCB. Množství DDT nalezené v českém másle (17 270 pg/g tuku) bylo nejvyšší v Evropě. V sousedních zemích nebyla nalezena ani desetina této koncentrace (Rakousko jen 1540 pg/g, Německo 1690 pg/g).

(3) Monitorování cizorodých látek v poživatinách, "dietární expozice člověka" - 1997 až 1999, CHPŘ SZÚ. Teoretický odhad zvýšení rizika nádorových onemocnění v důsledku dietární expozice vybraným chemickým látkám v ČR, CHPŘ SZÚ.
http://www.chpr.szu.cz/monitor/monitor.html

(4) Polychlorované bifenyly se dříve hojně používaly například jako součást barev a náplně transformátorů. Tyto látky jsou u nás již zakázané, avšak odhaduje se, že stovky a možná tisíce tun se jich stále nekontrolovaně potulují někde v životním prostředí. Greenpeace v roce 1998 upozornilo na ilegální skládku toxického odpadu v Milovicích, kde se bez jakéhokoliv zabezpečení povalovalo více než 60 tun olejů s PCB.

Tisk. zprávy