2/2001

Greenpeace hájí právo na svobodu projevu

Praha, 6. únor 2001 - Ekologická organizace Greenpeace dnes vyjádřila znepokojení nad možností porušování lidských práv v České republice v souvislosti se zítřejším procesem s jedním ze svých aktivistů, který má být souzen za obsluhování sirény při pokojném protestu Greenpeace letos v červenci.

Německý aktivista Greenpeace Volker Huvermann je obviněn z šíření poplašné zprávy za to, že spouštěl sirénu během pokojného protestu dne 13. července před Státním úřadem pro jadernou bezpečnost (SÚJB) v Praze. Maximální trest za tento paragraf je odnětí svobody až na jeden rok nepodmíněně.

„Obvinění našeho aktivisty pro šíření poplašné zprávy je absurdní," prohlásil ředitel české pobočky Greenpeace Jiří Tutter. „O našem protestu jsme předem informovali všechna hlavní média, přičemž ČTK, Český rozhlas 1 (Radiožurnál) a celá řada pražských rozhlasových stanic začali informovat občany už v prvních minutách protestu. Kolemjdoucím občanům jsme navíc rozdávali letáčky s omluvou a vysvětlením, proč sirénu spouštíme.

" Cílem pokojného protestu Greenpeace loni v červenci bylo upozornit na skutečnost, že SÚJB vydal povolení k zavážení paliva do Temelína, aniž řádně prošetřil všechny zprávy o možných bezpečnostních rizicích, na které upozorňovaly některé zdroje přímo z řad pracovníků Temelína. Vydání povolení k zavážení paliva bylo později předmětem žaloby několika organizací na SÚJB.

Spuštění sirény bylo míněno jako „alarmující" signál upozorňující na skutečnost, že SÚJB není ochoten vést s občanskými iniciativami konstruktivní dialog o bezpečnosti Temelína.

Pokud je Greenpeace známo, obžaloba je založena na svědectví jednoho ze zaměstnanců SÚJB, který v policejním protokolu označil protestní akci za „akt terorismu".

„Považujeme za absurdní, že by se právě zaměstnanec SÚJB mohl domnívat, že jde o skutečný jaderný poplach, uslyší-li sirénu během občanského protestu před budovou svého úřadu v Praze, kde žádné jaderné zařízení neexistuje," zdůraznil Tutter.

Spuštění sirény během protestního shromáždění občanů, jež vykonávají svá práva svobodně vyjádřit názor, je podle Greenpeace legitimní formou protestu. Tato práva jsou zakotvena v Evropské konvenci lidských práv (článek 10 a 11). Greenpeace rovněž upozornilo na skutečnost, že používání sirény je standartním prostředkem, kterým nevládní organizace vyjadřují naléhavost situace a používá se při protestních akcích v Evropě i jinde ve světě. Siréna byla použita například i během mezinárodních jednání o ochraně klimatu v listopadu 2000 v holandském Haagu.

„Věříme, že nezávislý soud potvrdí Huvermannovu nevinu," prohlásil ředitel České pobočky Greenpeace Jiří Tutter a dodal, že v opačném případě je Volker Huvermann připraven odvolat se až k Evropskému soudnímu dvoru ve Štrassburku.

Václav Vašků,
tiskový mluvčí Greenpeace ČR

Další informace:
Václav Vašků,
mobil: 0603/414 739
e-mail:vvasku@cz.greenpeace.org

Jan Haverkamp (anglicky, německy),
mobil: 0603/569 243
tel.: 02/24 31 96 67

Poznámka pro redakce:
Soudní přelíčení se koná ve středu 7. února ve 12:30 u Obvodního soudu pro Prahu 1, místnost č. 126,
Ovocný trh 14, Praha 1

Fotografie i video (Betacam i VHS) z protestu před SÚJB ze dne 13. července 2000 jsou k dispozici v kanceláři Greenpeace

Tisk. zprávy