10/2001

Greenpeace obhajuje právo svobodně vyjádřit svůj názor

Praha, 30. března 2001 - Ekologická organizace Greenpeace dnes opět vyjádřila znepokojení nad možností, že v České republice by mohlo dojít k potlačení práva svobodně vyjádřit svůj názor. Greenpeace v této souvislosti upozornilo na zítřejší soudní proces s jedním ze svých aktivistů (1).

Německý aktivista Greenpeace Volker Huvermann je obviněn z trestného činu "šíření poplašné zprávy", čehož se měl údajně dopustit tím, že během pokojné protestní akce před Státním úřadem pro jadernou bezpečnost (SÚJB) loni v červenci symbolicky spustil sirénu. Cílem tohoto protestu bylo upozornit veřejnost, že SÚJB "neslyší" na podněty občanů a nevládních organizací a tudíž neplní v dostatečné míře svou funkci, kterou mu ukládá zákon - totiž bdít nad jadernou bezpečností.

"Obvinění našeho aktivisty z trestného činu šíření poplašné zprávy považujeme přinejmenším za neadekavátní," prohlásil ředitel české pobočky Greenpeace Jiří Tutter. "O našem protestu jsme předem informovali všechna hlavní média. ČTK, Radiožurnál a celá řada pražských rozhlasových stanic začali informovat občany už v prvních minutách protestu. Kolemjdoucím občanům jsme navíc rozdávali letáčky s omluvou a vysvětlením, proč sirénu spouštíme.

" Spuštění sirény během protestního shromáždění občanů, jež vykonávají svá práva svobodně vyjádřit názor, je podle Greenpeace legitimní formou protestu. Právo svobodně vyjádřit svůj názor je mj. zakotveno v Základní listině práv a svobod, konkrétně v článku 17 a rovněž v Evropské konvenci lidských práv (článek 10 a 11).

"Jestliže má občan nebo organizace vážné podezření, že někdo nebo něco ohrožuje naše zdraví či bezpečnost, je nejen naším právem, ale přímo povinností upozornit na věc příslušné státní orgány a požadovat, aby věc řádně vyšetřily," vysvětlil Tutter. "O to jsme se mnohokrát pokoušeli, avšak SÚJB odmítal brát naše podněty vážně. Proto jsme se nakonec rozhodli upozornit na tento problém pokojnou protestní akcí.Pokud bychom za to měli být kriminalizováni, byl by to nebezpečný precedens a počátek návratu do totalitních poměrů," zdůraznil Tutter.

Pokud je Greenpeace známo, obžaloba vinící Volkera Huvermanna z trestného činu šíření poplašné zprávy (jaderného poplachu) je založena na svědectví jednoho ze zaměstnanců SÚJB, který v policejním protokolu označil pokojnou protestní akci Greenpeace za "akt terorismu".

"Považujeme za absurdní, že by se právě zaměstnanec SÚJB mohl domnívat, že jde o skutečný jaderný poplach, uslyší-li zvuk sirény během občanského protestu před budovou svého úřadu v Praze, kde žádné jaderné zařízení přece neexistuje," upozornil Tutter.

O případ se nyní zajímá už i mezinárodní organizace na ochranu lidských Amnesty International, protože Volker Huvermann během svého zadržení (jež trvalo 24 hodin) nedostal vůbec nic jíst, bylo mu odepřeno spojení s právníkem a ambasádou a byl mu znemožňován spánek.

"Pevně věříme, že nezávislý soud Huvermannovu nevinu nakonec potvrdí," prohlásil ředitel Greenpeace Jiří Tutter a dodal, že v opačném případě je Huvermann připraven odvolat se až k Evropskému soudnímu dvoru ve Štrassburku.

Občanský protest, za který má být Huvermann nyní souzen, byl mimořádně důležitý mj. i proto, že motivoval další svědky, kteří poté podali Greenpeace svědectví, že v Temelíně došlo ještě k dalším utajeným závadám, které by mohly ohrozit bezpečnost jaderné elektrárny.

"Je zajímavé, že ČEZ včera svoji žalobu na Greenpeace za údajné "poškození dobrého jména" nečekaně stáhnul. To nás jen utvrzuje v podezření, že problémy, na které nás upozornili naši svědkové, se zakládají na pravdě," uzavřel Tutter.

Václav Vašků,
tiskový mluvčí Greenpeace ČR

Další informace:

Václav Vašků,
mobil: 0603/414 739
e-mail:vvasku@cz.greenpeace.org

Jan Haverkamp (anglicky, německy),
mobil: 0603/569 243
tel.: 02/24 31 96 67

Jiří Tutter,,
ředitel Greenpeace ČR,
tel.: 02/24 31 96 677

Poznámka pro redakce:
(1) Soudní přelíčení se koná v pátek 30. března v 9. hodin ráno u Obvodního soudu pro Prahu 1, místnost č. 126, Ovocný trh 14, Praha 1.

(2) První soudní přelíčení dne 7 února muselo být odloženo, protože se k soudu nedostavil tlumočník. Pan Huvermann zdůraznil, že se k zítřejšímu odročenému líčení dostaví, protože je přesvědčen, že trestný čin, z nějž je obviněn, nespáchal.

Fotografie i video (Betacam i VHS) z protestu před SÚJB ze dne 13. července 2000 jsou k dispozici v kanceláři Greenpeace

Tisk. zprávy