11/2001

Evropský parlament včera hlasoval proti PVC Greenpeace vyzývá českou vládu k akci

Praha, 4. dubna 2001 - Organizace Greenpeace dnes vyzvala českou vládu, aby přijala komplexní politiku postupné náhrady plastu PVC (polyvinylchloridu), neboť jeho výroba, užívání a likvidace ohrožuje životního prostředí a lidské zdraví. Řada významných světových firem už vyloučila PVC ze svých produktů, mnohé obce, města či státy zavádějí vůči PVC restrikce a postupně je nahrazují bezpečnějšími materiály (1). Pro politiku náhrady PVC se včera vyjádřil i Evropský parlament (EP).

Poslanci Evropského parlamentu odhlasovali 3. dubna 2001 politiku náhrady měkčeného PVC (2) užívaného mezi jinými k výrobě dětských hraček nebo medicínských pomůcek. Měkčené PVC totiž obsahuje ftaláty, které jsou toxické a mohou se z výrobků uvolňovat. Pokusy na zvířatech prokázaly schopnost ftalátů poškozovat např. ledviny, jatra, varlata atd.

Dále EP odhlasoval i zákaz olověných přísad do PVC (tzv. stabilizátorů), povinné označování výrobků z PVC a separovaný sběr odpadů z PVC. Kromě toho evropští poslanci uznali, že spalování ani skládkování nejsou udržitelnými možnostmi likvidace PVC. Dále navrhli vyloučit tzv. "tvrdé" PVC ze spalování, protože jeho hoření produkuje toxický popílek a uvolňuje do ovzduší nebezpečné emise, jakými jsou např. velice jedovaté dioxiny.

"Evropský parlament rozpoznal nebezpečí spojená s výrobou a likvidací PVC a hlasoval v zájmu životního prostředí a ochrany lidského zdraví. Ani naši odpovědní politici už dále nesmí zavírat oči před hrozivě narůstající lavinou odpadů z PVC," řekl MUDr. Miroslav Šuta, vedoucí toxické kampaně Greenpeace.

V České republice zatím usilují o řešení narůstajících problémů s PVC hlavně ekologické organizace. V roce 1997 se podařilo prosadit do zákona o odpadech zákaz PVC obalů v ČR od 1. ledna 2001. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) bohužel podlehlo tlaku vlivné lobby průmyslu PVC a odsunulo platnost zákazu obalů z PVC o celých 7 let (až na 1. leden 2008). Také Ministerstvo zdravotnictví (MZd) po léta bagatelizovalo rizika nebezpečných hraček z PVC. Ani nejnovější vyhláška Mzd, která vstoupila v platnost 27. února 2001, bohužel problém nevyřešila a většina hraček z PVC obsahujících toxické ftaláty smí být i nadále legálně prodávána (3).

"Sobecké zájmy části chemického a plastikářského průmyslu, který na PVC vydělává, zatím bohužel převažují nad zájmy ochrany životního prostředí a zdraví lidí, kteří jsou vystaveni rizikům spojeným s výrobou a likvidací PVC," konstatoval MUDr. Šuta a dodal, že hlasováním Evropského parlamentu padla poslední výmluva českých politiků, kterou byl údajný odpor Evropské unie proti restrikcím vůči PVC. .

Václav Vašků,
tiskový mluvčí Greenpeace ČR

Další informace:
MUDr. Miroslav Šuta,
koordinátor programu "Toxické látky a zdraví" Greenpeace ČR,
tel.: 02/ 2431 9667, fax: 02/ 311 22 89, mobil: 0603/443 140,
e-mail: miroslav.suta@cz.greenpeace.org

Václav Vašků,
mobil: 0603/414 739
e-mail:vvasku@cz.greenpeace.org

Poznámky:
(1) Přes 200 měst v Rakousku, Holandsku, Německu, Švédsku, Lucembursku, Dánsku a Norsku má vlastní restriktivní politiky vůči PVC. V dopravě vyhlásila politiku bez PVC např. společnost EURO-TUNNEL nebo podzemní dráhy v Londýně, Vídni, Bilbau, Berlíně atd. Také automobilové společnosti, např. Mercedes, BMX či Opel přijali politiku náhrady PVC. A podobně i špičkové firmy v jiných oborech např. LEGO, IKEA, SONY-Europe, AEG nebo Herlitz. podrobnější přehled obsahuje studie Greenpeace International "PVC-free future" na internetové adrese: http://www.greenpeace.org/~toxics/reports/restrictions.pdf

(2) European Parliament resolution on the Commission Green Paper on environmental issues of PVC (COM(2000) 469 - C5-0633/2000 - 2000/2297(COS)), k dispozici na internetové adrese: http://www3.europarl.eu.int/omk/omnsapir.so

(3) Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let č. 84/2001 Sb., Sbírka zákonů ČR, částka 31, ze dne 27. února 2001 http://www.mvcr.cz/sbirka/2001/sb031-01.pdf

Tisk. zprávy