20/2001

Greenpeace žádá inspekci, aby prověřila, zda u nás Monsanto pěstuje manipulovanou pšenici legálně

Praha, 14. června 2001 - Greenpeace se dnes obrátilo na Českou inspekci životního prostředí (ČIŽP), aby prošetřila, zda současné pěstování geneticky manipulované Roundup ready pšenice firmy Monsanto v lokalitě Branišovice na Moravě není ilegální. Greenpeace toto pondělí obdrželo oficiální informaci o lokalizaci pokusných pozemků s geneticky manipulovanými (GM) rostlinami v ČR, které Ministerstvo životního prostředí (MŽP) povolilo pro pěstování ve vegetačním období 2000/2001. Geneticky manipulovaná pšenice však v tomto seznamu není. Greenpeace se proto domnívá, že pěstování GM pšenice na pozemku v Branišovicích, může být v rozporu se zákonem. Greenpeace navíc jakékoliv pěstování GM pšenice v ČR odmítá pro vysoké riziko kontaminace životního prostředí.

Ekologická organizace Greenpeace se dozvěděla o tom, že firma Monsanto pěstuje geneticky manipulovanou pšenici v šlechtitelské stanici v Branišovicích okres Znojmo. Dne 11. května 2001 se proto Greenpeace obrátilo na MŽP se žádostí o poskytnutí informací a požadovalo lokalizaci pozemků jednotlivých geneticky manipulovaných (GM) plodin, které se tento rok pěstují nebo budou pěstovat a k jejichž pokusnému pěstování dalo MŽP souhlas.

"O tom, že by se tento rok u nás GM pšenice pěstovala, nebyla v oficiální odpovědi MŽP ani zmínka," uvedl Dr. Čestmír Hrdinka z Greenpeace. "Pokud o tom nevěděli a nepovolili to, je takové pěstování ilegální. V případě, že o pěstování ministerstvo vědělo, vyvstává otázka, proč nám je zatajili," zdůraznil Hrdinka.

Firma Monsanto podala teprve počátkem června 2001 žádost o zápis Roundup Ready pšenice do seznamu geneticky manipulovaných organismů (GMO) schválených pro uvádění do životního prostředí. Takto udělené povolení však nelze vydat zpětně, tzn. nelze je udělit pro pšenici zasetou pro vegetační období 2000/2001 v šlechtitelské stanici Branišovice.

"Máme dojem, že kolem GM pšenice v Branišovicích se něco tutlá. Proto jsme se obrátili na inspekci životního prostředí, aby celou záležitost prověřila," prohlásil Hrdinka a dodal, že i kdyby Monsanto mělo pěstování řádně povoleno, je skandální, že by se v ČR měla geneticky manipulovaná pšenice vůbec pěstovat.

Pěstování GM plodin s sebou přináší celou řadu rizik. Může například dojít k přenosu pylu na normální pšenici a k její kontaminaci, i když se GM pšenice bude pěstovat pouze pokusně. Podobně v Maďarsku, kde se pokusně pěstovala GM řepka, došlo pravděpodobně k opylení normální řepky, kterou Maďarsko vyváželo. Jakmile Německo zjistilo, že v řepce dovážené z Maďarska jsou přítomny stopy manipulované řepky, dovoz zastavilo a Maďarsko tak utrpělo ekonomickou ztrátu. Podobně by tomu v budoucnosti mohlo být i u pšenice.

Kanadský úřad pro obchod s obilím, který je druhým největším vývozcem pšenice na světě, proto v dubnu 2001 navrhl uvalení moratoria na registraci GM pšenice a požádal kanadské celní orgány, aby přijali opatření, která zabrání dovozu osiva GM pšenice na území Kanady.

Václav Vašků, tiskový mluvčí Greenpeace ČR

Další informace:

Dr. Čestmír Hrdinka, 02/2431 9667
Ing Zuzana Piknová, 02/2431 9667
Václav Vašků, mobil: 0603/414 739

Tisk. zprávy