23/2001

Greenpeace zveřejňuje nového průvodce spotřebitele:
Přibývá výrobců, kteří v potravinách nepoužívají GM suroviny

Praha, 19. června 2001 - Greenpeace dnes zveřejnilo nové vydání Průvodce spotřebitele "Víte, co jíte, aneb jak se vyhnout geneticky manipulovaným potravinám". Aktualizované vydání obsahuje seznam celkem 233 druhů potravin klasifikovaných do tří kategorií podle stupně pravděpodobnosti, zda jsou geneticky manipulovány či nikoliv (1). Průvodce spotřebitele je nyní k dispozici jak v tištěné podobě (zdarma v kanceláři Greenpeace), tak i v elektronické podobě na internetové adrese: www.greenpeace.cz

"Náš Průvodce spotřebitele je v současné době jediný informační zdroj v celé České republice, který spotřebitelům může pomoci v orientaci, které potraviny jsou geneticky manipulovány a které nikoliv," prohlásila Zuzana Piknová, vedoucí genetické kampaně Greenpeace ČR a dodala, že Greenpeace chce hájit právo spotřebitelů vědět, co jíme (2).

Aktualizované vydání Průvodce spotřebitele zahrnuje postoj přibližně 60 konkrétních výrobců ke geneticky manipulovaným (GM) potravinám a stanoviska většiny největších dodavatelů potravin na český trh. V brožuře je též uvedena textová část, která má za úkol seznámit veřejnost s možnými negativními dopady používání geneticky manipulovaných organismů (GMO) na lidské zdraví a životní prostředí.

Greenpeace dnes zároveň zahájilo v ČR spotřebitelskou kampaň proti GM potravinám, do níž se zájemci budou moci zapojit díky internetu. Na zvláštních internetových stránkách budou moci například podepsat petici nebo poslat dopis supermarketu, v němž nakupují. To vše jediným kliknutím myši. Tato kampaň je k dispozici na internetové adrese:
http://gmo.greenpeace.cz/gen-network

Václav Vašků, tiskový mluvčí Greenpeace ČR

Další informace:
Ing. Zuzana Piknová, tel: 02/2431 9667
Václav Vašků, mobil: 0603/414 739
internet: http://www.gmo.greenpeace.cz

Poznámky pro redakce:(1) Informace zveřejněné v Průvodci spotřebitele vycházejí z pozic jednotlivých výrobců ke GMO získaným v průběhu roku 2001 a také z analýz, které Greenpeace nechalo provést. Někteří výrobci se vyjádřili, že nevyrábějí GM potraviny a toto své vyjádření mohli potvrdit například obchodními smlouvami s partnery (jež zakazují dodávku GM surovin) nebo systémem prováděných kontrol. U těchto výrobců je velice pravděpodobné, že jejich potraviny nejsou geneticky manipulovány, a proto tyto potraviny byly onačeny zelenou značkou. Výrobci, kteří tvrdí, že GM potraviny nevyrábějí, ale toto své prohlášení nemohou doložit, byli zařazeni do druhé kategorie - na žlutý list. Potraviny od výrobců, kteří prodej manipulovaných potravin nevyvracejí nebo se k otázkám ohledně GMO nevyjádřili (a samozřejmě potraviny prokazatelně obsahující GMO) byly zařazeny na červený list.

(2) V současné době nemá spotřebitel v České republice prakticky žádnou šanci dozvědět se, zda potraviny, které si kupuje, jsou geneticky manipulovány či nikoliv. Povinné označování GM potravin vstoupí v platnost až 1. ledna 2002.
Úplnou jistotu, že nekonzumují GM potraviny, mají spotřebitelé nakupující tzv. biopotraviny z ekologického zemědělství, neboť to použití GMO striktně vylučuje.

Tisk. zprávy