24/2001

Greenpeace vyzývá Monsanto, aby ukončilo pěstování geneticky manipulované pšenice v ČR

Praha, 22. června 2000 - Ekologická organizace Greenpeace dnes vyzvala nadnárodní koncern Monsanto, aby ukončil pěstování své geneticky manipulované (GM) pšenice v České republice. Ta se pěstuje v současné době na pokusném poli v Branišovicích na Znojemsku. Greenpeace upozornilo, že i pokusné pěstování GM pšenice může kontaminovat pšenici normální, což by mohlo mít vážný dopad na celé české zemědělství.

"Pšenice je větrosnubná rostlina, to znamená že může dojít k opylení normální pšenice pšenicí genetickou manipulovanou (1). Pokud by k tomu došlo, mohlo by to pro Českou republiku znamenat ztrátu vývozních trhů, neboť ve světě existuje vůči geneticky manipulované pšenici velký odpor," prohlásil Dr. Čestmír Hrdinka z Greenpeace.

Česká republika v současné době vyváží okolo milionu tun pšenice ročně. V roce 2000 činily tržby z vývozu pšenice přes 3 miliardy korun. Pokud by došlo ke kontaminaci, mohlo by u nás dojít ke stejné situaci jako v Maďarsku. Maďarsko totiž ztratilo možnost vyvážet řepku olejnou do Německa poté, co vyšlo najevo, že maďarská řepka byla pravděpodobně kontaminována geneticky manipulovanou řepkou pěstovanou na pokusných políčkách.

Geneticky manipulovaná tzv. Roundup ready pšenice firmy Monsanto nebyla nikde na sviti registrována ke komerenímu využití a pistuje se zatím pouze pokusni v USA a v Kanadi. Proti pistování GM pšenice se ve sviti zvedl znaený odpor. Kanadský úoad pro obchod s obilím, který je druhým nejvitším vývozcem pšenice na sviti, proto v dubnu 2001 navrhl uvalení moratoria na registraci GM pšenice a požádal kanadské celní orgány, aby poijali opatoení, která zabrání dovozu osiva GM pšenice na území Kanady.

"Česká republika se nesmí stát pokusnou laboratoří pro manipulované plodiny, které jinde ve světě nechtějí," zdůraznil Hrdinka a dodal, že okolnosti pěstování GM plodin jsou u nás podezřele zatajovány dokonce i některými úředníky státní zprávy.

Ministerstvo životního prostředí totiž ve své oficiální odpovědi Greenpeace pěstování geneticky manipulované pšenice v Branišovicích zatajilo (2).

"Je podezřelé, že pár dní poté, co jsme se obrátili na Českou inspekci životního prostředí o prověření legálnosti pěstování GM pšenice v Branišovicích, firma Monsanto zde náhle zlikvidovala svá vlastní pokusná pole s manipulovanou cukrovou řepou a kukuřicí," upozornil Hrdinka a dodal, že o existenci těchto pokusů se Greenpeace dozvědělo až z novin. "Znamená to, že ministerstvo nám zatajilo i pěstování GM kukuřice a GM cukrovky," doplnil Hrdinka.

V případě jakékoliv škody způsobené geneticky manipulovanými plodinami firmy Monsanto by nápravu pravděpodobně museli platit samotní daňoví poplatníci. Filiálka koncernu Monsanto je totiž v České republice registrována jen jako společnost s ručením omezeným (s.r.o). Za případné škody tedy ručí částkou ve výši pouhých 100 000 korun. "Kdo zaplatí ztráty zemědělcům, jestliže dojde ke kontaminaci normální pšenice?" připomněl Hrdinka.

Další informace:
Dr. Čestmír Hrdinka, mobil: 0603/443 140
Václav Vašků,
mobil: 0603/414 739

Poznámky pro redakce:
(1) Pšenice je rostlina autogamní s podílem cizosprášení menším než 3 % na vzdálenost 40 m a 7 % na vzdálenost 20 m. Toto procento se však může v závislosti na počasí zvýšit (O. Chloupek- Genetická diverzita, šlechtění a semenářství, Academia 2000).

(2) Greenpeace se dne 11. kvitna na základi zákona e. 123/1999 o poístupu k informacím o žp. obrátilo na MŽP s dotazem na poesnou lokalizaci pozemku, na kterých se tento rok již pistují nebo budou pistovat GM plodiny, k jejichž pokusnému pistování vydalo MŽP povolení. Odpovii z MŽP obdrželo Greenpeace 11. eervna. V seznamu pistovaných GM plodin chybila GM pšenice pistovaná v Branišovicích na Znojemsku. Jak Greenpeace pozdiji zjistilo, na pokusné stanici v Branišovicích pistovalo Monsanto také GM kukuoici a GM cukrovou oepu, která rovniž nebyla uvedena v seznamu pistovaných GM plodin poskytnutém MŽP.

(3) Podle nového zákona e. 153/2000 Sb. o nakládání s GMO muselo Monsanto do konce eervna znovu požádat MŽP o možnost pistovat GM pšenici v Eeské republice i v budoucnosti. Firma tak ueinila 8. eervna tohoto roku s tím, že by u nás chtila pokusni pistovat GM pšenici odolnou vuei herbicidu Roundup v období 2001 - 2010.

Tisk. zprávy