28/2001

Greenpeace vyzývá Ministerstva životního prostředí a zemědělství:
Zastavte nebezpečný experiment s GM pšenicí!

Praha, 17. července 2001 - Mezinárodní organizace Greenpeace dnes vyzvala Ministerstvo životního prostředí (MŽP) a Ministerstvo zemědělství (MZe), aby nepovolily pěstování geneticky manipulované (GM) pšenice odolné vůči totálnímu herbicidu Roundup v České republice. V připomínkách k žádosti firmy Monsanto o povolení pokusně pěstovat GM pšenici, které dnes Greenpeace předalo MŽP a MZe, je mimo jiné poukázáno na podcenění rizik spojených s pěstováním GM pšenice a na skutečnost, že tato pšenice nebyla povolena pěstovat v zemích Evropské unie. Případná kontaminace normální pšenice způsobená pšenicí geneticky manipulovanou by navíc mohla negativně ovlivnit export z ČR.

Společnost Monsanto s.r.o. zažádala podle zákona č. 153/2000 Sb. o nakládání s geneticky modifikovanými organizmy (GMO) a produkty o povolení pěstovat GM pšenici odolnou vůči herbicidu Roundup v České republice v letech 2001 - 2010 (1). V rámci správního řízení, ve kterém nakonec MŽP po konzultacích s MZe rozhodne o osudu GM pšenice, předložila organizace Greenpeace připomínky k dokumentaci a vyzvala MŽP a MZe, aby nepovolily pěstování GM pšenice v ČR (2).

"Česká republika by se neměla stát pokusnou laboratoří firmy Monsanto v Evropě, zvláště jedná-li se o nebezpečný experiment s tak významnou zemědělskou plodinu, jakou pšenice bezesporu je," prohlásila Zuzana Piknová, koordinátorka genetické kampaně Greenpeace. "Pokud dojde ke kontaminaci normální pšenice, mohou být velice tvrdě postiženi naši zemědělci. Pěstování GM pšenice se totiž na celém světě setkává s velikým odporem," dodává Piknová.

Česká republika v současné době vyváží necelý milion tun pšenice ročně a v roce 2000 činily tržby z vývozu přes 3 miliardy korun. Pokud by došlo ke kontaminaci pšenice, mohlo by u nás dojít ke stejné situaci jako v Maďarsku. Maďarsko totiž ztratilo možnost vyvážet řepku olejnou do Německa poté, co vyšlo najevo, že maďarská řepka byla pravděpodobně kontaminována geneticky manipulovanou řepkou pěstovanou na pokusných políčkách.

"Vždycky existuje možnost, že jednoho dne dojde ke kontaminaci. Nezáleží na tom, jakým způsobem, jestli cizosprášením anebo nesprávnou manipulací při sklizni. Možnost kontaminace však nelze ignorovat," připomněla Piknová a dodala, že provozní řád objektu firmy Monsanto, kde se má s GM pšenicí manipulovat, je naprosto nedostatečný a nasvědčuje o nezodpovědném přístupu firmy k nakládání s GMO v ČR.

Další informace:
Ing. Zuzana Piknová, koordinátorka genetické kampaně
tel.: 02/24 31 96 67,
mobil: 0603/ 443 140
Dr. Čestmír Hrdinka, ředitel kampaní
tel.: 02/24 31 96 67

Poznámky pro redakce:

(1) Podle zákona č.153/2000 Sb. o nakládání s GMO a produkty musela firma Monsanto do konce června požádat MŽP o možnost pěstovat GM Roundup ready pšenici v ČR i v budoucnosti. Firma tak učinila 8. června tohoto roku s tím, že by u nás chtěla pokusně pěstovat GM pšenici v období 2001 - 2010. Firma získala povolení k pěstování této GM pšenice již v roce 1999, nicméně tenkrát však nemusela provádět analýzu rizika, tak jak ji stanovuje současně platný zákon č. 153/2000 Sb.

Geneticky manipulovaná pšenice je odolná vůči glyfosátu Roundup - prostředku na hubení plevelů. Glyfosát jako širokospektrální herbicid hubí veškerou vegetaci kromě pšenice.
Stále se zvyšující množství používání tohoto totálního herbicidu může mít negativní vliv na půdní mikroorganismy a může znamenat vážný zásah do rovnováhy ekosystému.

(2) Hlavní výhrady Greenpeace k žádosti firmy Monsanto o zápis Roundup ready pšenice do Seznamu geneticky modifikovaných organismů na rok 2001 - 2010 adresované MŽP a MZe zahrnují:

  • Nedostatečné zpracování jak vlastní žádosti tak i analýzy rizika
  • Chybné zařazení Roundup ready pšenice do kategorie rizika A. Toto zařazení neodpovídá metodice MŽP.
  • Tato pšenice nebyla povolena k pokusnému ani komerčnímu pěstování v zemích EU
  • Naprosto nedostatečně zpracovaný provozní řád objektu, kde se má s GMO nakládat.
  • Udávání glyfosátu, účinné složky herbicidu Roundup, jako netoxického pro necílové organismy, přičemž byla zjištěna toxicita jak pro zvířata, tak i pro lidi.

(připomínky k žádosti firmy Monsanto v rozsahu 11 stran lze zaslat v elektronické podobě)

Tisk. zprávy