30/2001

Greenpeace vítá stanoviska ministerstva zemědělství a životního prostředí nepovolit pěstování GM pšenice v ČR

Praha, 9. srpna 2001 - Mezinárodní ekologická organizace Greenpeace dnes přivítala stanovisko Ministerstva životního prostředí (MŽP), které se negativně vyjádřilo k žádosti společnosti Monsanto ohledně pěstování geneticky manipulované (GM) Roundup Ready pšenice v České republice. Rovněž Ministerstvo zemědělství (MZe) v rámci připomínkového řízení vzneslo výhrady vůči žádosti a povolení k pěstování GM pšenice nedoporučuje udělit (1).

Firma Monsanto požádala v červnu tohoto roku MŽP o povolení pěstovat geneticky manipulovanou pšenici v České republice. V rámci správního řízení Greenpeace zaslalo v červenci zásadní připomínky k žádosti (2) a dále vyzvalo MZe a MŽP, aby tuto žádost zamítly.

"Vítáme, že ministerstvo zemědělství a životního prostředí nechtějí povolit pěstování GM pšenice. Žádost firmy Monsanto je nedostatečně zpracovaná a neodpovídá požadavkům zákona o GMO," prohlásil Dr. Čestmír Hrdinka, ředitel kampaní Greenpeace. "Navíc existuje reálné nebezpečí genetické kontaminace normální pšenice přenosem pylu z GM plodin, což by mohlo mít vzhledem k odporu vůči GM plodinám v Evropě negativní dopad na náš export."

V dopise, který Greenpeace obdrželo od MŽP jako odpověď na svou výzvu, se mj. uvádí: "Vzhledem k negativnímu stanovisku Ministerstva zemědělství, zásadním připomínkám účastníků řízení a skutečnosti, že podání firmy Monsanto neobsahuje všechny náležitosti požadované zákonem č. 153/2000 Sb., nelze ve věci pěstování geneticky modifikované pšenice vydat kladné rozhodnutí." (3)

"Doufáme, že toto zamítavé stanovisko je jasným signál pro nadnárodní biotechnologické společnosti, aby si Českou republiku vyškrtly ze seznamu banánových republik, kde si mohou dělat, co chtějí a bez problémů pěstovat manipulované rostliny, které jinde odmítají," zdůraznil Hrdinka a dodal, že GM pšenice odolná vůči herbicidu Roundup nebyla povolena ani pro pokusné ani pro komerční pěstování nikde v Evropě.


Další informace:
Dr. Čestmír Hrdinka, ředitel kampaní
tel.: 02/2431 9667
mobil: 0603/443 140
Václav Vašků,
mobil: 0603/414 739
http://www.stopstarwars.org

Poznámky pro redakce:
(1) Podle zákona č.153/2000 Sb. o nakládání s GMO a produkty musela firma Monsanto do konce června požádat MŽP o možnost pěstovat GM Roundup ready pšenici v ČR. Firma tak učinila 8. června tohoto roku s tím, že by u nás chtěla pokusně pěstovat GM pšenici v období 2001 - 2010. V rámci správního řízení zaslalo Ministerstvo zemědělství dne 12. července připomínky, ve kterých se mj. uvádí: "…Pro uvedené připomínky a nedostatky v žádosti nedoporučujeme dotčené GMO k zapsání…" (Zde je míněno zapsání do Seznamu GMO schválených pro uvádění do životního prostředí, což v praxi znamená, že se tato plodina v ČR nebude smět pěstovat.)

(2) Hlavní výhrady Greenpeace k žádosti firmy Monsanto o zápis Roundup ready pšenice do Seznamu geneticky modifikovaných organismů na rok 2001 - 2010 adresované MŽP a MZe mj. zahrnují:
· Nedostatečné zpracování jak vlastní žádosti tak i analýzy rizika.
· Chybné zařazení Roundup ready pšenice do kategorie rizika A. Toto zařazení neodpovídá metodice MŽP.
· Tato pšenice nebyla povolena k pokusnému ani komerčnímu pěstování v žádné ze zemí EU.
· Naprosto nedostatečně zpracovaný provozní řád objektu, kde se má s GMO nakládat.
· Udávání glyfosátu, účinné složky herbicidu Roundup, jako netoxického pro necílové organismy, přičemž byla zjištěna toxicita jak pro zvířata, tak i pro lidi.
(Připomínky k žádosti firmy Monsanto v rozsahu 11 stran lze zaslat v elektronické podobě.)

(3) Dopis náměstka ministra životního prostředí, Ing. Františka Škody, ze dne 31. července 2001 adresovaný Greenpeace.

Tisk. zprávy