37/2001

Greenpeace: Ve Spolaně Neratovice hrozí ekologická havárie
Dioxiny jsou tikající bombou, která čeká na povodeň!

Praha, 8. listopadu 2001 - Greenpeace na dnešní tiskové konferenci v Praze upozornilo na možnost vážné ekologické havárie, která hrozí v chemickém závodě Spolana Neratovice. V tomto podniku se v 60. letech vyráběly komponenty pro známý defoliant Agent Orange, který používali američtí vojáci za války ve Vietnamu. Dnes jsou bývalé výrobní haly uzavřeny a nikdo do nich nesmí vstoupit. Místo je totiž těžce kontaminováno extrémně nebezpečnými dioxiny. Riziko, že tyto látky uniknou do okolí, se podle zjištění Greenpeace neustále zvětšuje. Ekologická organizace proto vyzvala vedení Spolany, aby chemička podnikla okamžité kroky k odvrácení akutního nebezpečí.

"Dioxiny jsou vysoce toxické látky, které už v extrémně nízkých dávkách způsobují rakovinu a ohrožují nervový a imunitní systém živočichů i lidí," prohlásil MUDr. Miroslav Šuta, vedoucí toxické kampaně Greenpeace.

Greenpeace se podařilo získat důkazy, že technický stav bývalých provozů zamořených dioxiny se neustále zhoršuje a riziko ohrožení okolí stoupá. V jednom z objektů se již zhroutila korozí narušená konstrukce části střechy. Podle názoru expertů jsou bývalé provozy Spolany - co se týče kontaminace dioxiny - jedním z nejzamořenějších míst na světě. Někteří pokusní králíci, kteří byli během biologického testu umístěni v jedné ze zamořených budov, aby tam pouze vdechovali vzduch, uhynuli už za 7 dnů! (1).

"Zamořené objekty leží v bezprostřední blízkosti Labe. Již v případě padesátileté vody by mohly být nebezpečné dioxiny vyplaveny do okolí," varoval MUDr. Šuta a dodal, že havárie takového rozsahu by mohla vážně ohrozit obyvatelstvo nejen v nejbližším okolí Spolany, ale i lidi žijící v okolí Labe dále po proudu - v Čechách i ve Spolkové republice Německo.

Dioxinové zamoření ve Spolaně Neratovice vzniklo v letech 1965 až 1968, kdy zde firma vyráběla chlorovaný herbicid 2,4,5-T. Smícháním této látky s herbicidem 2,4-D vznikal neblaze proslulý Agent Orange, který používala americká armáda během války ve Vietnamu (2). Výroba herbicidu 2,4,5-T musela být ve Spolaně v roce 1968 zastavena, protože přibližně 80 zaměstnanců začalo trpět vážnými zdravotními problémy (3). Jako příčina onemocnění byly identifikovány dioxiny, jež při výrobě chlorovaných herbicidů vznikaly coby nechtěný vedlejší produkt.

Zatím je jen málo známo o tom, jak se komponenty bojového prostředku Agent Orange, které vyráběla Spolana Neratovice, dostávaly na letecké základny americké armády. Jisté je, že se tak dělo v době, kdy děti v tehdejším komunistickém Československu dělaly povinné školní sbírky pro oběti Vietnamské války.

Jeden ze tří kontaminovaných objektů byl v roce 1998 částečně zalit do betonového sarkofágu. Zbylé dva objekty (které jsou však podle dostupných informací kontaminovány mnohem více) na likvidaci stále čekají. Spolana si nedávno k problému zamořených objektů nechala zpracovat tzv. studii rizik, kterou se však vedení podniku snaží před veřejností utajit.

"Greenpeace považuje riziko dioxinů ve Spolaně za velmi vážné. Spolana by měla zamořené objekty nejprve zabezpečit proti povodni a úniku dioxinů do okolí a potom co možná nejdříve zlikvidovat. Dioxiny jsou v tomto ohledu horší než radioaktivita, protože je není možné nějak jednoduše změřit a případnou havárii by bylo velmi obtížné asanovat.

 

Další informace:
MUDr. Miroslav Šuta, vedoucí toxické kampaně Greenpeace ČR,
mobil: 0603-443 140, e-mail: miroslav.suta@cz.greenpeace.org

Václav Vašků, tiskový mluvčí Greenpeace, mobil: 0603/414 739
tel.: 02/2431 9667
fax: 02/3333 2289

Poznámka:
1) Akutní toxické účinky dioxinů ve vnitřním ovzduší znepřístupněných objektů prokázal test s pokusnými králíky, který provedla katedra toxikologie Vojenské lékařské akademie J. E. Purkyně v Hradci Králové. Pokusní králíci byli umístění v klecích uvnitř kontaminovaného prostoru tak, aby byli exponováni pouze dýchací cestou. V objektu A 1420 došlo ke třem úhynům po 7, 10, a 12 dnech expozice. Zdroj: Dokumentace hodnocení vlivu na životní prostředí dle zákona č. 244/92 Sb., Chemoprojekt Praha, duben 1996

2) http://www.ecn.cz/dioxin/spolrea.htm

3) Pazderová-Vejlupková, Němcová, Pícová, Jirásek: The Development and Prognosis of Chronic Intoxication by Tetrachlordibenzo-p-dioxin in Men, Archive of Environmental Health, 1981, 36, 1, ss. 5-11

Tisk. zprávy