38/2001

Greenpeace chce upozornit Mezinárodní komisi pro ochranu Labe na dioxiny ve Spolaně Neratovice

Praha, 26. listopadu 2001 - Organizace Greenpeace hodlá předat informace o dioxinovém zamoření ve Spolaně Neratovice Mezinárodní komisi pro ochranu Labe. Jedno z nejzamořenějším míst světa se totiž nachází přímo v záplavovém území na břehu Labe. Expertní posudek, který se Greenpeace podařilo získat, prokazuje, že už padesátiletá povodeň by mohla jedovaté látky ze Spolany spláchnout do Labe a odnést je dále po proudu této řeky.

Zamoření pochází z 60. let, kdy se ve Spolaně Neratovice vyráběl nebezpečný herbicid 2,4,5-T. Ten byl mj. používán k výrobě bojové látky Agent Orange, kterou používali američtí vojáci ve Vietnamu. Vedení Spolany stále odmítá zveřejnit údaje o závažnosti a rozsahu zamoření bývalých výrobních budov, které jsou kontaminovány vysoce toxickými dioxiny. Greenpeace se nedávno podařilo získat kopie dokumentů prokazujících, že riziko ohrožení dioxiny je velmi akutní a s postupujícím časem se zvyšuje (1).

"Vedení Spolany doposud ignorovalo všechny výzvy k zabezpečení zamořených objektů proti případné povodni," upozornil MUDr. Miroslav Šuta, vedoucí toxické kampaně Greenpeace a dodal, že Greenpeace bude o tomto závažném ekologickém problému v nejbližších dnech informovat české a německé nevládní ekologické organizace a Mezinárodní komisi pro ochranu Labe.

 

Další informace:
MUDr. Miroslav Šuta, vedoucí toxické kampaně Greenpeace ČR,
mobil: 0603-443 140, e-mail: miroslav.suta@cz.greenpeace.org

Václav Vašků, tiskový mluvčí Greenpeace, mobil: 0603/414 739
tel.: 02/2431 9667
fax: 02/3333 2289

Poznámka:
(1) Riziková analýza zpracovaná pro Spolanu Neratovice firmou Aquatest v lednu 2001.

(2) Greenpeace se 8. listopadu 2001 obrátilo na generálního ředitele Spolany ing. Jaroslav Štropa s naléhavou výzvou, aby okamžitě přijal opatření k zabránění dalšímu úniku dioxinů ze zamořených objektů a k zabezpečení těchto objektů proti případné povodni.

Tisk. zprávy