39/2001

Greenpeace žádá pomoc Mezinárodní komise pro ochranu Labe:
Dioxiny ze Spolany nesmí vyplavit povodeň!

Praha/Drážďany, 27. listopadu 2001 - Ekologická organizace Greenpeace dnes požádala v Drážďanech prezidenta Mezinárodní komise pro ochranu Labe (MKOL) o pomoc se zabezpečením nebezpečných objektů ve Spolaně Neratovice, které jsou zamořeny vysoce toxickými dioxiny (1). Bývalé výrobní haly, jež jsou podle expertů jedním z nejhůře zamořených míst na světě, se nacházejí přímo v záplavovém území Labe. Vedení Spolany doposud ignorovalo všechny výzvy k zabezpečení těchto objektů proti případné povodni (2).

Zamoření pochází z 60. let, kdy se ve Spolaně Neratovice vyráběl nebezpečný herbicid 2,4,5-T s obchodním názvem Arboricid. Ten byl mj. používán k výrobě bojové látky Agent Orange, kterou používali američtí vojáci ve Vietnamu. Dvě výrobní haly jsou již více než 30 let uzavřeny, protože v nich byly naměřeny extrémně vysoké koncentrace dioxinů (3).

Greenpeace se nedávno podařilo získat expertní posudek, jež prokazuje, že kontaminované budovy jsou ve velmi špatném technickém stavu a nemohou zabránit šíření dioxinů do okolí. Zamořené objekty se navíc nacházejí na břehu Labe a už padesátiletá povodeň by mohla jedovaté látky ze Spolany spláchnout a odnést dále po proudu této řeky. To by znamenalo ekologickou havárii s nedozírnými následky nejen pro Českou republiku, ale také pro sousední Německo.

Greenpeace dnes na setkání v Drážďanech informovalo o problému dioxinového zamoření ve Spolaně také zástupce českých a německých nevládních organizací zabývajících se ochranou Labe.

"Věříme, že rostoucí tlak české a německé veřejnosti nebude Spolana moci nadále ignorovat. Dioxiny v těsné blízkosti Labe jsou časovanou bombou. Spolana musí chátrající objekty zabezpečit do doby, než se zamoření podaří bezpečně zlikvidovat," zdůraznil MUDr. Miroslav Šuta, vedoucí toxické kampaně Greenpeace.

Dioxiny jsou extrémně toxické látky, které přetrvávají v životním prostředí velice dlouhou dobu. Už v nepatrných dávkách mohou tyto látky vyvolávat rakovinu a narušovat imunitní a hormonální systém. Proto byla v květnu 2001 ve Stockholmu podepsána celosvětová dohoda, jejímž cílem je snížit a postupně úplně vyloučit vznik dioxinů (4).

Další informace:
MUDr. Miroslav Šuta, vedoucí toxické kampaně Greenpeace ČR,
mobil: 0603-443 140, e-mail: miroslav.suta@cz.greenpeace.org

Václav Vašků, tiskový mluvčí Greenpeace, mobil: 0603/414 739
tel.: 02/2431 9667
fax: 02/3333 2289

Poznámka:
((1) Prezident Mezinárodní komise pro ochranu Labe, Dr. D. Ruchay obdržel od Greenpeace informace o kontaminovaných objektech Spolany a žádost, aby se osobně zasadil o urychlené zabezpečení objektů proti případné povodni a proti únikům dioxinů do okolí.

(2) Riziková analýza zpracovaná pro Spolanu Neratovice firmou Aquatest v lednu 2001.

(3) Dioxiny vznikaly ve Spolaně jako nežádoucí vedlejší produkt při výrobě chlororganických herbicidů, zejména 2,4,5-T. Ten neblaze proslul během války ve Vietnamu jako základní složka bojového prostředku Agent Orange. Vysoké koncentrace dioxinů byly naměřeny v ovzduší uvnitř i vně zamořených objektů, v půdě i podzemní vodě. Vůbec nejvyšší koncentrace (přes 24 000 ng TEQ/g ) byla nalezena ve zbytcích chemikálií z výroby.

(4) Stockholmská úmluva o perzistentních organických látkách (POPs) zakazuje výrobu a užívaní polychlorovaných bifenylů (PCB), deseti nebezpečných chlororganických pesticidů (např. DDT, endrin, diendrin, lindan atd.) a maximální snížení vzniku dioxinů. Přes 90 signatářských států konvence (mezi nimiž i Česká republika) se mj. zavazuje k vyčistění právě takových zamořených míst, jakým je například areál Spolany Neratovice

 

Tisk. zprávy