41/2001

Greenpeace vyzývá ředitele Spolany:
Dejte lidem vánoční dárek, zabezpečte dioxinové objekty!

Praha/Neratovice, 12. prosince 2001 - Organizace Greenpeace dnes vyzvala generálního ředitele Spolany, ing Jaroslava Štropa, aby okamžitě podnikl kroky k zabezpečení objektů na břehu Labe, které jsou těžce zamořeny vysoce toxickými dioxiny (1). Bývalé výrobní haly obsahují velké množství toxických látek, které mohou vážně ohrozit nejen Spolanu a její bezprostřední okolí, ale i řeku Labe a místa níže po proudu této řeky. Přestože Spolana vlastní expertní posudek upozorňující na vážné a akutní nebezpečí pro lidské zdraví, vedení Spolany zatím všechny výzvy k zabezpečení objektů ignorovalo.

Dioxinové zamoření vzniklo v 60. letech, kdy Spolana vyráběla nebezpečný herbicid 2,4,5-T, který byl mj. užíván během vietnamské války k výrobě defoliantu Agent Orange. Dva kontaminované objekty podle odhadu expertů obsahují 28 až 276 g toxických dioxinů (2). Belgický skandál s "dioxinovými kuřaty" byl přitom podle odborníků způsoben jediným gramem dioxinů! Následné škody zaviněné dioxinovým zamořením byly v Belgii odhadnuty na 50 miliard korun (3).

"Vedení Spolany má k dispozici důkazy, že stav objektů zamořených dioxiny je velmi vážný. Místo pravdivého informování veřejnosti se však pokouší celý problém bagatelizovat (4)," upozornil MUDr. Miroslav Šuta, expert Greenpeace na problematiku toxických látek. "Obrátili jsme se na vedení podniku, aby zaměstnancům Spolany, ale také lidem v nejbližším okolí a níže po proudu Labe nadělilo symbolický vánoční dárek. Chceme, aby Spolana zabezpečila objekty před možnou povodní a únikem dioxinů do okolí, aby lidé mohli v této vánoční době klidně spát," dodal Šuta.

Dioxiny jsou nesmírně nebezpečné toxické látky, které velmi dlouho přetrvávají v životním prostředí. Tyto látky mohou již v nepatrných dávkách vyvolat rakovinu a narušující hormonální a imunitní systém. Chemické rozbory prokázaly vysoké koncentrace dioxinů nejen uvnitř zamořených budov Spolany, ale také v okolí půdě, v ovzduší a dokonce i v podzemní vodě (2).


Další informace:
MUDr. Miroslav Šuta, vedoucí toxické kampaně Greenpeace ČR,
mobil: 0603-443 140, e-mail: miroslav.suta@cz.greenpeace.org

Václav Vašků, tiskový mluvčí Greenpeace, mobil: 0603/414 739
tel.: 02/2431 9667
fax: 02/3333 2289

internet: http://www.greenpece.cz/agentorange.htm

Poznámka:
(1) Dopis Greenpeace Česká republika generálnímu řediteli a předsedovi představenstva Spolany Neratovice, ing. Jaroslavu Štropovi. Podobný dopis obdrželi také další členové představenstva společnosti a členové správní rady Spolany.

(2) Riziková analýza zpracovaná pro Spolanu Neratovice firmou Aquatest v lednu 2001.

(3) Centrum hygieny potravních retezcu Státního zdravotní ústavu: Polychlorované bifenyly: http://www.chpr.szu.cz/monitor/tds99c/7chem/7org99/pcb.pdf

(4) "Joska: Greenpeace jen zneklidňují obyvatele", Středočeská příloha MF Dnes, 7. prosince 2001

Fotografie zamořených budov v elektronické podobě jsou k dispozici na požádání

Tisk. zprávy