43/2001

Greenpeace žádá ministerstvo životního prostředí:
posuďte zamoření Spolany rtutí podle nových zákonů

Praha/Neratovice, 17. prosince 2001 - Ekologická organizace Greenpeace se dnes obrátila na Ministerstvo životního prostředí (MŽP) se žádostí, aby o způsobu asanace zamoření Spolany rtutí rozhodovalo až podle nových, přísnějších zákonů. MŽP nyní totiž posuzuje možný vliv této sanace na životní prostředí a zdraví lidí. Právě dnes proběhlo veřejné projednání tzv. ekologického posudku. Ve Spolaně Neratovice je kontaminováno na 100 000 krychlových metrů zeminy a staveb v těsné blízkosti Labe stovkami tun toxické rtuti. Zamoření vzniklo v minulosti při výrobě chloru amalgámovou elektrolýzou. Likvidace této vážné ekologická havárie bude trvat několik let a její náklady ve výši minimálně půl miliardy korun ponese Fondu národního majetku ČR (1).

"Rtuť vážně poškozuje plíce a mozek člověka, což se může projevovat slabostí, zvýšenou únavou, bolestmi hlavy, nechutenstvím, závratěmi, poklesem hmotnosti, poruchami trávení, depresemi či ztrátami paměti. Může se objevit třes začínající na očních víčkách, rtech, jazyku a prstech, který může později postihnout horní i dolní končetiny," varoval MUDr. Miroslav Šuta, vedoucí toxické kampaně Greenpeace (2).

Ačkoli provoz tzv. staré amalgamové elektrolýzy byl ukončen již v roce 1975, vedení Spolany návrhy řešení havarijní situace předložilo až po desítkách let. Rtuť a její sloučeny představují významné ohrožení zdraví a životního prostředí, proto MŽP posuzuje možný ekologický dopad navrhované sanace. V krátké době mají vstoupit v platnost nové ekologické předpisy v oblasti odpadů a ochrany ovzduší. Protože některé z nich budou bezpochyby přísnější než stávající, považuje Greenpeace za vhodné dokončit proces EIA (posuzování vlivu na životní prostředí) až po vstupu těchto předpisů v platnost. Stejný nebo podobný názor vyjádřily i některé státní orgány, např. odbor ochrany ovzduší MŽP (3).

Podniky chlorového průmyslu (jako Spolana Neratovice) představují celosvětově vážnou hrozbu pro životní prostředí a jsou významným zdrojem toxického znečistění životního prostředí jak rtutí, tak i dioxiny a dalšími chlororganickými látkami. Mezinárodní ekologická organizace Greenpeace dlouhodobě a celosvětově usiluje o postupnou náhradu produktů chlorové chemie (bělení papíru, chlororganická rozpouštědla a herbicidy, PVC atd.) bezpečnějšími alternativami.

Další informace:
MUDr. Miroslav Šuta, vedoucí toxické kampaně Greenpeace ČR
tel: 02/2431 9667, mobil: 0603/443 140
e-mail: miroslav.suta@cz.greenpeace.org
internet: http://www.greenpeace.cz/agentorange

Poznámka:
(1) Sanace staré amalgamové elekrolýzy - Dokumentace o hodnoceni vlivů na životní prostředí (EIA), Ekosystem, duben 2001

(2) Bencko, Cikrt, Lener: Toxické kovy v životním a pracovním prostředí člověka, Grada, 1995

(3) Interní sdělení - Vyjádření odboru ochrany ovzduší k dokumentaci o hodnocení vlivu na životní prostředí "Stavba - sanace staré amalgamové

 

Tisk. zprávy