44/2001

Greenpeace: Návrh odpadové strategie firmy AEA je hrozbou pro životní prostředí a zdraví lidí

Praha, 18. prosince 2001 - Greenpeace varuje, že návrh strategie investic pro nakládání s odpady v ČR prezentovaný dnes ministerstvu životního prostředí může představovat vážné ohrožení zdraví a životního prostředí. Studie zpracovaná v rámci projektu PHARE za 20 milionů Kč firmou AEA Technology navrhuje snížit obsah biologicky rozložitelných odpadů na skládkách prostřednictvím investování 560 mil EURO do spaloven odpadů (1). Stejného cíle lze přitom dosáhnout ekologičtěji, levněji, bezpečněji a s vytvořením mnoha nových pracovních míst strategií ZERO WASTE (2).

Spalovny odpadů produkují stovky nebezpečných chemických látek, včetně obávaných dioxinů. Bioodpad přicházející do spaloven má jen minimální energetickou hodnotu a jeho vysoký obsah vody zvyšuje množství toxických dioxinů.

"Vědecké studie prokazují, že obyvatelé žijící v okolí spaloven odpadů mohou trpět vyšším rizikem výskytu alergií, některých druhů rakoviny (např. sarkomů, lymfomů, rakoviny hrtanu a plic), dýchacích chorob, vrozených vývojových vad u dětí či poruch hormonů štítné žlázy," varoval MUDr. Miroslav Šuta, toxický expert Greenpeace (3).

Zatímco spalovny snižují množství skládkovaných odpadů asi na třetinu, uplatnění tzv. ZERO WASTE strategií v zahraničí dosahuje snížení odpadů o 80 až 90 procent. Koncepty ZERO WASTE kladou důraz na předcházení vzniku odpadů, maximální separaci vzniklých odpadů a jejich materiálové využití. Jsou šetrnější k životnímu prostředí, méně náročné na investice a snižují energetickou a materiálovou náročnost výroby. Navíc vytvářejí několikanásobně více nových pracovních míst, zejména v malých a středních firmách.

Přesto firma AEA Technology (4) jednostranně preferuje výstavbu velkokapacitních spaloven komunálního odpadu. Její strategie vede k zakonzervování nežádoucího trendu růstu produkce odpadů, zvyšuje tlak na dovoz technologií ze zahraničí, vytváří jen zanedbatelné množství pracovních míst a vede k ohrožení životního prostředí a lidského zdraví.

"Je smutné, že veřejnost měla jen minimální možnost ovlivnit výsledky projektu a že závažné připomínky ze strany ekologických organizací byly opakovaně ignorovány," konstatoval MUDr. Šuta. "Je neuvěřitelné, že ačkoli bylo utraceno 20 milionů Kč, neexistuje ke strategii navrhující desetimiliardové investice žádná seriózní nezávislá oponentura."


Další informace:
MUDr. Miroslav Šuta, vedoucí toxické kampaně Greenpeace ČR
tel: 02/2431 9667, mobil: 0603/443 140
e-mail: miroslav.suta@cz.greenpeace.org
internet: http://www.greenpeace.cz/agentorange

Poznámky pro redakce:
(1) Projekt PHARE číslo CZ 9811-02-02 "Strategie implementace a investic pro směrnice EK o odpadech". Vedoucím řešitelského týmu firmy AEA Technology byl ing. Pavel Novák. Na Ministerstvu životního prostředí ČR byla za projekt zodpovědná bývala ředitelka odboru odpadů, ing. Vlastimila Mikulová.

(2) Autorem konceptu Zero Waste (česky "Nulový odpad") je americký profesor chemie Paul Connett. Více informací o strategie Zero Waste naleznete na adresách -
http://www.zerowaste.co.nz/
http://www.targetzerocanada.org/
http://www.act.gov.au/nowaste/

(3) Studie výzkumné laboratoře Greenpeace při Universitě v Exeteru: "Spalování a lidské zdraví" je k dispozici na internetových stránkách: http://www.greenpeace.org/~toxics/reports/euincin.pdf

(4) Firma AEA Technology vznikla transformací britské vládní organizace Atomic Energy Authority, která byla pověřena vývojem atomové bomby a zabývala se výrobou plutonia pro vojenský atomový program Velké Británie. Později byla firma privatizována, rozšířila okruh svého podnikání a dnes podniká v desítkách zemí celého světa. V průběhu 90. let byla firma AEA Technology opakovaně trestána za porušování předpisů pro nakládání s odpady.


 

Tisk. zprávy