4/2002

Greenpeace podává trestní oznámení na vedení podniku Spolana Neratovice:
Povodně mohou z chemičky vyplavit nebezpečné jedy!

Praha/Mělník, 6. února 2002 - Greenpeace dnes podalo trestní oznámení na představitele chemického závodu Spolana Neratovice. Ekologická organizace se totiž domnívá, že lidé z vedení firmy se mohli dopustit trestného činu tím, že dlouhá léta ponechávali nezabezpečené proti povodni budovy a pozemky zamořené vysokými koncentracemi rtuti a dioxinů. Vedoucí představitelé Spolany navzdory mnoha výzvám a upozorněním stále odmítají přijmout opatření, která by hrozbě zaplavení zabránila. Případné vyplavení jedů do řeky Labe by přitom podle expertů znamenalo vážné poškození životního prostředí a významné ohrožení zdraví lidí (1).

"Vedení Spolany doposud ignorovalo všechny výzvy k zabezpečení objektů, ačkoli jejich vlastní studie prokazuje, že dioxiny zamořený objekt A 1030 bude již v případě padesátileté povodně zaplaven minimálně 50 centimetry vody," upozornil MUDr. Miroslav Šuta, vedoucí toxického programu Greenpeace.

Vedení Spolany nyní argumentuje novým "dynamickým povodňovým modelem", který však odmítá zveřejnit. V rozporu s tvrzeními Spolany je i zjištění České inspekce životního prostředí (ČIŽP), která informovala, že tento model zatím není dokončen a jeho předběžné výsledky navíc nebezpečí zaplavení objektu povodní potvrzují (2).

Ve Spolaně jsou povodní ohroženy nejen objekty kontaminované dioxinem, ale také část výrobního areálu zamořená obrovskými koncentracemi rtuti. Jde o provoz tzv. staré amalgamové elektrolýzy, který již více než 25 let chátrá bez jakékoli údržby. V tomto prostoru Spolana zamořila desetitisíce kubických metrů zeminy více než 250 tunami kovové rtuti a jejími organickými i anorganickým sloučeninami. Podle dokumentace předané ministerstvu životního prostředí by se podstatná část rtutí zamořeného území octla již v případě dvacetileté povodně zcela pod vodou (3).

"Nezabezpečení zamořených budov a pozemků proti povodni by mohlo být považováno za veřejné ohrožení nebo ohrožení životního prostředí ve smyslu trestního zákona," zdůraznil MUDr. Šuta. "Dioxiny jsou rakovinotvorné látky, které již v nepatrných dávkách ohrožují imunitní a hormonální systém člověka. Rovněž rtuť je velmi nebezpečná lidskému zdraví i vodním ekosystémům Labe. Dlouhodobé působení malých dávek rtuti poškozuje hlavně mozek člověka," dodal Šuta (4).


Další informace:
MUDr. Miroslav Šuta, koordinátor programu Toxické látky a zdraví Greenpeace ČR,
mobil: 0603/443 140
Václav Vašků, tiskový mluvčí, mobil: 0603/414 739
e-mail: vvasku@cz.greenpeace.org

internet: http://www.greenpeace.cz/agentorangePoznámky pro redakce:
(1) Aquatest: Spolana a.s. Neratovice - Kontaminace objektů A 1420 a A 1030 dioxiny - Analýza rizika - závěrečná zpráva, leden 2001

(2) Dopis ČIŽP Greenpeace ze dne 17. ledna 2002 (kopie dopisu je k dispozici v kanceláři Greenpeace).

(3) Ekosystém: Dokumentace o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí (EIA), Stavba - sanace staré amalgamové elektrolýzy, Praha, duben 2001

(4) U lidí postižených otravou rtutí byly pozorovány bolesti hlav, závratě, hubnutí a poruchy trávení. Ale hlavně nezadržitelný třes začínající na prstech, rtech, jazyku a očních víčkách, který postupně zachvacuje i ruce a nohy. Viz např. Bencko, Cikrt, Lener: Toxické kovy v životním a pracovním prostředí člověka, Grada 1995.

Tisk. zprávy