5/2002

Porušila Spolana zákon o havarijním plánování?

Praha, 15. února 2002 - Greenpeace se dnes obrátilo na Českou inspekci životního prostředí (ČIŽP) s vážným podezřením, že firma Spolana a.s. se mohla dopustit porušení zákona tím, že neposkytla pravdivé informace o množství dioxinů nacházejících se v areálu závodu. Spolana totiž předala státním orgánům různé dokumenty, které uvádějí velice rozdílná množství dioxinů.

V rámci přípravy havarijního plánu podniku podle zákona č. 353/99 Sb. Spolana ohlásila, že v podniku se nalézá 18,63 gramu dioxinů (1). Naproti tomu studie předaná Spolanou státním orgánům proto, aby Fond národního majetku zaplatil budoucí sanaci budov zamořených dioxiny, uvádí 28,3 až 276 gramů dioxinů, tedy až 14krát více (2).

"Dioxiny jsou patrně nejstrašnější jedy, jaké kdy člověk vyrobil. Už v mikroskopických množstvích způsobují rakovinu a ohrožují nervový a imunitní systém lidí. Z hlediska havarijního plánování je proto extrémně důležité vědět, jak velké množství těchto látek se v závodě nachází," prohlásil MUDr. Miroslav Šuta, vedoucí toxické kampaně Greenpeace.

Pro srovnání: celoevropský skandál s dioxinovými kuřaty byl zaviněn jediným gramem tohoto superjedu, který unikl do životního prostředí a dostal se do zvířecího krmiva. Následné škody zaviněné dioxinovým zamořením byly v Belgii odhadnuty na 50 miliard korun.

ČIŽP dnes obdržela od Greenpeace podnět k prošetření, zda ze strany Spolany nedošlo k porušení zákona. Zákon o havarijním plánování umožňuje uložit pokutu až do výše 5 milionů korun.

Spolana Neratovice je podnik chlorové chemie a monopolní výrobce PVC v České republice. Výroba chloru a chlororganických látek vedla k zamoření areálu závodu řadou velmi nebezpečných toxických látek. Některé z výrobních budov kontaminované dioxiny a rtutí se přitom nacházejí v záplavové zóně Labe. Podle expertních studií vypracovaných pro Spolanu by případná padesátiletá povodeň mohla vyplavit tyto toxické látky do Labe a následně vážně ohrozit životní prostředí i zdraví lidí (2, 3).

Ekologická organizace Greenpeace zahájila na jaře 2001 kampaň, jejímž cílem je přimět Spolanu, aby zamořené objekty - tuto tikající časovanou bombu na břehu Labe - nejprve zabezpečila proti povodni a posléze asanovala.


Další informace:
MUDr. Miroslav Šuta, koordinátor programu Toxické látky a zdraví Greenpeace ČR,
mobil: 0603/443 140
Václav Vašků, tiskový mluvčí, mobil: 0603/414 739
e-mail: vvasku@cz.greenpeace.org

internet: http://www.greenpeace.cz/agentorangePoznámky pro redakce:
(1) Dopis ředitele České inspekce životního prostředí, ing. Soukupa (90Ř/11129/01) z 10. ledna 2002

(2) Aquatest: Spolana a.s. Neratovice - Kontaminace objektů A 1420 a A 1030 dioxiny - Analýza rizika - závěrečná zpráva, leden 2001

(3) Ekosystém: Dokumentace o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí (EIA), Stavba - sanace staré amalgamové elektrolýzy, Praha, duben 2001

Tisk. zprávy