6/2002

Genetická kontaminace nalezena v mexické kukuřici!
Monsanto však chce svou GM kukuřici prosadit i do ČR?

Praha, 21. února 2002 -Česká pobočka Greenpeace dnes informovala o jednom z prvních vážných případu poškození životního prostředí geneticky manipulovanými organismy (GMO). Došlo k němu v Mexiku, kde původní divoce rostoucí variety kukuřice byly kontaminovány kukuřicí geneticky manipulovanou importovanou sem z USA. Greenpeace varovalo, že v posledních týdnech se americká firma Monsanto intenzivně snaží uvést svou geneticky manipulovanou kukuřici také do České republiky (1).

"V Mexiku nyní došlo k tomu, před čím odpůrci genetických manipulací varovali již léta. Genetická kontaminace původních divokých druhů plodin je totiž něco jako biologická havárie, která by jednou mohla ohrozit zásobování světa potravinami," prohlásila Zuzana Piknová, vedoucí genetické kampaně Greenpeace.

Testování jednotlivých variet původní divoké kukuřice v mexických státech Oaxaca a Puebla prokázalo, že genetické znečištění postihlo 15 z 22 testovaných oblastí. Pěstovat geneticky manipulovanou (GM) kukuřici je přitom v Mexiku zakázáno již od roku 1998. Přesto se do země každý rok dováží přes 5 milionů tun GM kukuřice z USA. Její použití je striktně omezeno pouze na potravinářské účely, navzdory tomu ke kontaminaci došlo.

Mexiko patří k jedné ze dvanácti oblastí světa, které jsou prapůvodním domovem nejvýznamnějších zemědělských plodin. Tyto "kolébky" plodin jsou nazývány centra genetické diverzity. Mexiko je světové centrum diverzity kukuřice, což znamená, že se zde vyskytuje velké množstvích původních a divokých odrůd této plodiny. Právě ty jsou nesmírně cenné pro světové zemědělství, protože šlechtitelé z nich berou "geny", jež pak dodávají svým "změkčilým" vyšlechtěným příbuzným žádoucí vlastnosti jako například odolnost vůči nemocem.

"Je třeba si uvědomit, že šlechtitelé ani vědci nevynalézají nové geny. Pouze rekombinují ty, které nacházejí ve volné přírodě, a právě tato zásoba genů je dnes ohrožena," zdůraznila Piknová.

Experti se shodují, že právě tato centra diverzity je třeba uchránit za každou cenu, protože zabezpečují bezpečnost zásobování světa potravinami, a to nejen dnes, ale také v budoucnosti. Známý botanik a pionýr šlechtitelství Jack Harlan soudí, že genetická diverzita "stojí mezi námi a katastrofickým hladověním v měřítku, které si neumíme ani představit".

"Užitek z těchto (GM) plodin nepřeváží obrovské riziko, jež představují pro bezpečnost potravin," říká David Quist z Kalifornské univerzity Berkeley, který společně se svým kolegou Ignaciem Chapelou kontaminaci objevil. Quist věří, že by měla být učiněna okamžitá opatření, aby se zabránilo dalšímu šíření GM genů. "Jakmile se DNA jednou ocitne v populaci rostlin, nemůžete prostě jen tak jít a vylovit ji zpět."

Monsanto se však již několik let pokouší proniknout se svými geneticky manipulovanými výrobky také do střední a východní Evropy. Koncem ledna si Monsanto podalo žádost na ministerstvo životního prostředí o pěstování GM Bt kukuřice a GM RR kukuřice rezistentní na herbicid glyfosát (1). Další žádost na pěstování GM kukuřice si na objednávku Monsanta podal ještě Entomologický ústav AV ČR a obdobnou žádost si podal i Výzkumný ústav pícninářský Troubsko. (2). Rozhodnutí o povolení pěstovat GM kukuřici v České republice by mělo padnout již příští měsíc. V současné době není u nás žádné povolení k pěstování GM kukuřice vydáno.

Pěstování GM plodin s sebou přináší celou řadu rizik. U kukuřice může například dojít k přenosu pylu na normální kukuřici a k její kontaminaci, i když se GM kukuřice bude pěstovat pouze pokusně. Podobně v Maďarsku, kde se pokusně pěstovala GM řepka, došlo pravděpodobně k opylení normální řepky, kterou Maďarsko vyváželo. Jakmile Německo zjistilo, že v řepce dovážené z Maďarska jsou přítomny stopy manipulované řepky, dovoz zastavilo a Maďarsko tak utrpělo ekonomickou ztrátu. Podobně by tomu mohlo být i u české kukuřice.

Rovněž čeští ekologičtí zemědělci by mohli z pěstování GM plodin utrpět ztrátu. Pokud by došlo k nechtěnému křížení GM plodin s konvenčními, nesměli by ekologičtí zemědělci svou úrodu prodat jako certifikované biopotraviny, neboť závazná pravidla ekologického zemědělství používání GMO zakazují.


Další informace:
Ing. Zuzana Piknová, mobil: 073/7190 566, tel: 02/2431 9667
Václav Vašků, tiskový mluvčí Greenpeace, mobil: 0603/414 739
internet: http://gmo.greenpeace.cz
http://www.greenpeace.org/~geneng/highlights/food/mexcorncontamin.htm
http://www.organicconsumers.org/patent/maizecontaminated120401.cfm
http://www.kitchendoctor.com/reprints/GMOcorn.html
http://www.commondreams.org/headlines01/1130-03.htmPoznámky pro editory:
(1) Monsanto - Žádost o pěstování insert-rezistentní kukuřice (linie MON810), byla podána dne 25. 1. 2002. Monsanto - Žádost o pěstovaní glyfosát rezistentní kukuřice (linie NK603), podána 6. 2. 2002.

(2) Entomologický ústav AV ČR - 7. 2. 2002 - (insert rezistentní kukuřice - linie MON810). Výzkumný ústav pícninářský - 12.2.2002 - RR kukuřice
NK603.

(3) V České republice se v roce 2000/01 vypěstovalo 304 tisíc tun kukuřice, a to převážně na krmivo. Produkce kukuřice nyní mírně stoupá a v posledním roce ČR dokonce 15 tisíc tun této plodiny vyvezlo.

Fotografie ke genetické kontaminaci v Mexiku a osmi minutový videomateriál (Betacam) po domluvě u tiskového mluvčího

Tisk. zprávy